Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  BETHSEBA ȘI TAMAR: FEMEILE ABUZATE SEXUAL ÎN CĂRȚILE LUI SAMUEL / BETSABÉ ÉS TÁMÁR, SZEXUÁLISAN BÁNTALMAZOTT NŐK SÁMUEL MÁSODIK KÖNYVÉBEN / BATHSHEBA AND TAMAR: THE SEXUALLY ABUSED WOMEN IN THE BOOKS OF SAMUEL.
          Autori: .


2.  ASPECTELE SOCIO-ETICE ȘI DEFINITORII ASUPRA INDENTITĂȚII A CONFLICTELOR TRANSGENERAȚIONALE DIN VECHIUL TESTAMENT / AZ ÓSZÖVETSÉGI TRANSZGENERÁCIÓS KONFLIKTUS TÁRSADALMI-ETIKAI ÉS IDENTITÁST MEGHATÁROZÓ VONATKOZÁSA / THE SOCIO-ETHICAL AND INDENTITY DEFINING ASPECTS OF THE OLD TESTAMENT TRANSGENERATIONAL CONFICTS.
          Autori: .


3.  RELAȚIA DINTRE IUDA ȘI EDOM ÎN CARTEA LUI OBADIA / EDOM ÉS JÚDA KAPCSOLATA ABDIÁS KÖNYVÉBEN / RELATIONSHIP BETWEEN JUDA AND EDOM IN THE BOOK OF OBADIAH.
          Autori: MÁRTON JÁNOS.


4.  APOSTOLII ȘI MISIUNEA CELOR ȘAPTEZECI(ȘI DOI) DISCIPOLI / AZ APOSTOLOK ÉS A HETVEN(KÉT) TANÍTVÁNY MISSZIÓJA / THE APOSTLES AND THE MISSION OF THE SEVENTY(TWO) DISCIPLES.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


5.  BOTEZUL ÎN APĂ: FONDAREA, FORMA ȘI FORMULA SA / BAPTISM IN WATER: ITS FOUNDATION, FORM AND FORMULA .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă