Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2013  
         
         
   
1.  VÂRSTA MENARHEI LA ÎNOTĂTOARELE DE PERFORMANŢĂ DIN GRECIA / AGE AT MENARCHE IN GREEK COMPETITIVE SWIMMERS.
          Autori: .


2.  ROLUL EXERCIȚIILOR AEROBE ÎN ANTRENAMENTUL DE DEFINIRE MUSCULARĂ ÎN CULTURISM / THE ROLE OF AEROBIC EXERCISES IN THE TRAINING FOR MUSCLE DEFINITION IN BODYBUILDING.
          Autori: .


3.  EFECTELE CAFEINEI ASUPRA PERFORMANŢA SPORTIVĂ ŞI ASUPRA ORGANISMULUI UMAN / EFFECTS OF CAFFEINE ON ATHLETIC PERFORMANCE AND ON THE HUMAN BODY.
          Autori: .


4.  TURNEUL ECHIPEI DE FOTBAL CLUBUL ATHLETIC ORADEA ÎN ȚĂRI ALE EUROPEI DE VEST ȘI AFRICA DE NORD, DECEMBRIE 1932 – MARTIE 1933 / THE TOUR OF THE FOOTBALL TEAM ATHLETIC CLUB ORADEA IN COUNTRIES OF WESTERN EUROPE AND NORTH AFRICA, DECEMBER 1932 – MARCH 1933.
          Autori: .


5.  ISTORICUL ÎNREGISTRĂRII FRECVENȚEI CARDIACE ȘI A PULSULUI PERIFERIC (O ABORDARE DIACRONICĂ DE LA PRIMELE ÎNSEMNĂRI PÂNĂ LA TEHNOLOGIA ANULUI 2013) / HISTORICAL APPROACH OF HEART RATE AND PERIPHERAL PULSE RECORDING (A DIACHRONIC APPROACH FROM THE FIRST NOTES TO THE TECHNOLOGY OF 2013).
          Autori: .


6.  PREVENIREA ŞI CORECTAREA DEFICIENŢELOR DE POSTURĂ PRIN MIJLOACE SPECIFICE JOCURILOR SPORTIV / PREVENTION AND CORRECTION OF POSTURE BY MEANS SPECIFIC TO SPORT GAMES.
          Autori: .


7.  DEZVOLTAREA VITEZEI DE REACŢIE LA ELEVII DE GIMNAZIU (CLASELE V-VI), PRIN EXERCIŢII CREATIVE SPECIFICE BASCHETULUI ŞCOLAR / IMPROVING THE REACTION TIME OF SECONDARY SCHOOL PUPILS (GRADES V-VI) THROUGH CREATIVE EXERCISES SPECIFIC FOR SCHOOL BASKETBALL.
          Autori: .


8.  EDUCAŢIA FIZICĂ UNIVERSITARĂ – MIJLOC DE FORMARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE / UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION – MEANS OF DEVELOPMENT FOR PROFESSIONAL ABILITIES.
          Autori: .


9.  EFECTELE KINETOTERAPIEI ÎN RECUPERAREA MEDICALĂ A GENUNCHIULUI. INTRODUCERE / THE EFFECTS OF PHYSICAL THERAPY ON KNEE OSTEOARTHRITIS REHABILITATION.
          Autori: .


10.  STILURI DE MIŞCARE FIZICĂ PRACTICATE ÎN SĂLILE DE SPORT / PHYSICAL ACTIVITY STYLES PRACTICED IN GYMS.
          Autori: COSMIN PRODEA.


11.  ABILITĂŢI DE RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ ŞI INTERACTIVITATE POZITIVĂ-REZULTANTE VALORICE ALE EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI / HABILITÉS DE RELATIONNEMENT INTERPERSONNELLE ET L`INTÉRACTIVITÉ POSITIVE - RÉSULTANTES VALORIQUES DE L`ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE / INTERPERSONAL RELATIONSHIP SKILLS AND POSITIVE INTERACTIVITY-PHYSICAL EDUCATION AND SPORT RESULTING VALUE.
          Autori: .


12.  RECUPERAREA UMĂRULUI DUREROS LA SPORTIVI PRIN TEHNICI COMPLEMENTARE DE MASAJ / THE RECOVERY OF PAINFUL SHOULDER TO SPORTSMEN THROUGH COMPLEMENTARY TECHNIQUES OF MASSAGE.
          Autori: .


13.  EDUCAŢIA INCLUZIVĂ / L`ÉDUCATION INCLUSIVE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă