Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2004  
         
         
   
1.  MAINE DE BIRAN ŞI PLIUL EPISTEMIC MODERN / MAINE DE BIRAN ET LE PLI ÉPISTÈMOLOGIQUE MODERNE. .
          Autori: GIZELA HORVATH.


2.  MEAD ŞI REFORMA SOCIALĂ.
          Autori: ANCA CÂMPIAN.


3.  CONTRIBUŢII NOI LA ISTORIA BISERICII GRECO-CATOLICE DIN BIHOR. ANCHETA JUDICIARĂ DIN ANUL 1727 / NUOVI CONTRIBUTI ALLA STORIA DELLA CHIESA GRECO –CATTOLICA DI BIHOR. L’INCHIESTA GIUDIZIARIA DEL 1727 .
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


4.  DIPLOMA IMPERIALĂ DIN 1740 A BRESLEI NEGUSTORILOR GRECO-CATOLICI DIN DIOSIG ŞI SĂCUIENI / IL DIPLOMA IMPERIALE DEL 1740 PER LA CONFRATERNITA DEI BOTTEGAI GRECO-CATTOLICI DI DIOSIG E SĂCUIENI .
          Autori: BLANKA GORUN-KOVÁCS.


5.  PATENTA IMPERIALĂ DIN 1742 A MARIEI TEREZA DE RECONFIRMARE A STATUTELOR BISERICII GRECO-CATOLICE / IL DIPLOMA IMPERIALE DEL 1742 DI MARIA TERESA, DI RICONFERMAZIONE DEGLI STATUTI DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


6.  VALOAREA FORMATIVĂ A PRACTICII PEDAGOGICE / LA VALEUR FORMATIVE DU PRATIQUE PEDAGOGIQUE.
          Autori: CECILIA SAS.


7.  RECENZII: SFÂNTUL AUGUSTIN, DE LIBERO ARBITRIO, HUMANITAS, BUCUREŞTI, 2004.
          Autori: GHEORGHE GORUN.


8.  ÎNVIEREA MORŢILOR. REPERE ÎN DOCUMENTELE MAGISTERIULUI BISERICII CATOLICE / LA RISURREZIONE DEI MORTI. PUNTI DI RIFERIMENTO NEI DOCUMENTI DEL MAGISTERO DELLA CHIESA CATTOLICA.
          Autori: CRISTIAN BARTA.


9.  CREŞTINISMUL PRIMAR, ROMAN ŞI BIZANTIN ÎN DOBROGEA / LE CHRISTIANISME DANS SCYTHIA MINOR .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


10.  PREMISE LA CHESTIUNILE 60-62 DIN SUMMA THEOLOGICA, III PARS A SFÂNTULUI TOMA DE AQUINO / PRÉMISSES AUX QUESTIONS 60-62 DE LA IIIA PARS DE SUMMA THEOLOGICAE DE SAINT THOMAS D’AQUIN. .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


11.  CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM – VACANŢA SCAUNULUI APOSTOLIC ÎN CONSTITUŢIA APOSTOLICĂ UNIVERSI DOMINICI GREGIS / LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA NELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA UNIVERSI DOMINICI GREGIS.
          Autori: WILLIAM ALEXANDRU BLEIZIFFER.


12.  SFINŢII PĂRINŢI, APĂRĂTORII LEGII DIVINE ŞI CĂUTĂTORI ASIDUI AI ADEVĂRURILOR SFINTEI SCRIPTURI / I SANTI PADRI, DIFENSORI DELLA LEGGE DIVINA, E RICERCATORI ASSIDUI DELLE VERITÀ DELLE SACRE SCRITTURE.
          Autori: IOSIF BIŞOC.


13.  DOCTRINA JUSTIFICĂRII ÎN TEOLOGIA REFORMATĂ CLASICĂ DE LA CALVIN ŞI BEZA .
          Autori: CORNELIU C. SIMUŢ.


14.  “CONŞTIINŢA MORALĂ” ÎN VIZIUNEA CONCILIULUI ECUMENIC VATICAN II / CONSCIENZA MORALE NELLA VISIONE DELL’CONCILIO ECUMENICO VATICANO II .
          Autori: VIRGIL CREŢU.


15.  TEODICEEA ÎN FAŢA NOILOR INTERPRETĂRI COSMOLOGICE / LA THÉODICÉE FACE AUX NOUVELLES INTERPRETATIONS COSMOLOGIQUES .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


16.  TEORIA COMUNICĂRII A LUI MEAD, PORNIND DE LA LIMBAJUL ÎNŢELES CA GEST .
          Autori: ANCA CÂMPIAN.


17.  PARUSIA DOMNULUI: ÎNTRE CERTITUDINEA TEOLOGICĂ PE PLANUL ISTORIEI MÂNTUIRII ŞI INCERTITUDINEA CRONOLOGIEI / LA PARUSIA DEL SIGNORE: TRA LA CERTEZZA TEOLOGICA SUL PIANO DELLA STORIA DELLA SALVEZZA E L’INCERTEZZA DELLA CRONOLOGIA .
          Autori: CRISTIAN BARTA.


18.  NICOLAE STEINHARD ŞI CREŞTINISMUL. O PRIVIRE TEOLOGICĂ ASUPRA EXPERIENŢEI UNEI CONVERTIRI / NICOLAE STEINHARDT ED IL CRISTIANESIMO. UNO SGUARDO TEOLOGICO SULL’ESPERIENZA DI UNA CONVERSIONE .
          Autori: CRISTIAN FLORIN SABĂU.


19.  RECENZII: PLOTIN ÎN DIADĂ NEDEFINITĂ .
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


20.  RECENZII: IOAN LĂNCRĂNJAN, "ÎNCERCĂRI DE REABILITARE A GÂNDIRII CREŞTINE MEDIEVALE", ANASTASIA, BUCUREŞTI, 2003 .
          Autori: ALEXANDER BAUMGARTEN.


21.  RECENZII: SZEGŐ KATALIN: GONDOLATUTAK (DRUMURI DE GÂNDIRE), PRO PHILOSOPHIA, CLUJ, 2003.
          Autori: GIZELA HORVATH.


22.  RECENZII: BÁRSONY ISTVÁN, PAPP KLÁRA, TAKÁCS PÉTER, "IZVOARELE REGLEMENTĂRII URBARIALE DIN COMITATUL BIHOR", VOL. I, "VALEA IERULUI ŞI DISTRICTUL SÁRRÉT", DEBRECEN, 2001, VOL. II, "DISTRICTUL DIN SALONTA ŞI ORADEA", DEBRECEN, 2003, VOL. III, "DI.
          Autori: GHEORGHE GORUN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă