Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
         
   
1.  THE IMPERIOUS EUCHARIST: THE TESTAMENT OF POPE JOHN PAUL II / THE IMPERIOUS EUCHARIST: THE TESTAMENT OF POPE JOHN PAUL II .
          Autori: .


2.  VECHI ȘI NOU ÎN VIAȚA DE FAMILIE, ÎN DIECEZA DE IAŞI, ROMÂNIA / ALTES UND NEUES IM FAMILIENLEBEN IM BISTUM IAŞI / RUMÄNIEN / OLD AND NEW IN FAMILY LIFE IN DIOCESE OF IASI, ROMANIA .
          Autori: .


3.  MOTIVELE ELIMINĂRII COMPANIEI LUI ISUS / I MOTIVI DELLA SOPPRESSIONE DELLA COMPAGNIA DI GESU’ / THE REASONS FOR THE ABOLITION OF THE COMPANY OF JESUS.
          Autori: .


4.  RĂDĂCINILE ATEISMULUI “RECONDO”. UMANISM INTEGRAL AL LUI JACQUES MARITAIN / LE RADICI RELL’ATEISMO RECONDO. L’UMANESIMO INTEGRALE DI JACQUES MARITAIN / THE ROOTS OF “RECONDO” ATHEISM. THE INTEGRAL HUMANISM OF JACQUES MARITAIN.
          Autori: .


5.  LC 10,1-12: MISIUNEA ȘI SĂRĂCIA / LC 10,1-12: MISSIONE E POVERTÀ / LC 10,1-12: MISSION AND POVERTY.
          Autori: .


6.  CRIZA - OPORTUNITATE SAU AMENINȚARE PENTRU DEZVOLTAREA SPIRITUALĂ A PERSOANEI? / CRISIS – OPPORTUNITY OR THREAT TO THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF THE PERSON?.
          Autori: .


7.  SPORT ȘI PAROHIA: CÂTEVA CONSIDERAȚII PRELIMINARE PENTRU UTILIZAREA TENISULUI DE MASĂ LA MIEZUL NOPTII ÎN LOCUL DE MUNCĂ PASTORAL / SPORT AND PARISH: SOME PRELIMINARY CONSIDERATIONS FOR THE USE OF MIDNIGHT TABLE TENNIS IN PASTORAL WORK.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă