Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2011  
         
         
   
1.  PRINCIPIILE RELIGIEI ÎN GÂNDIREA LUI IOAN RAŢIU / I PRINCIPI DELLA RELIGIONE NEL PENSIERO DI IOAN RAŢIU / THE RELIGIOUS PRINCIPLES IN THE THINKING OF IOAN RATIU.
          Autori: CRISTIAN BARTA.


2.  DOCTRINA SPIRITUALĂ A LUI NICOLAE CABASILAS ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITĂŢII ORIENTALE ÎN SECOLUL AL XV-LEA / LA DOTTRINA SPIRITUALE DI NICOLA CABASILAS NEL CONTESTO DELLA SPIRITUALITÀ BIZANTINA DEL XIV SECOLO / THE SPIRITUAL DOCTRINE OF NICHOLAS CABASILAS IN THE CONTEXT OF THE EASTERN SPIRITUALITY OF THE 16TH CENTURY.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


3.  IMPLICAŢIILE FORMEI BOTEZULUI ÎN CONTEXTUL ECLESIAL / THE IMPLICATIONS OF THE BAPTISM’S FORMS IN THE ECCLESIAL CONTEXT.
          Autori: .


4.  COMUNIUNE DE VIAŢĂ, PĂCAT ŞI DREPTATE LEGALĂ / LIFE COMMUNION, SIN AND LEGAL JUSTICE / COMUNIÓN DE VIDA, PECADO Y JUSTICIA LEGAL.
          Autori: LEONARD DIAC.


5.  FAMILIA ŞI PALIAŢIA – CÂND OMUL SE CONFORMEAZĂ VOINŢEI LUI DUMNEZEU / FAMILY AND PALLIATIVE CARE – WHEN THE MAN ACCEPTS THE WILL OF GOD.
          Autori: EMIL MARIAN EMBER.


6.  VOLUNTARIATUL CA SLUJIRE – REFLECŢIE TEOLOGICĂ / VOLUNTEERING AS SERVICE – THEOLOGICAL REFLEXION.
          Autori: .


7.  TEOLOGIA ŞI CRIZA ECONOMICĂ / THEOLOGY AND ECONOMIC CRISIS.
          Autori: PAUL OANCEA.


8.  ÎNVĂŢĂTORUL DESĂVÂRŞIT / THE PERFECT TEACHER.
          Autori: .


9.  IUBIREA CA MOTIVUL CEL MAI PROFUND AL SUFERINŢEI. O ANALIZĂ TEOLOGICO-FILOSOFICĂ CONFORM GÂNDIRII LUI TOMA DIN AQUINO ŞI A LUI IOAN PAUL AL II-LEA / L’AMOUR, EN TANT QUE CAUSE LA PLUS PROFONDE DE LA SOUFFRANCE. UNE APPROCHE PHILOSOPHICO-THEOLOGIQUE SELON LES PENSEES DE SAINT THOMAS D’AQUIN ET JEAN-PAUL II / LOVE AS THE DEEPEST REASON FOR SUFFERING. A PHILOSOPHICAL – THEOLOGICAL ANALYSIS FOLLOWING THE THINKING OF SAINT THOMAS AQUINAS AND OF JOHN PAUL II..
          Autori: .


10.  BASMUL „AMOR ET PSYCHE” ÎN METAMORFOZELE LUI APULEIUS. LECTURI LITERARE / THE TALE OF AMOR AND PSYCHE IN APULEIUS’ METAMORPHOSES. LITERARY LECTURES.
          Autori: .


11.  CONSTRUCTIVISMUL LUI JEAN PIAGET : PENTRU O « MORALĂ A GÂNDIRII » ŞI O « LOGICĂ A ACŢIUNII » / IL COSTRUTTIVISMO DI JEAN PIAGET: PER UNA “MORALE DEL PENSIERO” E UNA “LOGICA DELL’AZIONE” / THE CONSTRUCTIVISM OF JEAN PIAGET: FOR A “MORAL OF THINKING” AND A “LOGIC OF ACTION”.
          Autori: ROSA MARIA MARAFIOTI.


12.  RELAŢII INTERCONFESIONALE ÎN ZONA PAROHIEI GRECO-CATOLICE DRĂGEŞTI. CAZUL FILIEI BUCUROAIA (1850-1900) / INTER-CONFESSIONAL RELATIONSHIPS IN THE GREEK-CATHOLIC PARISH DRĂGEŞTI. THE CASE OF THE BRANCH BUCUROAIA (1850-1900).
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


13.  RECENZII - JOSEPH RATZINGER, JESUS VON NAZARETH: ZWEITER TEIL: VOM EINZUG IN JERUSALEM BIS ZUR AUFERSTEHUNG.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


14.  RECENZII - J.F. ELIZABETH BODDENS HOSANG, ESTABLISHING BOUNDA-RIES..
          Autori: CORNEL DÂRLE.


15.  RECENZII - EMMANOUELA GRYPEOU, HELEN SPURLING (ED.), THE EXE-GETICAL ENCOUNTER BETWEEN JEWS AND CHRISTIANS IN LATE ANTIQUITY (JEWISH AND CHRISTIANS PERSPECTIVES SERIES.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


16.  RECENZII - MAICA ÉLIANE POIROT, CALEA IMPARATEASCA A CARMELULUI..
          Autori: CORNEL DÂRLE.


17.  RECENZII - MARCEL POORTHUIS, JOSHUA SCHWARTZ, JOSEPH TURNER (ED.), INTERACTION BETWEEN JUDAISM AND CHRISTIANITY IN HISTORY, RELIGION, ART AND LITERATURE .
          Autori: CORNEL DÂRLE.


18.  RECENZII - SERGIU SOICA, “BISERICA GRECO-CATOLICĂ DIN BANAT ÎN PERIOADA ANILOR 1920-1949”.
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă