Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EUROPAEA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI / CLUSTERING FOR KNOWLEDGE REGIONAL DEVELOPMENT IN NORTH-WESTERN ROMANIA.
          Autori: MIRCEA MANIU.


2.  FEDERALISM ŞI REGIONALISM ÎN GÂNDIREA POLITICĂ ROMÂNEASCĂ DIN PERIOADA INTERBELICĂ / FEDERALISM AND REGIONALISM IN ROMANIAN POLITICAL THINKING IN THE INTERWAR PERIOD.
          Autori: .


3.  POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ ŞI INEPUIZABILA CĂUTARE PENTRU COERENŢA SA INSTITUŢIONALĂ / THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY AND THE INEXHAUSTIBLE QUEST FOR ITS INSTITUTIONAL CONSISTENCY.
          Autori: GEORGIANA CICEO.


4.  “HANNIBAL ESTE ÎN ORAŞ”: CÂTEVA REFLECŢII ASUPRA BARBARILOR CONTEMPORANI. O ABORDARE SOCIAL-CONSTRUCTIVISTĂ / HANNIBAL IS IN THE CITY: SEVERAL REFLECTIONS ON CONTEMPORARY BARBARIANS. A SOCIAL-CONSTRUCTIVIST APPROACH.
          Autori: EMANUEL COPILAŞ.


5.  UNIUNEA EUROPEANĂ, ENTITATE INTERNAŢIONALĂ SUI GENERIS. POATE FI REPRODUS MODELUL DE INTEGRARE? O ANALIZĂ EXPLORATORIE A INTEGRĂRII REGIONALE / EU - SUI GENERIS ENTITY. CAN THE INTEGRATION MODEL BE REPLICATED? AN EXPLORATORY INSIGHT TO REGIONAL INTEGRATION.
          Autori: .


6.  RELAŢIILE DINTRE BISERICA ROMANO-CATOLICĂ (BRC) ŞI BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ (BOS) DUPĂ CONCILIUL VATICAN II / RELATIONS OF ROMAN CATHOLIC (RCC) AND SERBIAN ORTHODOX CHURCH (SOC) AFTER THE SECOND VATICAN COUNCIL.
          Autori: .


7.  DEMERSUL TRANSDISCIPLINAR AL IMAGINAŢIEI ŞI ÎNGERII - AL TREILEA TRANSCULTURAL ASCUNS: DE LA ANDREI PLEŞU LA BASARAB NICOLESCU / TRANSDISCIPLINARY APPROACH OF IMAGINATION AND ANGELS - THE TRANSCULTURAL HIDDEN THIRD: FROM ANDREI PLEŞU TO BASARAB NICOLESCU.
          Autori: .


8.  RECENZIE - VALENTINA GÎDEA, LE PREMIER «NON» DU GÉNÉRAL DE GAULLE POUR LA GRANDE-BRETAGNE [PRIMUL «NU» AL GENERALULUI DE GAULLE PENTRU MAREA BRITANIE], CLUJ-NAPOCA, EFES, 2010, 241 PP., VOLUM BROŞAT.
          Autori: LUCIAN BOGDAN.


9.  RECENZIE - LUCIAN BUTARU, RASISM ROMÂNESC. COMPONENTA RASIALĂ A DISCURSULUI ANTISEMIT DIN ROMÂNIA PÂNĂ LA AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, CLUJ-NAPOCA, EFES, 2010..
          Autori: ARTUR LAKATOS.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă