Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
         
   
1.  DESCOPERIRILE DE LA MAREA MOARTĂ – UN SUBIECT CARE RIDICĂ ÎNCĂ MULTE INTEROGAŢII, DAR ŞI MODEL AL ADĂPĂRII DIN IZVORUL PĂCII CELEI ADEVĂRATE.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  HARISMA „VORBIRII ÎN LIMBI”, PREZENTĂ ÎNCĂ ÎN BISERICĂ? – O PERSPECTIVĂ PAULINĂ –.
          Autori: .


3.  GEN. 1-3. INFLUENŢA TEXTULUI ÎN DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE INCORUPTIBILITATE LA SF. IRINEU DE LYON.
          Autori: .


4.  ESHATOLOGIE ŞI APOCALIPSĂ ÎN VECHIUL TESTAMENT.
          Autori: PAULA BUD.


5.  EPISODUL NAŞTERII LUI IISUS OGLINDIT ÎN PROFEŢIILE VECHIULUI TESTAMENT. DIMENSIUNEA PROFETICĂ A ÎNTRUPĂRII.
          Autori: .


6.  EXPRESII LIRICE/PSALMICE – PREMIZE ALE RUGĂCIUNII INIMII.
          Autori: .


7.  TEME PRIORITARE DE CERCETARE ÎN TEOLOGIA ISTORICĂ.
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


8.  MOLITVELNICUL DE LA BĂLGRAD (1689) ŞI PROTOPOPUL IOAN ZOBA DIN VINŢU DE JOS.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


9.  UNITATEA ŞI AUTOCEFALIA BISERICII ÎN DIALOGUL PANORTODOX PRESINODAL.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


10.  FAMILIA ŞI BISERICA.
          Autori: VALER BEL.


11.  ÎMPLINIREA MISIUNII OMULUI DE MIJLOCITOR PENTRU LUME ÎN TEOLOGIA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL.
          Autori: CRISTIAN SONEA.


12.  CÂTEVA ASPECTE DE ECLESIOLOGIE LA PHILIPP MELANCHTON (1497-1560).
          Autori: .


13.  SFINŢII IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL ŞI IRINEU AL LYONULUI DESPRE ÎNDUMNEZEIRE.
          Autori: LIVIU PETCU.


14.  PASTORAŢIA PERSOANELOR DEPENDENTE. FENOMENUL ALCOOLISMULUI DINTR-O PERSPECTIVĂ TEOLOGICĂ.
          Autori: DOREL MAN.


15.  CRIZA FINANCIAR-ECONOMICĂ ŞI REACŢIILE BISERICILOR ORTODOXE LOCALE. O PANORAMĂ SOCIAL-TEOLOGICĂ.
          Autori: RADU PREDA.


16.  ENERGIILE DIVINE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL TEXTUL BIBLIC AL NOULUI TESTAMENT.
          Autori: .


17.  CARACTERUL CREŞTIN AL EUROPEI ŞI CONTRIBUŢIA ORTODOXIEI / DER CHRISTLICHE CHARAKTER EUROPAS UND DER ORTHODOXE BEITRAG.
          Autori: .


18.  PERSPECTIVE ALE ANTROPOLOGIEI ÎN CONTEXTUL TEOLOGIEI OCCIDENTALE CONTEMPORANE.
          Autori: .


19.  KANT ŞI DUMNEZEUL MORAL. O LECTURĂ TEOLOGICĂ.
          Autori: .


20.  MĂNĂSTIREA SABATARIANĂ DE LA EPHRATA, PENNSYLVANIA, S.U.A..
          Autori: IOAN-GHEORGHE ROTARU.


21.  CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND DESTINUL IMAGINII ÎN MODERNITATE.
          Autori: .


22.  PAPALITATEA ÎNTRE REGII FRANCI ŞI ÎMPĂRAŢII BIZANTINI, LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL VIII-LEA.
          Autori: .


23.  COMUNIUNEA SFINTEI TREIMI – MODELUL, CONŢINUTUL ŞI PUNCTUL DE PLECARE AL MISIUNII CREŞTINE.
          Autori: .


24.  CHESTIUNEA „TERITORIULUI CANONIC RUS” ŞI ORTODOXIA DIN MOLDOVA. UN EXEMPLU DE GEOPOLITICĂ APLICATĂ.
          Autori: .


25.  RETORICA DISCURSULUI PROFETIC LA IEZECHIEL ŞI DANIEL.
          Autori: MIHAI NAGY.


26.  APARIŢIA, DEZVOLTAREA ŞI AFIRMAREA IMNOGRAFIEI BIZANTINE PÂNĂ LA SFÂNTUL ROMAN MELODUL.
          Autori: .


27.  EVOCARE A COMPOZITORULUI ION VIDU LA 80 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VESNICE I. VIAŢA COMPOZITORULUI.
          Autori: .


28.  ÎNCEPUTURILE ŞCOLII CATEHETICE DIN ALEXANDRIA.
          Autori: .


29.  RECENZII - PR. PETRU-IOAN ILEA, IISUS HRISTOS ÎN VIAŢA BISERICII.
          Autori: .


30.  RECENZII - TEOLOGIA PASTORALĂ PENTRU PREOŢII DE LEGE ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ.
          Autori: .


31.  RECENZII - CIPRIAN-FLAVIUS TERINTE, VIAŢA BISERICII CONFORM METAFORELOR PAULINE. PERSPECTIVA APOSTOLULUI PAVEL PRIVITOARE LA NATURA ŞI MENIREA BISERICII.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă