Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  SFÂNTA SCRIPTURĂ. REPERE PENTRU O LECTURĂ ORTODOXĂ ÎN MILENIUL III.
          Autori: PAULA BUD.


2.  RECEPTAREA ŞI INTERPRETAREA PSALMILOR ÎN TRADIŢIA PATRISTICĂ.
          Autori: .


3.  „PÂINEA VIEŢII” (IOAN 6, 22-59). O ABORDARE EXEGETICĂ.
          Autori: .


4.  1700 DE ANI DE LA LEGIFERAREA CREŞTINISMULUI. RE-NAŞTEREA CREŞTINĂTĂŢII DE LA ANUL 313.
          Autori: DOREL MAN.


5.  POLEMICI ALE LINGVIŞTILOR TRANSILVĂNENI PRIVIND ADOPTAREA ALFABETULUI LATIN ÎN SCRIEREA LIMBII ROMÂNE.
          Autori: ANA BACIU.


6.  SFÂNTUL VASILE CA AUTORITATE DOCTRINALĂ ŞI EXEMPLU SPIRITUAL PENTRU TEODORET DE CIR.
          Autori: .


7.  TEOFANIA „SPATELUI” LUI DUMNEZEU ÎN „SCOBITURA STÂNCII” (IEŞIRE 33) ÎN VIZIUNEA SFÂNTULUI ISAAC SIRUL CU REFERIRE LA „VIAŢA LUI MOISE” A SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA.
          Autori: .


8.  „INCONVENIENTELE” LIBERTĂŢII RELIGIOASE ACORDATE DE CONSTANTIN CEL MARE CREŞTINILOR. CÂTEVA REFLECŢII PATRISTICE.
          Autori: .


9.  TEOLOGIA ŞI FILOSOFIA ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL BIZANTIN. CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA METODA TEOLOGIEI ORTODOXE.
          Autori: GRIGORE-DINU MOŞ.


10.  CONFLICTUL ECLESIOLOGIILOR. BISERICILE CREŞTINE ŞI VIOLENŢA.
          Autori: .


11.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


12.  PICTURA CREŞTINĂ MEDIEVALĂ DIN PERIOADA ROMANICĂ.
          Autori: .


13.  ACEDIA CA NEGRIJĂ.
          Autori: .


14.  DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ A BOLII.
          Autori: .


15.  RECENZIE: FILE DE ISTORIE. PREŢUIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ PR. PROF. DR. MIRCEA PĂCURARIU, ED. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ – ED. ANDREIANĂ, 2012, 790 P..
          Autori: .


16.  RECENZIE: IOAN-VASILE LEB, GABRIEL-VIOREL GÂRDAN, MARIUS EPPEL, PAVEL VESA, INSTITUŢII ECLEZIASTICE. COMPENDIU DE LEGISLAŢIE BISERICEASCĂ (SECOLUL AL XIX-LEA), EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2010, 360 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă