Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  JUS ÎN BELLO ȘI CAZUL SOLIDARIST PENTRU INTERVENȚIE UMANITARĂ. DE LA TEORIE LA PRACTICA / JUS IN BELLO AND THE SOLIDARIST CASE FOR HUMANITARIAN INTERVENTION. FROM THEORY TO PRACTICE.
          Autori: .


2.  DIMENSIUNEA MORALĂ A INTERVENȚIEI UMANITARE. DIALECTICA DE JUSTIFICARE / THE MORAL DIMENSION OF HUMANITARIAN INTERVENTION. THE DIALECTICS OF JUSTIFICATION.
          Autori: ANA PANTEA.


3.  CHINA, RUSIA, ȘI EȘECUL OBLIGAȚIEI DE PROTECȚIE, ÎN SIRIA: TEAMA DE SCHIMBARE A REGIMULUI OFERĂ O EXPLICAȚIE UTILIZABILĂ? / CHINA, RUSSIA, AND THE FAILURE OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT IN SYRIA: DOES THE FEAR OF REGIME CHANGE OFFER A SERVICEABLE EXPLANATION?.
          Autori: .


4.  APLICAȚIILE LOCALE ALE UNEI NOI ABORDARI UMANITARE. ACTIVITAȚI PSIHOSOCIALE IN BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA / USAGES LOCAUX D’UNE NOUVELLE MODALITÉ DE L’ACTION HUMANITAIRE. LES INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES EN BOSNIE-HERZÉGOVINE / LOCAL APPLICATIONS OF A NEW HUMANITARIAN APPROACH. PSYCHOSOCIAL ACTIVITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA.
          Autori: .


5.  INTERVENȚIA NATO ÎN LIBIA: DRUMUL CĂTRE O INTERVENȚIE UMANITARĂ LEGITIMĂ / NATO’S INTERVENTION IN LIBYA: THE PATHWAY TOWARDS A LEGITIMATE HUMANITARIAN INTERVENTION.
          Autori: .


6.  SOLIDARITE LINIȘTITĂ. CUM A AJUTAT FRANȚA POPORUL POLONEZ ÎN ANII SOLIDARNOŚĆ / LA SOLIDARITÉ TRANQUILLE. COMMENT LA FRANCE A AIDÉ LE PEUPLE POLONAIS PENDANT LES ANNÉES SOLIDARNOŚĆ / LA SOLIDARITÉ TRANQUILLE. FRANCE''S SUPPORT TO POLAND DURING THE SOLIDARNOŚĆ ERA.
          Autori: .


7.  PROVOCĂRI ALE INTERVENȚIEI UMANITARE ÎN SIRIA / LES DÉFIS DE L’INTERVENTION HUMANITAIRE EN SYRIE / CHALLENGES OF HUMANITARIAN INTERVENTION IN SYRIA.
          Autori: .


8.  AJUTORUL UMANITAR ACORDAT DE ROMANIA FRANȚEI IN TIMPUL AL DOILEA RAZBOI MONDIAL / L’AIDE HUMANITAIRE ACCORDEE PAR LA ROUMANIE A LA FRANCE PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE / HUMANITARIAN AID GRANTED TO FRANCE BY ROMANIA DURING THE SECOND WORLD WAR.
          Autori: .


9.  JUSTIȚIE CORECTIVĂ ȘI ALTERNATIVELE ACESTEIA: O ANALIZĂ PRIVIND DREPTUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR / CORRECTIVE JUSTICE AND ITS ALTERNATIVES: AN ANALYSIS ON EUROPEAN CONSUMER LAW.
          Autori: JUANITA GOICOVICI.


10.  R E C E N Z I E : LAURA MARIA HERȚA, DE LA RELATIILE ROMANO-SARBE LA RELATIILE ROMANO-IUGOSLAVE. INTERPRETARI CONSTRUCTIVISTE .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă