Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2001  
         
         
   
1.  ÎNVĂŢĂTURA SFINTEI SCRIPTURI DESPRE CĂSĂTORIE ŞI FAMILIE / A SZENTÍRÁS TANÍTÁSA A HÁZASSÁGRÓL ÉS A CSALÁDRÓL .
          Autori: .


2.  NATURA SACRAMENTALĂ A CĂSĂTORIEI CREŞTINE / A KERESZTÉNY HÁZASSÁG SZENTSÉGI JELLEGE.
          Autori: .


3.  CĂSĂTORIA CREŞTINĂ ÎN SPIRITUL LUI MÁRTON ÁRON / A KERESZTÉNY HÁZASSÁG MÁRTON ÁRON SZELLEMÉBEN .
          Autori: JÓZSEF MARTON.


4.  PROBLEMELE ACTUALE ALE ETICII FAMILIALE / A CSALÁDETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI.
          Autori: JEAN-YVES BRACHET.


5.  CĂSĂTORIE MIXTĂ SAU CĂSĂTORIE ECUMENICĂ? / VEGYES HÁZASSÁG VAGY ÖKUMENIKUS HÁZASSÁG? .
          Autori: .


6.  ÎNSOŢIREA LOGODNICIILOR. POSIBILITĂŢILE ŞI PROBLEMELE PREGĂTIRII CĂSĂTORIEI / JEGYESEK ELKÍSÉRÉSE. A HÁZASSÁGI ELŐKÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEI ÉS PROBLÉMÁI.
          Autori: PIERRE CLERMIDY.


7.  EXISTENŢA FEMININĂ ŞI MATERNALĂ ÎN ITALIA / ÊTRE FEMME ET MÈRE EN ITALIE .
          Autori: .


8.  ASOCIAŢIILE ROMANO-CATOLICE DIN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ ŞI RELAŢIILE LOR CU ORGANIZAŢIILE LAICE MINORITARE.
          Autori: NÓDA MÓZES.


9.  ECUMENISMUL ÎN PERSPECTIVA CATOLICĂ ŞI PROTESTANTĂ / AZ ÖKUMENIZMUS KATOLIKUS ÉS PROTESTÁNS PERSPEKTÍVÁBÓL.
          Autori: ZAMFIR KORINNA.


10.  CONCILIUL II. DIN VATICAN ÎN VIZOR / A II. VATIKÁNI ZSINATRA TEKINTVE.
          Autori: .


11.  TIPURI DE TEXTE ÎN POEZIA CÂNTECELOR ECLEZIALE CATOLICE DIN SECOLUL XVII / A 17. SZÁZADI KATOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKKÖLTÉSZET SZÖVEGTÍPUSAI .
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă