Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.2 din 2012  
         
         
   
1.  MODIFICĂRILE PERFORMANȚELOR ÎN PROBA MASCULINĂ A ARUNCĂRII CIOCANULUI ÎNTRE ANII 1980-2011 / PERFORMANCE ALTERATIONS OF MAN HAMMER THROWING BETWEEN 1980-2011.
          Autori: BENCZENLEITNER OTTÓ.


2.  INFLUENŢA ACIZILOR GRAŞI POLINESATURAŢI ASUPRA CAPACITĂŢII AEROBE DE EFORT LA ŞOBOLANI ANTRENAŢI LA EFORT FIZIC CU ÎNCĂRCARE PROGRESIVĂ / THE INFLUENCE OF HEMP OIL DIETARY SUPPLEMENTATION ON AEROBIC CAPACITY IN RATS TRAINED WITH PROGRESSIVE LOADING.
          Autori: BULDUŞ CODRUŢA.


3.  EFECTE ALE ANTRENAMENTULUI OBŢINUT PRIN VIBRAREA ÎNTREGULUI CORP ASUPRA FORȚEI MUȘCHILOR EXTENSORI AI GENUNCHIULUI ÎN CAZUL JUCĂTORILOR DE RUGBY / EFFECTS OF WHOLE BODY VIBRATION TRAINING ON KNEE EXTENSOR STRENGTH IN RUGBY PLAYERS.
          Autori: DEAK GRAŢIELA-FLAVIA, BOROȘ-BALINT IULIANA, CÂMPEANU MELANIA, CHIHAIA OCTAVIAN.


4.  EFICIENȚA TIPULUI DE ARUNCARE ÎN RELAȚIE CU POZIȚIA DE ARUNCARE ÎN BASCHETUL FEMININ / THE EFFECTIVENESS OF TYPES OF SHOTS IN RELATION TO POSITION OF EXECUTION OF SHOTS IN WOMEN’S BASKETBALL.
          Autori: .


5.  INFLUENŢA EFORTULUI AEROBIC MAXIMAL ASUPRA CONTROLULUI CONTACTULUI ŞI AL STRUCTURII CORPORALE / THE INFLUENCE OF MAXIMAL AEROBIC EFFORT OVER THE CONTACT AND BODY CONTROL.
          Autori: .


6.  TESTAREA PUTERII DEZVOLTATE CU AJUTORUL COVORULUI DE SĂRITURI MGM-15 / POWER OUTPUT TEST WITH THE MGM-15 JUMP CARPET.
          Autori: GOMBOŞ LEON.


7.  STUDIU PRIVIND CORELAȚIA DINTRE PRACTICAREA SISTEMATICĂ A EXERCIȚIILOR FIZICE, MOTIVAȚIA PARTICIPATIVĂ ȘI STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS / STUDY ON THE CORRELATION OF SYSTEMATIC PRACTICING OF PHYSICAL EXERCISES, PARTICIPATIVE MOTIVATION AND HEALTHY LIFESTYLE.
          Autori: .


8.  EFECTELE PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE DE 12 SĂPTĂMÂNI PRIVIND STATULUI FIZIC ȘI MOTIVAȚIONAL A FEMEILOR ÎN VÂRSTĂ / EFFECTS OF 12 WEEKS INTERVENTION PROGRAM ON OLD WOMEN’ PHYSICAL AND MOTIVATIONAL STATUS.
          Autori: BENCZENLEITNER OTTÓ.


9.  INFLUENŢA CONTROLULUI COGNITIV ASUPRA VITEZEI DE REPETIŢIE DIN BASCHET / THE INFLUENCE OF COGNITIVE CONTROL OVER BASKETBALL REPETITION SPEED.
          Autori: .


10.  ACTIVITATEA FIZICĂ ŞI MIŞCAREA: O CRIZĂ ÎN TIMPUL SARCINII / PHYSICAL ACTIVITY AND MOVEMENT: A CRISIS PREGNANCY.
          Autori: .


11.  ÎNVĂŢAREA MOTORIE LA ANIMALE SUPUSE STRESULUI ANAKINETIC CRONIC INTERMITENT / MOTOR LEARNING IN ANIMALS SUBMITTED TO CHRONIC INTERMITTENT ANAKINETIC STRESS.
          Autori: BOROȘ-BALINT IULIANA.


12.  MOBBING-UL ÎN NOUL CONTEXT SOCIO-PROFESIONAL. NOȚIUNI ȘI CARACTERISTICI / THE MOBBING IN THE NEW SOCIAL AND PROFESSIONAL CONTEXT. NOTIONS AND CHARACTERISTICS.
          Autori: PRODEA COSMIN.


13.  LIFESTYLE. UN ALT MOD DE VIAȚĂ / LIFESTYLE. ANOTHER WAY OF LIFE.
          Autori: PRODEA COSMIN.


14.  RELAŢIA DINTRE CARACTERISTICILE SOCIO-ECONOMICE ŞI TESTELE MOTORII ALE COPIILOR / RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS AND MOTOR TESTS OF CHILDREN.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă