Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA IURISPRUDENTIA - Ediţia nr.4 din 2011  
         
         
   
1.  SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA RESTRÂNGERII DREPTULUI CADRULUI DIDACTIC DE A CUMULA MAI MULT DE DOUĂ NORME DIDACTICE CONFORM LEGII NR.1/2011 A EDUCAŢIEI NAŢIONALE.
          Autori: .


2.  REZISTENȚA TRADIȚIEI ROMANE ÎN LEGEA DIN AFRICA DE SUD.
          Autori: .


3.  PROPTER VETERIS IURIS IMITATIONEM: NOU ŞI VECHI ÎN MATERIE SUCCESORALĂ ÎN NOUL COD CIVIL (II).
          Autori: .


4.  O SCURTA ISTORIE A RECODIFICARII SI PROBLEMELE EI / HISTOIRE TRES BREVE D’UNE RECODIFICATION ET DE SES EMBARRAS.
          Autori: .


5.  LEGEA MAGHIARA IN PRIMA DECADA A SECOLULUI 21.
          Autori: .


6.  CONSIDERAŢII PRIVIND MODIFICĂRILE ADUSE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ REZULTATE DIN CUPRINSUL LEGII NR. 40/2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 53/2003 - CODUL MUNCII.
          Autori: .


7.  PARTICULARITĂŢI TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN LEGĂTURĂ CU APLICAREA PREVEDERILOR DECRETULUI-LEGE NR.118 DIN 30 MARTIE 1990 PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE DE DICTATURA INSTAURATĂ CU ÎNCEPERE DE LA 6 MARTIE 1945, PRECUM ŞI CELOR DEPORTATE ÎN STRAINĂTATE ORI CONSTITUITE ÎN PRIZONIERI.
          Autori: .


8.  INTERCEPTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CONVORBIRILOR TELEFONICE ŞI CONTROLUL ŞI CENZURA CORESPONDENŢEI SCRISE. RESPECTARE SAU IGNORARE A EXIGENŢELOR CEDO ÎN MATERIA DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ ŞI DE FAMILIE?.
          Autori: .


9.  JUDECATORI SI DEMOCRATIE / JUGES ET DÉMOCRATIE.
          Autori: BJARNE MELKEVIK.


10.  PRINCIPIUL EGALITĂŢII ARMELOR ŞI AL CONTRADICTORIALITĂŢII ÎN LUMINA JURISPRUDENTEI C.E.D.O. EFECTELE ACESTOR PRINCIPII ASUPRA INTEROGARII MARTORILOR.
          Autori: .


11.  OFERTA PUBLICĂ DE PRELUARE OBLIGATORIE.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă