Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
         
   
1.  TEORIA TIMPULUI LA BARTH / BARTH IDŐELMÉLETE / BARTH`S THEORY OF TIME.
          Autori: DEÁK ANGÉLA.


2.  ECLIPSA TOTALĂ A LUI DUMNEZEU. NOTE LA TEOLOGIA LUI DOROTHEE SÖLLE / ISTENFOGYATKOZÁS. MEGJEGYZÉSEK DOROTHEE SÖLLE TEOLÓGIÁJÁRÓL / A TOTAL ECLIPSE OF GOD. NOTES TO THE THEOLOGY OF DOROTHEE SÖLLE.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


3.  VICISITUDINILE MANUSCRISULUI DE ISTORIE BISERICEASCĂ A LUI PÉTER BOD / BOD PÉTER EGYHÁZTÖRTÉNETI KÉZIRATÁNAK VISZONTAGSÁGAI / THE VICISSITUDES OF BOD PÉTER’S CHURCH HISTORY MANUSCRIPT.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


4.  EDUCAȚIA FEMEILOR ÎN ȘCOLILE REFORMATE ÎN SEC. 17 ȘI 18 / WOMEN’S EDUCATION IN THE TRANSYLVANIAN REFORMED INSTITUTIONS IN THE 17TH AND 18TH CENTURY.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


5.  PREJUDICIILE ECONOMICE SUFERITE DE BISERICA REFORMATĂ DIN TRANSILVANIA DE SUD ÎN PERIOADA 1940–1945, PARTEA 1 / GAZDASÁGI JELLEGŰ SÉRELMEK A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZBAN 1940–44 KÖZÖTT I / ECONOMICAL INJURIES SUFFERED BY THE SOUTHERN TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH BETWEEN 1940–44. PART I.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă