Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  MUZEUL CA STANDARD - DESPRE ROLUL SĂU ÎN SITUAŢIA CONTEMPORANĂ / IL MUSEO, PUNTO DI RIFERIMENTO – IL SUO RUOLO NELLA CONTEMPORANEITÀ / THE MUSEUM AS REFERENCE POINT - ABOUT HIS ROLE IN THE CONTEMPORARY SITUATION.
          Autori: GHEORGHE MÂNDRESCU.


2.  ELEMENTE DE PIETRĂRIE MEDIEVALĂ DESCOPERITE ÎN ANII 2010 - 2011, PE ŞANTIERELE DIN MUNICIPIUL BISTRIŢA / ELEMENTS OF MEDIEVAL CARVED STONE UNCOVERED ON SITES IN BISTRITA, BETWEEN 2010 – 2011.
          Autori: VASILE DUDA.


3.  SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL. O ABORDAREA COMPARATIVĂ A PICTURILOR DIN BISERICILE ARBORE ŞI MĂLÂNCRAV / SAINT GEORGE KILLING THE DRAGON. A COMPARATIVE APPROACH OF THE PAINTINGS IN THE ARBORE AND MĂLÂNCRAV CHURCHES.
          Autori: .


4.  DATE NOI DESPRE DOUĂ PIESE TEXTILE DIN SECOLUL XVII / NEW INFORMATION ON TWO PIECES OF THE SEVENTEENTH CENTURY TEXTILE / NOUVELLES DONNEES SUR DEUX TEXTILES DU XVII-E SIECLE.
          Autori: HORVÁTH IRINGÓ.


5.  UN PICTOR TRANSILVĂNEAN DIN SECOLUL XVIII PUŢIN CUNOSCUT: JOSEPH MOHR / JOSEPH MOHR: A LESSER KNOWN TRANSYLVANIAN PAINTER FROM THE XVIIITH CENTURY.
          Autori: .


6.  DATE NOI PRIVIND CONSTRUCŢIA BISERICII SFÂNTUL IOSIF DE CALASANZ DIN CAREI / NEW DATA REGARDING THE CONSTRUCTION OF THE SAINT JOSEPH CALASANZ PIARIST CHURCH IN CAREI.
          Autori: .


7.  DEPARTAMENTUL DISTRICTUAL PENTRU CONSTRUCŢII DIN ORADEA (1849-1852) / THE DISTRICT DEPARTMENT FOR CONSTRUCTION IN ORADEA (1849-1852) / K.K. DISTRICTUAL BAUAMT ZU GROSSWARDEIN (1849-1852).
          Autori: GABRIELA RUS.


8.  “LATINIZAREA” BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA. CONTRIBUŢII DOCUMENTARE VATICANE, SECOLELE XVIII-XX / “THE LATINISATION” OF THE ROMANIAN CHURCH UNITED WITH ROME. VATICAN DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS, 18TH – 20TH CENTURIES.
          Autori: .


9.  BĂNĂŢENISMUL ÎN ISTORIOGRAFIA DE ARTĂ. CAZUL LUI AUREL COSMA (1901-1983) / “BĂNĂŢENISMUL” IN THE HISTORIOGRAPHY OF ART. AUREL COSMA`S CASE (1901-1983) / “BĂNĂŢENISMUL” (REGIONALISMO) NELLA STORIOGRAFIA D’ARTE. IL CASO DI AUREL COSMA (1901-1983).
          Autori: VALENTIN TRIFESCU.


10.  (NE)CAZUL ARHITECTULUI LAJOS PÁKEI CU DOI ARISTOCRAŢI HOTĂRÂŢI: CONSTRUCŢIA CASTELULUI DIN ZAU DE CÂMPIE (1908-1912) / THE INCIDENT BETWEEN ARCHITECT LAJOS PÁKEI AND TWO RESOLUTE ARISTOCRATS: THE CONSTRUCTION OF THE COUNTRY HOUSE FROM ZAU DE CÂMPIE (1908–1912).
          Autori: .


11.  ISTORICUL DE ARTĂ C. PETRANU (1893-1945) ŞI EPISTOLARUL SĂU AMERICAN / ART HISTORIAN CORIOLAN PETRANU (1893-1945) AND HIS AMERICAN CORRESPONDENCE.
          Autori: .


12.  SCRISORILE MAGHIARE ÎN CORESPONDENŢA LUI CORIOLAN PETRANU / HUNGARIAN LETTERS IN CORIOLAN PETRANU’S CORRESPONDENCE.
          Autori: .


13.  CONSTITUIREA COLECŢIEI MUZEULUI DE ARTĂ DIN TÎRGU MUREŞ ŞI EVOLUŢIA SA PÂNĂ LA 1944 / ESTABLISHMENT OF THE MUSEUM COLLECTION OF ART FROM TIRGU MURES AND ITS EVOLUTION UP TO 1944 / LA CONSTITUTION DE LA COLLECTION DU MUSEE D’ART DE TIRGU MURES ET SON EVOLUTION JUSQU’EN 1944.
          Autori: .


14.  RECENZII - MARGHERITA FRATARCANGELI, GIANLUIGI LERZA, ARCHITETTI E MAESTRANZE LOMBARDE A ROMA (1590-1667). TENSIONI E NUOVI ESITI FORMATIVI. .
          Autori: .


15.  RECENZII - ANCA ELISABETA TATAY, TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN TEHNICA ŞI ARTA ILUSTRAŢIEI CĂRŢII ROMÂNEŞTI TIPĂRITE LA BUDA (1780-1830).
          Autori: VALENTIN TRIFESCU.


16.  RECENZII - RADU POPICA (TEXT ŞI COORD.), ARTA GERMANĂ DIN TRANSILVANIA ÎN COLECŢIA MUZEULUI DE ARTĂ BRAŞOV [DEUTSCHE KUNST AUS SIEBENBÜRGEN IM BESTAND DES KUNSTMUSEUMS KRONSTADT].
          Autori: .


17.  RECENZII - O RECENZIE LA RECENZIE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă