Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.3 din 2012  
         
         
   
1.  VALORI ALE EFICIENŢEI ACŢIUNILOR TEHNICO-TACTICE INDIVIDUALE ALE ECHIPELOR PARTICIPANTE LA TURNEUL FINAL DE JUNIORI I –DEJ-2012 / INDIVIDUAL TECHNICAL AND TACTICAL VALUES OF EFFECTIVENESS REGARDING THE TEAMS PARTICIPATING TO THE “JUNIOR I FINAL VOLLEYBALL TOURNAMENT”, DEJ 2012.
          Autori: SANTA CRISTIAN.


2.  RELAŢIA CONŢINUT ŞI FORMĂ ÎN COMUNICARE ŞI ROLUL APEI ÎN TRANSMITEREA INFORMAŢIEI / THE RELATIONSHIP BETWEEN CONTENT AND FORM IN COMMUNICATION AND THE ROLE OF WATER IN THE TRANSMISSION OF INFORMATION.
          Autori: GROSU EMILIA FLORINA, GROSU VLAD TEODOR, MIHAIU COSTINEL.


3.  DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE – PREMISĂ A CREŞTERII PERFORMANŢEI / EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT, GROWTH PERFORMANCE PREMISE.
          Autori: .


4.  FUNDAŢIA ŞI LEGALIZAREA CLUBURILOR SPORTIVE ÎN PORTUGALIA / FOUNDATION AND LEGALIZATION OF SPORTS CLUBS IN PORTUGAL.
          Autori: .


5.  METODĂ COMPLEMENTARĂ ÎN PREDAREA DIDACTICII EFS: TRANSFORMAREA JOCULUI DE CĂRŢI „PICTUREKA” ÎN JOC DIDACTIC „DIDACTIREKA” / COMPLEMENTARY METHOD IN TEACHING DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION: TRANSFORMING THE CARD GAME "PICTUREKA" INTO TEACHING GAME "DIDACTIREKA".
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.


6.  FORMAREA PERSONALULUI CU FUNCŢII DE CONDUCERE ÎN ORGANIZAŢIILE SPORTIVE / TRAINING OF PERSONNEL IN LEADERSHIP POSITIONS IN SPORT ORGANIZATIONS.
          Autori: .


7.  METODĂ COMPLEMENTARĂ ÎN PREDAREA DIDACTICII EFS: TRANSFORMAREA JOCULUI DE MIŞCARE „MLAŞTINA” ÎN JOC DIDACTIC / COMPLEMENTARY METHOD IN TEACHING DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION: MODIFYING THE GAME "SWAMP" INTO A DIDACTIC GAME.
          Autori: VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.


8.  GLOBALIZAREA ÎN SPORT ŞI INDUSTRIA SPORTULUI / GLOBALIZATION OF SPORT AND SPORTS INDUSTRY.
          Autori: .


9.  IMPLICAŢII ALE UTILIZĂRII CARBOHIDRAŢILOR ÎN SUSŢINEREA PERFORMANŢEI SPORTIVE / IMPLICATIONS OF THE USE OF CARBOHYDRATES IN SUPPORT OF SPORTS PERFORMANCE.
          Autori: MONEA DAN.


10.  SUPLIMENTAREA CU UN COMPLEX ANTIOXIDANT ŞI CAPACITATEA DE EFORT LA SPORTIVE / SUPPLEMENTATION WITH AN ANTIOXIDANT COMPLEX AND THE EFFORT CAPACITY OF ATHLETES.
          Autori: .


11.  BALANŢA OXIDANŢI/ANTIOXIDANŢI LA ŞOBOLANII SUPLIMENTAŢI CU CARNITINĂ ŞI EXPUŞI STRESULUI CRONIC DE IMOBILIZARE / OXIDANT/ANTIOXIDANT BALANCE IN CARNITINE SUPPLEMENTED RATS EXPOSED TO CHRONIC IMMOBILIZATION STRESS.
          Autori: .


12.  EFECTUL ULEIULUI DIN SEMINŢE DE CÂNEPĂ ASUPRA BALANŢEI OXIDANŢI/ ANTIOXIDANŢI ÎN EFORTUL FIZIC LA ŞOBOLANI ANTRENAŢI LA EFORT CU INTENSITATE DIFERITĂ. / THE EFFECT OF HEMP SEED OIL ON OXIDANT / ANTIOXIDANT BALANCE IN EXERCISE-TRAINED RATS DURING EXERCISE WITH DIFFERENT INTENSITY.
          Autori: BULDUŞ CODRUŢA.


13.  EFECTUL HIPOXIEI HIPOBARE CRONICE ŞI ADMINISTRĂRII DE ZINC ASUPRA CAPACITĂŢII DE EFORT ÎN CONDIŢII DE NORMOXIE NORMOBARĂ / THE EFFECT OF CHRONIC HYPOBARIC HYPOXIA AND THE INTAKE OF ZINC ON EFFORT CAPACITY IN NORMOBARIC NORMOXIA CONDITIONS.
          Autori: POPOVICI CORNELIA, POPOVICI CORNEL.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă