Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
         
   
1.  RECONCILIEREA LA GRANIŢA ÎNTRE PRACTICA TEOLOGICĂ ŞI POLITICĂ.
          Autori: JOSEPH A. FAVAZZA.


2.  DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII CATOLICE ÎN SLUJBA RECONCILIERII ÎNTRE POPOARE / A KATOLIKUS EGYHÁZ TÁRSADALMI TANÍTÁSA A NEMZETISÉGI FESZÜLTSÉGEK FELOLDÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN.
          Autori: LÁSZLÓ HOLLÓ.


3.  RECONCILIEREA – CA DESCOPERIRE A UNITĂŢII ŞI UNICITĂŢII FIINŢEI UMANE ÎN CADRUL SLUJIRII LITURGICE.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


4.  SLUJIREA RECONCILIERII ÎN BISERICĂ ŞI SOCIETATE / A MEGBÉKÉLÉS SZOLGÁLATA AZ EGYHÁZBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN.
          Autori: PÉTER ISTVÁN.


5.  CATOLICISMUL TRANSILVAN ŞI GLOBALIZAREA POZIŢIEI BISERICII ROMANO-CATOLICE FAŢĂ DE GLOBALIZARE ÎN SPECIAL CU PRIVIRE LA SITUAŢIA DIN TRANSILVANIA.
          Autori: JÓZSEF MARTON.


6.  MÂNTUIREA ÎN CHRISTUS. NECESITATEA MÂNTUIRII CHRISTOCENTRICE AL OMULUI LA KARL RAHNER / HEIL IN CHRISTUS DIE CHRISTOZENTRISCHE HEILSBEDÜRFTIGKEIT DES MENSCHEN BEI KARL RAHNER .
          Autori: LIVIU JITIANU.


7.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL ROMANO-CATOLIC ÎN PERIOADA INTERBELICĂ.
          Autori: NÓDA MÓZES.


8.  INTERPRETAREA EUHARISTIEI ÎN DOCUMENTUL DE LA LIMA / AZ EUKARISZTIA ÉRTELMEZÉSE A LIMAI DOKUMENTUMBAN.
          Autori: ZAMFIR KORINNA.


9.  CARACTERUL SACRAMENTAL AL UNGERII ÎMPĂRATULUI ŞI REGELUI ÎN EVUL MEDIU / DIE MITTELALTERLICHE KAISER-/ KÖNIGSSALBUNG ALS „SAKRAMENT“ DAS AUFKOMMEN DER KÖNIGSSALBUNG IM ABENDLAND.
          Autori: DÁVID DIÓSI.


10.  CONFLICT ŞI RECONCILIERE / KONFLIKTUS ÉS KIENGESZTELŐDÉS.
          Autori: PIERRE CLERMIDY.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă