Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA HISTORIA ARTIUM - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  ETICHETA ŞI RESPECTUL PENTRU DONATORI / L’ETICHETTA E IL RISPETTO PER I DONATORI.
          Autori: GHEORGHE MÂNDRESCU.


2.  COLOANA MARIEI IMMACULATA DIN CLUJ. UN TIP DE MONUMENT CENTRAL-EUROPEAN ÎN TRANSILVANIA BAROCĂ.
          Autori: .


3.  FAMILIA PICTORILOR ÖLHAN - O MĂRTURIE PRIVIND PICTURA TRANSILVĂNEANĂ DIN SECOLUL XVIII.
          Autori: .


4.  JOCURI DE LIMBAJ ÎN DOUĂ TRATATE DE HERALDICĂ DIN SECOLUL AL XVII-LEA.
          Autori: .


5.  MONUMENTE ALE BISERICII UNITE – SPAŢII ALE INTERFERENŢELOR STILISTICE (CTITORII ALE EPISCOPULUI IOAN BOB) / MONUMENTI DELLA CHIESA UNITA – SPAZI DELLE INTERFERENZE STILISTICHE (FONDAZIONI DEL VESCOVO IOAN BOB).
          Autori: GABRIELA RUS.


6.  SPAŢIUL FIGURATIV ÎN PICTURA LUI DEGAS / L’ESPACE FIGURATIF DANS LA PEINTURE DE DEGAS.
          Autori: VIORICA GUY MARICA.


7.  MONOGRAFII DE ARTIST REALIZATE DE COLABORATORII LUI GEORGE OPRESCU ÎN PERIOADA INTERBELICĂ.
          Autori: VLAD ŢOCA.


8.  NOTE ASUPRA BIOGRAFIEI LUI LIONELLO VENTURI: O SCRISOARE AUTOGRAFĂ ŞI UNELE MATERIALE INEDITE / APPUNTI SULLA BIOGRAFIA DI LIONELLO VENTURI: UNA LETTERA AUTOGRAFA E ALCUNI MATERIALI INEDITI.
          Autori: .


9.  ANIVERSAREA A TREI SECOLE DE ADMINISTRAŢIE FRANCEZĂ ÎN ALSACIA (1648-1948) ŞI MESAJUL REGIONALIST AL ISTORICULUI DE ARTĂ ŞI MUZEOGRAFULUI STRASBURGHEZ HANS HAUG / DIE FEIER DER DREIHUNDERTJÄHRIGEN FRANZÖSISCHEN VERWALTUNG IM ELSAΒ (1648-1948) UND.
          Autori: VALENTIN TRIFESCU.


10.  IN MEMORIAM FRIEDRICH BÖMCHES (1916–2010).
          Autori: GUDRUN-LIANE ITTU.


11.  INTERVENŢII ASUPRA PATRIMONIULUI CONSTRUIT TRANSILVĂNEAN ÎNTRE ANII 1974-1977. STUDIU DE CAZ – CETATEA AIUDULUI.
          Autori: .


12.  DESFIINŢAREA COMISIEI MONUMENTELOR ISTORICE DIN ROMÂNIA LA 1 DECEMBRIE 1977 / DIE AUFLÖSUNG DER KOMMISSION FÜR HISTORISCHE DENKMÄLER AUS RUMÄNIEN VOM 1. DEZEMBER 1977.
          Autori: GHEORGHE MÂNDRESCU.


13.  RECENZII - IOAN AUREL POP, SZABÒ TAMÁS, CLUJ-NAPOCA ŞI ORNAMENTELE SALE NEŞTIUTE. VÂRSTA DE FIER, CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, TRIBUNA, CLUJ-NAPOCA 2010, 251 P. + 272 ILUSTRAŢII COLOR.
          Autori: .


14.  RECENZII - NICOLAE SABĂU, CORINA SIMON, VLAD ŢOCA, ISTORIA ARTEI LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ, VOL. I, (1919-1987), COORDONATOR NICOLAE SABĂU, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA 2010, 580 P. + 78 IL.
          Autori: VALENTIN TRIFESCU.


15.  RECENZII - DANA JENEI, PICTURA MURALĂ GOTICĂ DIN TRANSILVANIA, EDITURA NOI MEDIA PRINT, BUCUREŞTI 2007, 126.
          Autori: VALENTIN TRIFESCU.


16.  RECENZII - DRAGOŞ NĂSTĂSOIU, ARTA GOTICĂ ÎN ROMÂNIA, EDITURA NOI MEDIA PRINT, BUCUREŞTI, S. A. [2010 ?], 143 P.
          Autori: VALENTIN TRIFESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă