Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  BIOGRAFIA.
          Autori: CRISTIAN SONEA.


2.  IOSUA ŞI IISUS ÎN DISCURSUL PATRISTIC ŞI ÎN LITURGHIA ORTODOXĂ.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


3.  ŞABATUL – MEDIU AL MARTYRIEI ŞI AL ÎNTÂLNIRII CU DUMNEZEU ÎN SĂRBĂTOARE. REPERE DIN OPERA LUI IOSIF FLAVIU ŞI FILON DIN ALEXANDRIA.
          Autori: PAULA BUD.


4.  LECTIO DIVINA ÎN TRADIŢIA CREŞTINISMULUI APUSEAN ŞI RĂSĂRITEAN.
          Autori: .


5.  DIALOGUL DINTRE ORTODOCX ŞI VECHI CATOLICI: PREZENT ŞI PERSPECTIVE / THE DIALOGUE BETWEEN THE ORTHODOX AND THE OLD CATHOLICS: TS PRESENT STATE AND PERSPECTIVES.
          Autori: .


6.  COMUNITATEA EVREILOR SEFARZI DIN TIMIŞOARA ÎN SECOLELE XVIII-XX. EVOLUŢII DEMOGRAFICE / THE SEPHARDIC JEWISH COMMUNITY FROM TIMIŞOARA DURING THE 18TH AND 20TH CENTURIES. DEMOGRAPHIC EVOLUTIONS.
          Autori: .


7.  CONCORDATUL DE LA WORMS (1122), O EXPRESIE A RELAŢIEI BISERICĂ-STAT ÎN EVUL MEDIU / THE CONCORDAT OF WORMS (1122), AS AN EXPRESSION OF CHURCH-STATE RELATION IN THE MIDDLE-AGES.
          Autori: .


8.  CONDAMNARE A ISTORIEI ASPECTE SOCIAL-ISTORICE ALE JUDECATII DE APOI IN ICONOGRAFIA MANASTIRILOR VORONET SI HUREZI (16TH-17TH C.) / THE DAMNATION OF HISTORY SOCIAL-HISTORICAL ASPECTS OF THE LAST JUDGEMENT IN THE ICONOGRAPHY OF THE VORONEȚ AND HUREZI MONASTERIES (16TH-17TH C.).
          Autori: .


9.  SENSUL CREŞTIN AL MARTIRIULUI.
          Autori: VALER BEL.


10.  ASUMAREA CRUCII LUI HRISTOS CA PARADIGMA ADEVĂRATEI CALITĂŢI DE UCENIC ÎN EVANGHELIA DUPĂ MARCU.
          Autori: CRISTIAN SONEA.


11.  ACCENTUL ESHATOLOGIC AL MISIUNII CREŞTINE.
          Autori: .


12.  SUFERINȚĂ ȘI VINDECARE. O PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ.
          Autori: .


13.  “VIE ÎMPĂRĂŢIA TA!” – REPERE TEOLOGICE ÎN CADRUL CONFERINŢEI MISIONARE MONDIALE DE LA MELBOURNE (1980).
          Autori: .


14.  COMUNITATEA MĂRTURISITOARE, APOSTOLATUL MIRENILOR ŞI MĂRTURIA CREŞTINĂ ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ.
          Autori: .


15.  O CRITICĂ PATRISTICĂ A LUI FILIOQUE: SF. FOTIE, SF. GRIGORIE AL II-LEA CIPRIOTUL ŞI SF. GRIGORIE PALAMA.
          Autori: MOŞ GRIGORE DINU.


16.  COORDONATE MISIONARE ÎN RUGĂCIUNEA ARHIEREASCĂ (IOAN 17).
          Autori: .


17.  SIMULTANEITATEA INCLUZIVĂ – O POSIBILĂ DEFINIȚIE A RELAȚIEI TEOLOGICE DINTRE CUVÂNT ȘI IMAGINE.
          Autori: .


18.  MÂNTUIREA ÎN HRISTOS ŞI ÎN BISERICĂ – ASPECTE INTERCONFESIONALE.
          Autori: .


19.  TEOLOGIE – ASISTENȚĂ SOCIALĂ. ARGUMENTELE SPECIALIZĂRII ȘI NECESITATEA PROFESIEI.
          Autori: RADU PREDA.


20.  „FUGA DE SINE ÎNSUȘI” SAU ÎNSINGURAREA ȘI AUTONOMIZAREA OMULUI MODERN.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


21.  SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII DOMNULUI (COBORÂREA LA IAD). REPREZENTAREA EI ÎN PICTURA RĂSĂRITEANĂ ŞI CEA APUSEANĂ.
          Autori: .


22.  BISERICA SFÂNTUL ILIE DIN TESALONIC.
          Autori: .


23.  ASPECTE STILISTICE ALE CREAŢIEI MITROPOLITULUI IOSIF NANIESCU.
          Autori: .


24.  ASPECTE PROBLEMATICE MAJORE ÎN DIALOGUL DINTRE TEOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE NATURII / WICHTIGE PROBLEMFELDER IM DIALOG ZWISCHEN THEOLOGIE UND DEN NATURWISSENSCHAFTEN.
          Autori: HANS SCHWARZ.


25.  CANONUL SCRIPTURII, PRINCIPIU HERMENEUTIC ŞI MODEL ECUMENIC / LE CANON DES ÉCRITURES, PRINCIPE HERMENEUTIQUE ET MODELE ŒCUMENIQUE.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


26.  RECENZIE - VALER BEL, UNITATEA BISERICII ÎN TEOLOGIA CONTEMPORANĂ. STUDIU INTERCONFESIONAL-ECUMENIC, EDITURA LIMES, CLUJ-NAPOCA, 2003, 228 P..
          Autori: .


27.  RECENZIE - VALER BEL, MISIUNE, PAROHIE, PASTORAŢIE. COORDONATE PENTRU O STRATEGIE MISIONARĂ, EDIŢIA A II-A, EDITURA RENAŞTEREA, CLUJ-NAPOCA, 2006, 131 P..
          Autori: .


28.  RECENZIE - VALER BEL, MISIUNEA BISERICII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ, EDITURA RENAŞTEREA, CLUJ-NAPOCA, 2010, 474 P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă