Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  DINAMISMUL SACRAMENTAL ÎN TEOLOGIA ŞI SPIRITUALITATEA LUI NICOLAE CABASILA.
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


2.  HOMO RELIGIOSUS ÎN LUCRĂRILE ŞTIINŢIFICE ALE LUI MIRCEA ELIADE ŞI DESCHIDERI POSIBILE PENTRU TEOLOGIA CONTEMPORANĂ ÎN LUCRĂRILE ŞTIINŢIFICE ALE LUI MIRCEA ELIADE ŞI DESCHIDERI POSIBILE PENTRU TEOLOGIA CONTEMPORANĂ / HOMO RELIGIOSUS DANS LES ŒUVRES SCIENTIFIQUES DE MIRCEA ELIADE ET OUVERTURES POSSIBLES POUR LA THÉOLOGIE CONTEMPORAINE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


3.  PARADOXUL „ACTE PRENATALE” ŞI SF.VASILE CEL MARE / LE PARADOXE DES « ACTES PRÉNATALS » ET ST. BASILE LE GRAND.
          Autori: EMIL MARIAN EMBER.


4.  PERMANENŢA LEGĂMÂNTULUI ŞI TEXTELE LITURGICE BIZANTINE / LA PERMANENCE DE L’ALLIANCE ET LES TEXTES LITURGIQUES BYZANTINS .
          Autori: .


5.  NICOLAE STEINHARDT SAU PARADOXUL UNEI VIEŢI.
          Autori: .


6.  REUNIUNILE MARIANE ÎN ARHIEPISCOPIA DE BLAJ (1900-1948) / LE RIUNIONI MARIANE NELL’ARCIODIOCESI DI BLAJ (1900-1948) .
          Autori: .


7.  INGINERIA GENETICĂ ŞI MANIPULAREA CORPULUI UMAN: DE LA PROIECTAREA VIITOARELOR GENERAŢII LA NEMURIREA TRUPEASCĂ / L’INGEGNERIA GENETICA E LA MANIPOLAZIONE DEL CORPO UMANO: DALLA PROGETTAZIONE DEI BAMBINI ALL’IMMORTALITÀ TERRENA .
          Autori: ANDREI-CLAUDIU HRIŞMAN.


8.  PENTRU O ART-TERAPIE FENOMENOLOGICĂ / POUR UN ART-THERAPIE PHENOMENOLOGIQUE.
          Autori: .


9.  ESTETICA LUI HEGEL ŞI INTUIŢIILE LUI PLOTIN.
          Autori: .


10.  DRUMUL INIŢIERII ÎN PILDA FIULUI RISIPITOR DIN NOUL TESTAMENT ŞI ÎN POVESTEA LUI HARAP-ALB DE ION CREANGĂ / IL PERCORSO D’INIZIAZIONE SPECIFICATO NELLA “PARABOLA DEL FIGLIO PRODIGO” DAL NUOVO TESTAMENTO E NELLA FAVOLA “LA STORIA DI HARAP-ALB” SCRITTA DA ION CREANGĂ .
          Autori: .


11.  ACTIVITATEA BISERICII GRECO-CATOLICE DIN BANAT ÎN PERIOADA 1920-1945.
          Autori: .


12.  RECENZII: RADU CIUCEANU, ION CONSTANTIN, MASACRELE DE LA KATYŃ, INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI, BUCUREŞTI, 2008.
          Autori: .


13.  RECENZII: JEAN-CLAUDE LARCHET, SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, MEDIATOR ÎNTRE RĂSĂRIT ŞI APUS [TRADUCERE DIN FRANCEZĂ DE DANIELA COJOCARIU DUPĂ MAXIME LE CONFESSEUR, MÉDIATEUR ENTRE L’ORIENT ET L’OCCIDENT, LES ÉDITIONS DU CERF.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


14.  RECENZII: VAHAN S. HOVHANESSIAN (ED.), VECHIUL TESTAMENT CA SCRIPTURĂ AUTORITARĂ PENTRU BISERICILE TIMPURII [EST COL. BIBLIEI ÎN TRADIŢIA CREŞTINĂ ORTODOXĂ - VOL.1], PETER LANG PUBLICARII, NEW YORK 2010, P. 137 VIII.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


15.  RECENZII: VIEWS: ANDRÉ GLUCKSMANN, HATE SPEECH, HUMANITAS, BUCHAREST, 2007, 227 P..
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă