Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA EDUCATIO ARTIS GYMNASTICAE - Ediţia nr.1 din 2004  
         
         
   
1.  PROGRAMAREA TIPURILOR DE EFORT ÎN PREGĂTIREA JUCĂTORILOR DE BASCHET – STUDIU DE CAZ.
          Autori: GHEORGHE ROMAN, CRISTIAN BATALI.


2.  PRICIPALELE DIFICULTAŢI PE CARE LE CONŞTIENTIZEAZĂ ANTRENORUL ÎN ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A SPORTIVILOR.
          Autori: MONEA DAN, POPOVICI CORNEL, POPOVICI CORNELIA.


3.  PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA REALIZĂRII PERFORMANŢELOR MARI ÎN ALERGĂRIILE DE SEMIFOND-FOND ŞI CARACTERISTICILE LINIEI METODICE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ATLETISM.
          Autori: ZANCA RAOUL, ZANCA IOAN.


4.  ASPECTE PRIVIND PREGĂTIREA FIZICĂ GENERALĂ ŞI SPECIFICĂ LA TENIS DE MASĂ A JUCĂTORILOR CADEŢI, 13-15 ANI.
          Autori: APOSTU PAULA.


5.  DINAMICA EFORTULUI ÎN ANTRENAMENTUL JUNIORILOR LA TENIS DE MASĂ.
          Autori: APOSTU PAULA.


6.  GENERALITATE ŞI PARTICULARITATE ÎN FAMILIA CULTURISMULUI - BODY FITNESS -.
          Autori: ALEXANDRU-VIRGIL VOICU, DEAK GRAŢIELA-FLAVIA.


7.  CONDIŢIONĂRILE BIOLOGICE ŞI PSIHOLOGICE ALE FORŢEI / LES CONDITIONEMENTS BIOLOGIQUES ET PSIHOLOGIQUES DE LA FORCE.
          Autori: .


8.  CONTRIBUŢIA JUCĂTORULUI “LIBERO” ÎN ECONOMIA JOCULUI DE VOLEI.
          Autori: ŞANTA CRISTIAN.


9.  RASPUNDEREA INSTITUTORILOR PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DE ELEVI, CE SE AFLĂ SUB A LOR SUPRAVEGHERE ÎN ANSAMBLUl RĂSPUNDERII JURIDICE.
          Autori: ŞANTA CRISTIAN.


10.  CONTROLUL OPERATIV CA PARTE COMPONENTĂ A CONTROLULUI COMPLEX BIOCHIMIC ÎN PREGĂTIREA ÎNOTĂTORILOR DE PERFORMANŢĂ.
          Autori: .


11.  MODELAREA EFORTULUI ÎN ANTRENAMENTUL DE REZISTENŢĂ LA ÎNOTĂTORII DE PERFORMANŢĂ.
          Autori: .


12.  PROIECTUL DIDACTIC ŞI OBIECTIVELE OPERAŢIONALE.
          Autori: RAŢĂ GLORIA.


13.  INFLUENŢA MEDIULUI CLIMATIC ÎN PREGĂTIREA SPORTIVĂ DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.
          Autori: GHERŢOIU DAN MIHAI.


14.  IMPACTUL MEDIATIC AL CUPEI MONDIALE DE RUGBY - 2003, AUSTRALIA.
          Autori: .


15.  ANTRENAMENTUL MENTAL ÎI VIZUALIZAREA ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ.
          Autori: IOAN NEGRU, GHERŢOIU DAN MIHAI.


16.  EVALUAREA FORMEI FIZICE LA STUDENŢII ANILOR I ŞI II AI UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI .
          Autori: RAREȘ-DUMITRU CIOCOI-POP.


17.  TEHNICI DE MANEVRARE A BOLNAVULUI .
          Autori: CRĂCIUN DAN DRAGOŞ.


18.  OBEZITATEA - FACTOR DE RISC ÎN SOCIETATEA POSTINDUSTRIALĂ.
          Autori: .


19.  UN CADRU AL ŞTIINŢEI CONDUCERII ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE .
          Autori: .


20.  METODE DE MANAGEMENT.
          Autori: .


21.  SPORTUL ÎN CONTEXTUL PRACTICILOR POLITICO-ECONOMICE ALE SOCIETĂŢIOR AVANSATE .
          Autori: RAREȘ-DUMITRU CIOCOI-POP.


22.  SINDROMUL SUPRAANTRENAMENTULUI LA SPORTIVI.
          Autori: .


23.  STUDIU PRIVIND APLICAREA LEGII LUI FITTS ÎN DETERMINAREA EXACTĂ A MIŞCĂRILOR RAPIDE .
          Autori: .


24.  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CERINŢELE PROFESIEI DE ANTRENOR ÎN TENISUL DE CÂMP .
          Autori: DOBOŞI ŞERBAN, BACIU ALIN MARIUS.


25.  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR COORDINATIVE, OBIECTIV AL LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICĂ LA STUDENTELE DE LA ALTE FACULTĂŢI.
          Autori: BOROȘ-BALINT IULIANA, GHERŢOIU DAN MIHAI.


26.  MODIFICĂRI MORFOFUNCŢIONALE ALE ORGANISMULUI PERSOANELOR DE VÂRSTA A TREIA ŞI INFLUENŢELE EXERCIŢIULUI FIZIC ASUPRA PROCESULUI DE ÎMBĂTRÂNIRE .
          Autori: ELENA ZAMORA, MARILENA KORY-MERCEA.


27.  TAEKWONDO - CONCEPTE FILOZOFICE ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.
          Autori: .


28.  PARTICULARITĂŢI BIO-PSIHO-MOTRICE ALE SCUFUNDĂRILOR LIBERE .
          Autori: PRODEA COSMIN.


29.  CONSIDERAŢII PRIVIND INTELIGENŢA MOTRICĂ.
          Autori: .


30.  ŞCOALA INCLUZIVĂ - O DESCHIDERE NECESARĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MODERN.
          Autori: ELENA SABĂU, GEORGETA NICULESCU.


31.  ACTIVITĂŢI MOTRICE ADAPTATIVE LA COPIII CU ENCEFALOPATIE SECHELARĂ INFANTILĂ (E.S.I.).
          Autori: .


32.  ORGANIGRAMA ACTIVITĂŢII MANAGERIALE SPORTIVE ÎN DESCRIERE TEORETICĂ.
          Autori: .


33.  STUDIUL PRIVIND PREDAREA MODULARĂ A JOCULUI DE BASCHET ÎN LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ŞCOALA PRIMARĂ (CLASA A IV - LA MINIBASCHET).
          Autori: .


34.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA REPERELE DEONTOLOGICE ALE PROFESIUNII DIDACTICE .
          Autori: ALEXANDRU-VIRGIL VOICU.


35.  ASPECTE ECOLOGICE ALE AGREMENTULUI ÎN SPAŢIILE MONTANE / DES ASPECTS ECOLOGIQUE DANS L’AGREMENT EN ARIAL MONTAGNE.
          Autori: .


36.  ROLUL ALERGĂRILOR ÎN DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR MOTRICE LA JUCĂTORII DE FOTBAL.
          Autori: ORMENIŞAN SEPTIMIU.


37.  ANTRENAMENTUL MENTAL ÎN GIMNASTICA ARTISTICĂ ŞI DIFERITE ASPECTE FIZIOLOGICE.
          Autori: EMILIA FLORINA GROSU.


38.  DEZVOLTAREA APTITUDINILOR PSIHO-MOTRICE PRIN LEGĂRI DE ELEMENTE ACROBATICE ÎN EXERCIŢII LIBER ALESE LA ELEVII CICLULUI GIMNAZIAL.
          Autori: PAŞCAN IOAN, PAŞCAN ADRIAN.


39.  PREGĂTIREA PSIHICĂ PENTRU CONCURS ÎN PROCELE ATELETICE.
          Autori: MIRCEA ALEXEI.


40.  PONDEREA ACŢIUNILOR TACTICE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE ÎN ATACUL ECHIPEI "U" URSUS CLUJ-NAPOCA (LIGA NAŢIONALĂ FEMININĂ).
          Autori: ZAMFIR GHEORGHE, GOMBOŞ LEON.


41.  CONTRIBUŢII PRIVIND PREGĂTIREA ARTISTICĂ ÎN SPORT AEROBIC.
          Autori: DOBRESCU TATIANA.


42.  CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA DEZVOLTĂRII FIZICE ARMONIOASE LA NIVELUL ELEVILOR DIN CICLUL GIMNAZIAL .
          Autori: DOBRESCU TATIANA.


43.  ASPECTE ALE OBICEIURILOR DE PRACTICARE A ACTIVITĂŢILOR FIZICE LA PERSOANELE ÎNTRE 40 ŞI 50 DE ANI.
          Autori: PRODEA COSMIN.


44.  CORELAŢIA DINTRE TALIE ŞI SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC LA BĂIEŢI ATLEŢI ÎN VÂRSTĂ DE 10 – 12 ANI.
          Autori: .


45.  DERPINDERILE MOTRICE ORGANIZATORICE NECESARE SUSŢINERII LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ .
          Autori: .


46.  PARTICULARITĂŢI ALE PERCEPŢIILOR VIZUALE ÎN CONDIŢIILE COBORÂRII PE SCHIURI .
          Autori: HOREA ŞTEFĂNESCU.


47.  MODIFCĂRI BIOCHIMICE ŞI FIZIOLOGICE LA HANDBALIŞTII DE PERFORMANŢĂ PE PARCURSUL ANTRENAMENTULUI.
          Autori: ACSINTE ALEXANDRU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă