Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.4 din 2011  
         
         
   
1.  CERCETARE PRIVIND IMPLEMENTAREA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN ŞCOALĂ LA ELEVII TRANSILVĂNENI DE 11-18 ANI / RESEARCH INTO BONDING WITH PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL AMONG 11-18 YEAR-OLD TRANSYLVANIAN STUDENTS.
          Autori: HAMAR PÁL.


2.  STRUCTURA CAPACITĂŢIII DE COORDONARE ȘI PREDICȚIA PERFORMANȚELOR DE COORDONARE ÎN HANDBALUL FEMININ / STRUCTURE OF COORDINATION CAPACITIES AND PREDICTION OF COORDINATION PERFORMANCE IN FEMALE HANDBALL.
          Autori: BROĎÁNI JAROSLAV, ŠIMONEK JAROMÍR.


3.  PROFILUL PSIHOLOGIC AL MANAGERILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXT COMPARATIV INTERNAŢIONAL / PSYCHOLOGICAL PROFILE OF ROMANIAN SPORTS MANAGERS IN AN INTERNATIONAL COMPARATIVE PERSPECTIVE.
          Autori: LUPU IUSTIN.


4.  EFICIENŢA EXERCIŢIILOR FIZICE COMPLEXE INFLUENŢATĂ DE ERORILE ÎN COMUNICARE / THE ERRORS IN COMMUNICATION INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF PHYSICAL EXERCISES.
          Autori: PRODEA COSMIN.


5.  TINERII ŞI PERCEPŢIA IMAGINII CORPORALE / BODY IMAGE PERCEPTION IN YOUNG PEOPLE.
          Autori: NEGRU IOAN NICULAIE, BOROȘ-BALINT IULIANA, ANDRÁS ÁLMOS, NUŢ ANCUŢA MARTA, VĂIDĂHĂZAN REMUS-CRISTIAN.


6.  EFECTELE HIPOXIEI ACUTE MODERATE ŞI EXPUNERII ACUTE LA OZON ÎN PERFORMANŢELE DE EFORT LA ŞOBOLANI / THE EFFECT OF ACUTE MODERATE HYPOXIA AND ACUTE OZONE EXPOSURE ON EXERCISE PERFORMANCE IN RATS.
          Autori: UGRON ÁGNES.


7.  EVALUAREA FORŢEI MUSCULARE PRIN DINAMOMETRIE IZOKINETICĂ CU EVIDENŢIEREA DIFERENŢELOR DE GEN / THE ASSESSEMENT OF MUSCULAR STRENGTH WITH ISOKINETIC DYNAMOMETER EMPHASIZING THE GENDER DIFFERENCES.
          Autori: BULDUŞ CODRUŢA.


8.  FIZICA ŞI BIOMECANICA, ELEMENTE DE ANALIZĂ ÎN JUDO / PHYSICS AND BIOMECHANICS-ELEMENTS OF ANALYSIS IN JUDO.
          Autori: SĂLINCEAN VASILE.


9.  STRATEGIA STIMULĂRII CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN MIJLOACELE GIMNASTICII ACROBATICE ŞCOLARE / STRATEGY OF STIMULATING STUDENTS CREATIVITY BY MEANS OF ACROBATIC SCHOOL GYMNASTICS.
          Autori: PAŞCAN IOAN, PAŞCAN ADRIAN.


10.  STUDIU PRIVIND EFECTELE METODEI PILATES ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE LA TINERI / PILATES METHOD STUDY ON THE EFFECTS ON HEALTH IN YOUNG.
          Autori: .


11.  INFORMATIZAREA SĂLILOR DE CULTURISM - FITNESS CU APLICAŢIE EFIT - CONCEPT SI APLICABILITATE / EFIT SOFTWARE BODYBUILDING-FITNESS COMPUTERIZATION HALLS - CONCEPT AND APPLICATION.
          Autori: VOICU ALEXANDRU VIRGIL.


12.  ASPECTE SOCIOPSIHOLOGICE ALE FENOMENULUI SPORTIV. CAZUL TENISULUI DE CÂMP / SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTING PHENOMENON. THE LAWN TENNIS’ CASE.
          Autori: BACIU ALIN MARIUS.


13.  MODALITĂŢI OPTIME DE PLANIFICARE A SEZONULUI COMPETIŢIONAL ÎN TENISUL CONTEMPORAN / OPTIMAL APPROACHES OF PLANNING THE COMPETITIONS.
          Autori: MOCA COSMIN MIHAI.


14.  IMPORTANȚA CURSURILOR DE TURISM, ORIENTARE SPORTIVĂ ȘI DE SCHI PENTRU STUDENȚII LA KINETOTERAPIE CARE ASPIRĂ SĂ DEVINĂ SALVAMONTIȘTI / THE IMPORTANCE OF TOURISM COURSES, SPORTIVE ORIENTATION AND SKI FOR KINESIOTHERAPY STUDENTS WHO ASPIRE TO BECOME MOUNTAIN RESCUERS.
          Autori: .


15.  ŞTIINŢA SPORTULUI – REPERE GENERALE / SPORT SCIENCE – GENERAL REFERENCES.
          Autori: ZĂGREAN ELEONORA.


16.  EVALUAREA COMPONENTĂ INDISPENSABILĂ ÎN PREGĂTIREA ARBITRILOR DE FOTBAL / CRITICAL COMPOUND ASSESSMENT IN FOOTBALL REFEREE TRAINING.
          Autori: MONEA DAN, SZABÓ PÉTER ZSOLT, ANDRÁS ÁLMOS, ORMENIŞAN SEPTIMIU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă