Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2001  
         
         
   
1.  TRANSCENDENŢA ÎN TEOLOGIA RĂSĂRITEANĂ .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  INTERPRETAZIONE STORICO-SPIRITUALE DELLA "VITA DI MOSÈ" DI GREGORIO DI NISSA •INTERPRETARE ISTORICO-SPIRITUALĂ A "VIEŢII LUI MOISE" DE GRIGORE DE NISSA / INTERPRETAZIONE STORICO – SPIRITUALE DELLA «VITA DI MOSÈ» DI GREGORIO DI NISSA.
          Autori: .


3.  OMUL RESPONSABIL ASUPRA VIEŢII UMANE .
          Autori: IOAN MITROFAN.


4.  CHESTIUNI INTER-RITUALE ÎN ADMINISTRAREA SACRAMENTELOR INIŢIERII CREŞTINE .
          Autori: IULIU VASILE MUNTEAN.


5.  EL, "S-A DEŞERTAT PE SINE" (FIL. 2,7). KENOSA, CENTRUL, SENSUL ŞI ŢINTA TEOLOGIEI .
          Autori: .


6.  ECOLOGIA SEXUALITĂŢII .
          Autori: IOAN MITROFAN.


7.  MESAJE CĂTRE PRIMELE PATRU COMUNITĂŢI ALE APOCALIPSEI (AP 2) .
          Autori: .


8.  CĂSĂTORIILE ÎNTRE ORIENTALII CATOLICI ŞI NECATOLICI ÎN ROMÂNIA - PROBLEME PRACTICE .
          Autori: IULIU VASILE MUNTEAN.


9.  ARISTOTEL – FILOSOFIA CETĂŢII .
          Autori: VASILE MUSCĂ.


10.  DECONSTRUCŢIA METAFIZICII MODERNE A TIMPULUI – DESCARTES, KANT – CA TEMPORALIZARE A SUBIECTULUI – CONŞTIINŢĂ.
          Autori: MARIUS MOTOGNA.


11.  O NOUĂ TEORIE ASUPRA UMANULUI - SOMATOLOGIA. IMPLICAŢII ASUPRA ANTROPOLOGIEI FILOSOFICE CONTEMPORANE .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


12.  ASPECTE ALE FILOSOFIEI CULTURII ŞI FILOSOFIEI SOCIALE ÎN CONCEPŢIA LUI CONSTANTIN MICU .
          Autori: IONUŢ ISAC.


13.  CUVÂNT DESPRE LOGICA DISPUTEI .
          Autori: GIZELA HORVATH.


14.  FIBULE PUTERNIC PROFILATE DE TIP NAPOCA .
          Autori: .


15.  EXPLOATAREA FIERULUI ÎN DACIA ROMANĂ ŞI POST-ROMANĂ. ASPECTE ALE TRATAMENTULUI METALURGIC .
          Autori: CONSTANTIN ILIEŞ.


16.  CONSIDERAŢII ASUPRA SACRULUI ŞI ISTORIA BISERICII ÎN RĂSĂRIT ŞI ÎN APUS .
          Autori: .


17.  DOUĂ SCRISORI INEDITE DIN CORESPONDENŢA DE LA BUDA A LUI PETRU MAIOR .
          Autori: GHEORGHE GORUN.


18.  ASPECTE DIN ACTIVITATEA SECRETĂ A INSTITUŢIILOR DE STAT BIHORENE DE LICHIDARE A BISERICII GRECO-CATOLICE, ÎNTRE ANII 1948 – 1951 .
          Autori: ADRIAN APAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă