Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2004  
         
         
   
1.  MEMORIALELE CLANDESTINITǍŢII - SI EU AM SUPRAVIEŢUIT CLANDESTINITĂŢII.
          Autori: .


2.  DOUĂ VIZITE CLANDESTINE LA EPISCOPII IULIU HOSSU (CĂLDĂRUŞANI 1969) ŞI ALEXANDRU TODEA (REGHIN, 1972).
          Autori: .


3.  EXILUL INTERN AL PROFESORULUI ALEXANDRU BORZA.
          Autori: VIORICA LASCU.


4.  FLAGRANT IN COPLEAN.
          Autori: .


5.  REZISTENŢA GRECO-CATOLICĂ DIN VICTORIA.
          Autori: .


6.  SCURT EXCURS AL ISTORIEI GENERALE A IEZUIŢILOR, APARIŢIA ŞI ACTIVITATEA GENERALĂ A MISIUNIILOR, IN ROMANIA. VIAŢA, REZISTENŢA ŞI MISIONARISMUL COMUNITĂŢII IEZUITE LA GHERLA, IN PERIOADA REGIMULUI TOTALITAR COMUNIST.
          Autori: .


7.  CONTRIBUŢII ALE INTELECTUALILOR LA SUSŢINEREA BISERICII ROMANE UNITE DUPĂ 1948 (CAZUL DOINEI CORNEA).
          Autori: .


8.  JUBILEELE DIECEZEI DE GHERLA.
          Autori: .


9.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PAROHIILOR GRECO-CATOLICE HAŢEGANE IN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA.
          Autori: .


10.  OPŢIUNI POLITICE LIBERALE LA CLERICII EPARHIEI GRECO-CATOLICE DE CLUJ-GHERLA.
          Autori: .


11.  SIŞEŞTI: O BISERICĂ, VATICANUL ŞI ISTORIA (SIMBOLURI DE CREDINŢĂ, TRADIŢIE, ADEVĂR ŞI LIBERTATE).
          Autori: .


12.  O VIAŢǍ SCHIMBATǍ: TEOLOGUL IOAN VASILE SOPON.
          Autori: .


13.  SACERDOŢIUL IN ANTECEDENTELE GENEALOGICE ALE EPISCOPILOR VASILE ŞI IULIU HOSSU.
          Autori: VALER HOSSU.


14.  ŞTEFAN MANCIULEA – PREOT PROFESOR DOCTOR AL BISERICII BLAJULUI, REPERE BIO-BIBLIOGRAFICE.
          Autori: IOAN MITROFAN.


15.  BIBLIA LUI PETRU PAVEL ARON.
          Autori: .


16.  UN MANUAL DE LIMBĂ ROMANĂ PENTRU STRĂINI DIN SECOLUL AL XIX-LEA.
          Autori: ANTON GOŢIA.


17.  DIN TERMINOLOGIA TRINITĂŢII. NOTE CULTURALE ŞI FILOLOGICE.
          Autori: ANTON GOŢIA.


18.  BISERICA ŞI ŞCOALA BOB ÎN ISTORIA SOCIETĂŢII DIN CLUJ ŞI ARDEAL.
          Autori: .


19.  LEGĂTURA DINTRE BISERICĂ ŞI ŞCOALĂ ÎN PROBLEMA EDUCAŢIEI. EDUCAŢIA ÎN ŞCOLILE CONFESIONALE ALE BISERICII ROMÂNE UNITE, GRECO-CATOLICĂ.
          Autori: .


20.  CLERICII GRECO-CATOLICI ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI PENTRU INDEPENDENŢĂ.
          Autori: VIORICA LASCU.


21.  ACTIVITATEA A.S.T.R.U. ÎN CADRUL EPARHIEI DE CLUJ-GHERLA. CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIEI ÎN PASTORAŢIA LAICILOR.
          Autori: .


22.  DIALOGUL DINTRE IUDA ŞI ARHIEREI, Mt. 27,3-10. MĂRTURIA LUI IUDA DESPRE ISUS.
          Autori: .


23.  ELEMENTE DE CULT ÎN EVANGHELII.
          Autori: .


24.  ELEMENTE DE CULT ÎN FAPTELE APOSTOLILOR.
          Autori: .


25.  INTRODUCERE IN PROBLEMATICA PICTURII CREŞTINE TIMPURII. CATEVA ASPECTE TEOLOGICE ALE REPREZENTǍRILOR CREŞTINE DIN PRIMELE TREI SECOLE.
          Autori: .


26.  INTERPRETAREA REPREZENTARILOR PICTATE CREŞTINE DIN PRIMELE TREI SECOLE.
          Autori: .


27.  ACTUALITATEA FERICIRILOR. ASPECTE EXEGETICE ŞI PATRISTICE.
          Autori: .


28.  PREZENŢA ŞI LUCRAREA CUVÂNTULUI ÎN VECHIUL TESTAMENT.
          Autori: REMUS FLORIN BOZÂNTAN.


29.  PREGĂTIREA VREMII PENTRU MANIFESTAREA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT.
          Autori: REMUS FLORIN BOZÂNTAN.


30.  LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE. ASPECTE EXEGETICE ŞI IMPORTANŢA CATEHIZĂRII COPIILOR AZI.
          Autori: .


31.  TINERETUL – O GENERAŢIE PE DREPT NEÎNŢELEASĂ ŞI DE NEÎNŢELES?.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


32.  TINERETUL – O GENERAŢIE CE RESPINGE IREMEDIABIL VALORILE VERIDICE?.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


33.  EDUCAŢIA TINERILOR LA NIVEL UMAN ŞI LA NIVELUL CREDINŢEI – UN IMPERATIV AL ZILELOR NOASTRE; SPRE REDESCOPERIREA UNOR VALORI VERIDICE PENTRU EDUCAŢIA DE ASTĂZI.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă