Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  ŞABATUL – TRANSCENDERE A CARTEZIANULUI, MĂRTURIE A VEŞNICIEI.
          Autori: PAULA BUD.


2.  PSALMII – UN MODEL DE/PENTRU RUGĂCIUNE ÎN IUDAISM.
          Autori: .


3.  RELAŢIA CONSISTORIULUI ORĂDEAN CU ORGANISMELE ECLEZIASTICE DIN MITROPOLIA ORTODOXĂ A TRANSILVANIEI.
          Autori: MARIUS EPPEL.


4.  TAINA MASLULUI - VINDECARE SPRE ÎMPĂRĂŢIE.
          Autori: VALER BEL.


5.  BIOETICA CREŞTINĂ ÎNTR-O LUME POST-CREŞTINĂ.
          Autori: .


6.  ARGUMENTE TEOLOGICE IMPOTRIVA EUTANASIEI.
          Autori: .


7.  CREDINŢA, FAPTA ŞI MORALA ÎN OPERA MONAHULUI NICOLAE DELAROHIA.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


8.  SENSUL ISTORIC-ESHATOLOGIC AL CULTURII ŞI CONTRAFACERILE ACESTUIA ÎN CADRUL CULTURII SECULARIZATE.
          Autori: .


9.  ASPECTE MISIONARE ÎN EPISTOLA CĂTRE DIOGNET.
          Autori: ANA BACIU.


10.  INTERFERENŢA TRANSCENDENŢEI CU IMANENŢA. O ÎNCERCARE ISTORICO-TEOLOGICĂ / INTERFERENZ DER TRANSZENDENZ UND IMMANENZ. EIN GESCHICHTSTHEOLOGISCHER VERSUCH.
          Autori: LIVIU JITIANU.


11.  CĂSĂTORIA ŞI FAMILIA DIN PERSPECTIVA ADVENTO-MILENISTĂ. EVALUARE ORTODOXĂ.
          Autori: .


12.  IISUS HRISTOS ŞI „DUMNEZEUL NECUNOSCUT” SAU DESPRE ÎNTÂLNIREA CULTURILOR ŞI RELIGIILOR ÎN AREOPAGUL ATENIAN.
          Autori: .


13.  VALORILE FAMILIEI ÎN CONTEXT POSTMETAFIZIC.
          Autori: .


14.  TAINA SF. MASLU – ASPECTE INTERCONFESIONALE.
          Autori: .


15.  INIMA ŞI RUGĂCIUNEA INIMII ÎN SPIRITUALITATEA RĂSĂRITEANĂ, PÂNĂ ÎN SECOLUL V.
          Autori: .


16.  TUDOR JARDA ŞI LITURGHIA VALAHĂ.
          Autori: VASILE STANCIU.


17.  TEMA FECIOAREI CU PRUNCUL - DE LA ICOANA BIZANTINĂ LA RETABLUL APUSEAN DIN PERIOADA PROTORENAŞTERII ITALIENE.
          Autori: .


18.  „LUMEA ACEASTA ZADARNICĂ” – ICOANA DEŞERTĂCIUNII VIEŢII PĂMÂNTEŞTI.
          Autori: .


19.  OMUL – „FIINŢĂ LITURGICĂ” SAU DESPRE NECESITATEA RECURSULUI CULTURII LA VALORILE VIEŢII CREŞTINE. SINERGISMUL CULTURAL-LITURGIC ŞI LITURGIC-CULTURAL.
          Autori: .


20.  FRUMUSEŢEA INTERIOARĂ ÎN LUMINA BIZANTINĂ – DE LA ARTĂ LA MANIERISM DECADENT.
          Autori: MARIUS GHENESCU.


21.  NOTE ŞI RECENZII – DANIEL LEMENI, TRADIŢIA PATERNITĂŢII DUHOVNICEŞTI ÎN SPIRITUALITATEA CREŞTINĂ RĂSĂRITEANĂ. UN STUDIU ASUPRA ÎNDRUMĂRII SPIRITUALE ÎN ANTICHITATEA CREŞTINĂ TÂRZIE, ED. REÎNTREGIREA, ALBA-IULIA, 2012, 333 P..
          Autori: .


22.  NOTE ŞI RECENZII – PR. PROF. ACAD. DUMITRU POPESCU – HRISTOS, BISERICĂ, MISIUNE, RELEVANŢA MISIUNII BISERICII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ, ED. ARHIEPISCOPIEI DUNĂRII DE JOS, GALAŢI, 2011, 284 P. .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă