Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA NEGOTIA - Ediţia nr.1 din 2012  
         
         
   
1.  UTILIZÂND TEORIA TEHNOLOGIA DE ACCEPTAREA MODELULUI PENTRU A EXPLICA ADOLESCENŢILOR ADOPTAREA DE SMARTPHONE-URI ÎN TRANSILVANIA / USING THE THEORY OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL TO EXPLAIN TEENAGERS'' ADOPTION OF SMARTPHONES IN TRANSYLVANIA.
          Autori: .


2.  STRUCTURA CONSILIULUI CORPORATIV ŞI A PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIONALE: DOVEZI DE LA FIRME ROMÂNEŞTI / CORPORATE BOARD STRUCTURE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: EVIDENCE FROM ROMANIAN FIRMS.
          Autori: CORINA GAVREA, ROXANA STEGEREAN.


3.  CAZUL PARTICULAR AL IMM-URILOR PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARĂ ŞI CONTABILITATEA PENTRU INVESTIŢII IMOBILIARE / THE PARTICULAR CASE OF SMEs REGARDING FINANCIAL REPORTING AND ACCOUNTING FOR INVESTMENT PROPERTY.
          Autori: DUMITRU MATIŞ.


4.  IMM-URILE ŞI PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ: CAZUL REGIUNEA DE NORD-VEST DIN ROMÂNIA / SMEs AND STRATEGIC PLANNING PROCESS: THE CASE OF NORTH-WESTERN REGION OF ROMANIA.
          Autori: OANA ADRIANA GICĂ, ADINA LETIȚIA NEGRUȘA.


5.  PARTICULARITĂŢI ALE CONTABILITĂŢII PRIVIND PLATA PE BAZĂ A IMM-URI ÎN ROMÂNIA / PARTICULARITIES OF ACCOUNTING FOR SHARE-BASED PAYMENT WITHIN ROMANIAN SMEs.
          Autori: SORIN BERINDE.


6.  DEZVOLTAREA IMM-URILOR ROMÂNEŞTI DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI 20 / THE DEVELOPMENT OF ROMANIAN SMEs SINCE THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY.
          Autori: .


7.  EVALUAREA ŞI COMPARAREA PENTRU DEZVOLTARE SLABĂ / ASSESSING AND COMPARING LEAN DEVELOPMENT.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă