Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  INTRODUCERE / INTRODUCTION.
          Autori: .


2.  PERFORMANŢĂ ŞI SISTEME COMPLEXE ADAPTIVE: UTILIZAREA NARAŢIUNILOR MULTIPLE DINCOLO DE TRADIŢIILE CUNOAŞTERII / PERFORMATIVITY AND COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS: WORKING WITH MULTIPLE NARRATIVES ACROSS KNOWLEDGE TRADITIONS.
          Autori: .


3.  VIZIUNEA LUI CÉZANNE: CONFRUNTAREA ŞTIINŢEI CU NATURA DIN CARE PROVIN / CÉZANNE’S VISION: CONFRONT THE SCIENCES WITH THE NATURE FROM WHICH THEY CAME.
          Autori: .


4.  HENRI POINCARÉ ŞI VÂRTEJUL HAOTIC AL CUNOŞTINŢELOR: DESPRE PERFORMANŢA GÂNDIRII MATEMATICE / HENRI POINCARÉ UND DER CHAOTISCHE WIRBEL-STURM DER ERKENNTNIS: ZUR PERFORMANZ MATHE-MATISCHEN DENKENS.
          Autori: .


5.  RE-ÎNTRUPAREA ŞTIINŢEI - ŞTIINŢA CORPORALĂ ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA VIEŢII OAMENILOR - INGINERIE PENTRU VIAŢĂ / RE-EMBODYING SCIENCE – CORPOREAL SCIENCE IN ENHANCING PEOPLES’ LIVES - ENGINEERING FOR LIFE.
          Autori: .


6.  ASUPRA UNUI VIITOR DEMOCRATIC: NIETZSCHE, DERRIDA ŞI VENIREA DEMOCRAŢIEI / ON A DEMOCRATIC FUTURE: NIETZSCHE, DERRIDA, AND DEMOCRACY TO COME.
          Autori: .


7.  SCRIEREA ŞI TIPOGRAFIA. RITM, TIP ŞI MATERIALITATEA SCRISORII / WRITING AND TYPOGRAPHY. RHYTHM, TYPE, AND THE MATERIALITY OF THE LETTER.
          Autori: .


8.  "ÎNTRUPAREA MINIMALĂ" ŞI IMPLICAŢIILE ACESTEIA ÎN FORMAREA SINELUI UNIVERSAL / “MINIMAL EMBODIMENT” AND ITS IMPLICATIONS IN THE SHAPING OF SELFHOOD.
          Autori: .


9.  PROVOCĂRI ETICE ALE CONCEPTULUI DE "DONOR SALVATOR". O REVIZUIRE SISTEMATICĂ / ETHICAL CHALLENGES OF THE CONCEPT OF “SAVIOR SIBLING”. A SYSTEMATIC REVIEW.
          Autori: .


10.  CĂTRE O ABORDARE NOUĂ PENTRU TESTAREA HIV ÎN ROMÂNIA / TOWARDS A NEW APPROACH TO HIV TESTING IN ROMANIA.
          Autori: .


11.  RAŢIONAMENTUL IMAGINII - UN STUDIU DE CAZ ARHITECTURAL / IMAGE REASONING - AN ARCHITECTURAL CASE STUDY.
          Autori: LÁSZLÓ GÁL.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă