Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
         
   
1.  PUTEREA JUSTIŢIEI ŞI ETICII ÎN MEDICINĂ. PROBLEMELE TEOLOGICO-ETICE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC / VERSORGUNGSGERECHTIGKEIT UND ETHIK IN DER MEDIZIN. THEOLOGISCH-ETHISCHE PROBLEME IM ÖKONOMISCH ORGANISIERTEN GESUNDHEITSWESEN.
          Autori: .


2.  TRAVERSAREA FRONTIERELOR ÎN MISTICISM? ABORDĂRI TEOLOGICE RECENTE ALE FENOMENULUI (INTER)CULTURAL / GRENZÜBERSCHREITUNGEN IN DER MYSTIK? NEUERE THEOLOGISCHE ANSÄTZE IM UMGANG MIT EINEM (INTER)KULTURELLEN PHÄNOMEN.
          Autori: .


3.  TEOLOGIA BOTEZULUI ŞI AUTO-PERCEPŢIA ECLESIOLOGICĂ / TAUFTHEOLOGIE UND EKKLESIOLOGISCHE SELBSTWAHRNEHMUNG.
          Autori: EDE CSONT.


4.  CRIZA DE LA RĂDĂCINA CRITICII / DIE KRISE AN DER WURZEL DER KRITIK.
          Autori: .


5.  PROIECTUL “VIAŢĂ DIN BELŞUG” - ÎN SLUJBA VIZIUNII MULTIDIMENSIONALĂ A PERSOANEI UMANE.
          Autori: .


6.  RELAŢIA DINTRE ATAŞAMENTUL ADULŢILOR ŞI ÎNDOIELILE RELIGIOASE / THE RELATIONSHIP BETWEEN ADULT ATTACHMENT AND RELIGIOUS DOUBTS.
          Autori: ANIKÓ KÉZDY.


7.  CIVILIZAŢIA BAZATĂ PE PRINCIPII ŞTIINŢIFICE ŞI DIFERITELE CULTURI ALE LUMII / THE SCIENCE-BASED CIVILIZATION AND THE DIFFERENT CULTURES OF THE WORLD .
          Autori: .


8.  RECENZIE - BÁRTH JÁNOS, IOBAGUL BISERICII, JELÉRUL JUDEŢULUI, ARENDAŞUL BISERICII. CAPITOLE PENTRU ISTORIA BISERICII A SECUILOR CATOLICI / TEMPLOM JOBBÁGYA, MEGYE ZSELLÉRE, EKLÉZSIA ÁRENDÁSA. FEJEZETEK A KATOLIKUS SZÉKELYSÉG EGYHÁZTÖRTÉNETÉHEZ.
          Autori: LÁSZLÓ HOLLÓ.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă