Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  MĂSURAREA EFICIENŢEI LANŢURILOR DE DISTRIBUŢIE CU VÂNZARE CU AMĂNUNTUL ÎN INDUSTRIA ROMÂNĂ DE RETAIL & FMCG ÎNTRE 2006-2011 / MEASURING ROMANIAN LARGE FMCG RETAIL CHAINS EFFICIENCY DURING THE PERIOD ECONOMIC CRISIS BETWEEN 2006-2011.
          Autori: .


2.  RAPORTUL DINTRE GRADUL DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ŞI A PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIONALE: UN STUDIU ASUPRA FIRMELOR ROMANESTI / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEGREE OF COMPLIANCE WITH THE CORPORATE GOVERNANCE CODE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A STUDY ON ROMANIAN FIRMS.
          Autori: CORINA GAVREA, ROXANA STEGEREAN.


3.  MODELE PENTRU OPTIMIZAREA FORMĂRII ŞOMERILOR / MODELS FOR OPTIMIZATION OF TRAINING THE UNEMPLOYED .
          Autori: .


4.  TEHNICI DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE ÎN TURISMUL RURAL - JUDEŢUL CLUJ, ROMÂNIA / HUMAN RESOURCE RECRUITING TECHNIQUES IN RURAL TOURISM - CLUJ COUNTY, ROMANIA.
          Autori: TOADER VALENTIN.


5.  DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI DE RISC ÎN SISTEMUL BANCAR-O IMAGINE DE ANSAMBLU A PROBELOR EMPIRICE / RISK INFORMATION DISCLOSURE IN BANKING SYSTEM –AN OVERVIEW OF EMPIRICAL EVIDENCES.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă