Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.1 din 2004  
         
         
   
1.  ARMENII SI EPISCOPIA DE GHERLA.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


2.  ARMENII SI EPISCOPIA DE GHERLA / DIE ARMENIER UND DAS BISTUM GHERLA.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


3.  CONTRIBUŢIA PREOŢILOR GRECO-CATOLICI LA SUSŢINEREA REVENDICĂRII ŢĂRANILOR ARDELENI PRIVIND DESFIINŢAREA IOBĂGIEI ŞI LA ÎNTĂRIREA CONSTIINŢEI LOR NAŢIONALE ÎN PRIMĂVARA ANULUI 1848.
          Autori: LIVIU BOTEZAN.


4.  LIDERII GRECO-CATOLICI AI GENERAŢIEI PAŞOPTISTE TRANSILVĂNENE DESPRE REORGANIZAREA BISERICII ROMANE UNITE. DOUĂ STUDII DE CAZ: SIMION BĂRNUŢIU ŞI AUGUST TREBONIU LAURIAN.
          Autori: REMUS CÂMPEANU.


5.  BAIA MARE - LOCUL UNDE N-A MAI AJUNS SĂ REZIDEZE UN EPISCOP GRECO-CATOLIC ACUM 150 DE ANI.
          Autori: OVIDIU GHITTA.


6.  ÎNFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA EPISCOPIEI GRECO-CATOLICE DE GHERLA ÎN VREMEA EPISCOPULUI IOAN ALEXI.
          Autori: ANA VICTORIA SIMA.


7.  PRIMELE MENŢIUNI DESPRE EPARHIA DE ARMENOPOLI ÎN DOCUMENTE PONTIFICALE.
          Autori: .


8.  PAROHIILE PROTOPOPIATULUI CLUJ IN TIMPUL PĂSTORIRII MITROPOLITULUI ALEXANDRU STERCA SULUŢIU (1850-1867).
          Autori: .


9.  VIAŢA RELIGIOASĂ ÎN DIECEZA GHERLA REFLECTATĂ ÎN CIRCULARELE EPISCOPULUI IOAN VANCEA.
          Autori: MIRELA ANDREI, NICOLAE BOCŞAN.


10.  EPISCOPUL CARDINAL IULIU HOSSU, PERSONALITATE A MARILOR EVENIMENTE ISTORICE NAŢIONALE.
          Autori: .


11.  CONTRIBUŢIA EPISCOPULUI DR. IULIU HOSSU LA PROMOVAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CULTURII. CREDINŢĂ, DEVOŢIUNE ŞI SACRIFICIU.
          Autori: IOAN SILVIU NISTOR.


12.  ŞCOLILE CONFESIONALE ALE EPISCOPIEI GRECO-CATOLICE DE CLUJ - GHERLA..
          Autori: .


13.  EPISCOPIA DE CLUJ–GHERLA ÎN ANUL 1948.
          Autori: .


14.  TRECEREA LA ORTODOXIE ÎN ORAŞUL SÂNGEORZ-BĂI.
          Autori: .


15.  EPISCOPUL IULIU HOSSU ÎN NOTELE DE INFORMARE ALE SIGURANŢEI ŞI SECURITĂŢII (1947-1958).
          Autori: MARCEL ŞTIRBAN.


16.  IULIU HOSSU – FINAL DE BIOGRAFIE.
          Autori: .


17.  DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ A UNUI CAZ DE SOLIDARITATE CATOLICĂ: MONSENIORUL VLADIMIR GHIKA ÎN ÎNCHISORILE COMUNISTE DIN ROMÂNIA.
          Autori: GEORGE CIPĂIANU.


18.  SURORILE BAZILIENE ÎN EPARHIA DE CLUJ-GHERLA (1946-2003).
          Autori: VICTORIA BOLFĂ-OTIC.


19.  PREOTUL DR. SILVESTRU AUGUSTIN PRUNDUS ÎNTRE RESCRIPTUL ÎMPĂRATULUI TRAIANUS PRIVIND PE CREŞTINI ŞI RECOMANDAREA GENERALULUI C. IOANA PRIVIND PE GRECO-CATOLICI.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


20.  ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ A COLEGIULUI CAPITULAR AL EPARHIEI DE CLUJ-GHERLA IN PERIOADA 1987-1990.
          Autori: SABIN FĂGĂRAŞ.


21.  CONTRIBUŢIA ARHIVEI EPISCOPIEI UNITE GRECO-CATOLICE DE GHERLA DIN PERIOADA MODERNĂ LA RENOVAREA DISCURSULUI ISTORIC CONTEMPORAN.
          Autori: SORINA PAULA BOLOVAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă