Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2011  
         
         
   
1.  CONCEPŢIA QUMRANITĂ DESPRE FAMILIE.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  PHILIPPIANS 2.6-7A IN THE ROMANIAN VERSIONS OF THE HOLY SCRIPTURE, WITH A BRIEF LOOK AT THE THEOLOGICAL CONTROVERSIES OF THE FOURTH CENTURY.
          Autori: OVIDIU SFERLEA.


3.  THE BLIND FROM BIRTH – EXEGETICAL OBSERVATIONS ON JOHN 9 / DER BLINDGEBORENE – EXEGETISCHE BEOBACHTUNGEN ZU JOHANNES 9.
          Autori: .


4.  INCORUPTIBILITATEA ÎN VECHIUL TESTAMENT. O ANALIZĂ DIN PERSPECTIVĂ ANTROPOLOGICĂ.
          Autori: .


5.  MILA DUMNEZEIASCĂ ŞI REÎNNOIREA SPIRITUALĂ A REGELUI DAVID.
          Autori: .


6.  CONTRIBUŢII LA ISTORIA EVREILOR SEFARZI DIN CRAIOVA ÎN SECOLELE XIX-XX.
          Autori: .


7.  DIN ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CONFESIONAL ROMÂN ORTODOX ÎN PROTOPRESBITERIATUL CETĂŢII DE PIATRĂ (CHIOAR) (1850-1906).
          Autori: .


8.  ȘCOALA MĂNĂSTIRII SINAIA DIN SECOLUL AL XVI-LEA PÂNĂ ASTĂZI.
          Autori: MIHAIL HARBUZARU.


9.  AŞEZAREA SLAVILOR ÎN PENINSULA BALCANICĂ ŞI PRIMELE ORGANIZAŢII STATALE. CREŞTINAREA SERBIEI. ÎNFIINŢAREA PRIMELOR EPISCOPII ŞI MITROPOLII.
          Autori: .


10.  TAINA NUNŢII CA DAR ŞI MISIUNE, TEMELIE A FAMILIEI CREŞTINE.
          Autori: VALER BEL.


11.  TAINA SF. BOTEZ – ASPECTE INTERCONFESIONALE.
          Autori: .


12.  SFÂNTUL FOTIE, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI, ÎN CONTROVERSELE VEACULUI SĂU ŞI ÎN CERCETAREA ISTORICO-TEOLOGICĂ CONTEMPORANĂ.
          Autori: GRIGORE-DINU MOŞ.


13.  VALORILE FAMILIEI ÎN CONTEXT POSTMETAFIZIC.
          Autori: .


14.  FAMILIA CREŞTINĂ ŞI „SPIRITUL VREMII”. NOTE TEOLOGICO-ANTROPOLOGICE.
          Autori: .


15.  CRITICA IMAGINII ŞI VALORIZAREA CUVÂNTULUI LA JACQUES ELLUL.
          Autori: .


16.  FAMILIA CREŞTINĂ ÎN PASTORALELE ARHIEPISCOPULUI ŞI MITROPOLITULUI BARTOLOMEU ANANIA.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


17.  SERVICII ŞI DESERVICII SOCIALE. DIN EXPERIENŢA FILANTROPICĂ A BISERICII ORTODOXE DIN ROMÂNIA.
          Autori: RADU PREDA.


18.  NOUL ISRAEL ÎN „CASA LUI DUMNEZEU” / LE NOUVEL ISRAËL DANS LA „MAISON DE DIEU”.
          Autori: IOAN BIZĂU.


19.  IPOSTAZE ICONOGRAFICE ÎN RĂSĂRIT ŞI APUS ALE SFINŢILOR PĂRINŢI IOACHIM ŞI ANA.
          Autori: .


20.  ESHATOLOGIA CREŞTINĂ TIMPURIE ÎNTRE BIBLIE ŞI PLATON/ ALTCHRISTLICHE ESCHATOLOGIE ZWISCHEN BIBEL UND PLATON.
          Autori: ADOLF MARTIN RITTER.


21.  ENERGIILE DIVINE DIN NOUL TESTAMENT / THE DIVINE ENERGIES IN THE NEW TESTAMENT.
          Autori: .


22.  DIALOGUL INTERRELIGIOS, O ŞANSĂ PENTRU VIITOR.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


23.  ANUNȚUL MORȚII ȘI PRACTICI FUNERARE ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ DUPĂ 1990.
          Autori: .


24.  CÂTEVA ARGUMENTE ÎN FAVOAREA ETIMOLOGIŞTILOR ROMÂNI TRANSILVANI.
          Autori: ANA BACIU.


25.  RECENZII - CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI, TRADIŢIA PATRISTICĂ ÎN MODERNITATE. ECLESIOLOGIA PĂRINTELUI GEORGES V. FLOROVSKY (1893-1979) ÎN CONTEXTUL MIŞCĂRII NEOPATRISTICE CONTEMPORANE.
          Autori: .


26.  RECENZII - PR. PROF. DR. IOAN TULCAN, ECLEZIOLOGIA ORTODOXĂ ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ. ASPECTE, IMPLICAŢII, TENDINŢE.
          Autori: .


27.  RECENZII - VALERIA-GEMMA MORARU, MITROPOLIA ARDEALULUI, REVISTA OFICIALĂ A ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI, ARHIEPISCOPIEI VADULUI, FELEACULUI ŞI CLUJULUI, EPISCOPIEI ALBA IULIEI ŞI EPISCOPIEI ORADIEI (1956-1990) – INDICE BIBLIOGRAFIC.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă