Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  SIMBOLUL CREDINŢEI SAU DESPRE REVELAŢIE ŞI MĂRTURISIREA CREDINŢEI.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  PAUL TARAZI – ”O PAGINĂ SCRISĂ” ÎN CERCETAREA BIBLICĂ NOUTESTAMENTARĂ ROMÂNEASCĂ– EVALUĂRI, PERSPECTIVE –.
          Autori: .


3.  ATITUDINEA MÂNTUITORULUI HRISTOS FAŢĂ DE ŞABAT REFLECTATĂ ÎN SFINTELE EVANGHELII.
          Autori: PAULA BUD.


4.  PATRIARHUL AVRAAM ŞI ICONOMIA MÂNTUIRII.
          Autori: .


5.  ANTITEZELE PAULINE DIN 1CORINTENI 15 ÎN ANTROPOLOGIA SF. IRINEU.
          Autori: .


6.  MOMENTE DIN ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEOLOGIC UNIVERSITAR ORTODOX DIN CLUJ-NAPOCA (1924–1952; 1990–2010).
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


7.  INSTITUŢIA EPISCOPATULUI ÎN LUMINA LEGISLAŢIEI CU CARACTER BISERICESC DIN SECOLUL AL XIX-LEA.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN.


8.  REVENIREA LA FORMA INIŢIALĂ A UNEI INSTITUŢII ECLEZIASTICE. TRANSFORMAREA VICARIATULUI ORTODOX DE LA ORADEA ÎN EPISCOPIE 1900-1918.
          Autori: MARIUS EPPEL.


9.  CLOPOTELE ROMÂNEŞTI TRANSILVĂNENE ŞI INSCRIPŢIILE LOR: FUNCŢII, SEMNIFICAŢII, SIMBOLISTICĂ.
          Autori: .


10.  SIMBOLUL CREDINŢEI – MĂRTURISIREA ŞI COMUNICAREA CREDINŢEI.
          Autori: VALER BEL.


11.  REPERE ALE ROLULUI ŞI ALE RESPONSABILITĂŢII LAICILOR ÎN BISERICĂ LA PĂRINŢII APOSTOLICI.
          Autori: CRISTIAN SONEA.


12.  CREZUL NICEO-CONSTANTINOPOLITAN ÎN CONTEXTUL DISPUTELOR TEOLOGICE ALE SECOLULUI AL IV-LEA. DOCTRINĂ ŞI TERMINOLOGIE.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.


13.  CÂTEVA REFLECŢII ASUPRA MĂRTURISIRII DE CREDINŢĂ A LUI NICOLAE MILESCU SPĂTARUL (1667).
          Autori: .


14.  PRINCIPIILE MISIONARE ALE SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL. PRIMA CĂLĂTORIE MISIONARĂ.
          Autori: .


15.  SF. DIONISIE AREOPAGITUL ÎN CONTEXTUL FILOSOFIEI POSTMETAFIZICE.
          Autori: .


16.  PRECURSORII TEOLOGIEI NEGATIVE ÎN TRADIŢIA GREACĂ.
          Autori: .


17.  CARACTERUL MISIONAR ŞI MĂRTURISITOR AL EDUCAŢIEI RELIGIOASE.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


18.  RECAPITULAREA MESAJULUI SCRIPTURISTIC AL MÂNTUIRII ÎN HRISTOS ÎN SFÂNTA LITURGHIE.
          Autori: MIRCEA OROS.


19.  FECIOARA MARIA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.
          Autori: DOREL MAN.


20.  ICONOGRAFIA RĂSĂRITEANĂ A SFINTEI TREIMI. STUDIU DE CAZ. ICOANE ROMÂNEŞTI.
          Autori: .


21.  SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR DESPRE HAR ŞI LIBERUL ARBITRU.
          Autori: .


22.  RETORICA DISCURSULUI PROFETIC LA ISAIA ŞI IEREMIA.
          Autori: MIHAI NAGY.


23.  RELAŢIILE INTER-CONFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. CÂTEVA ASPECTE DE GEO-TEOLOGIE APLICATĂ.
          Autori: .


24.  ΠΊΣΤΙΣ ŞI ΜΑΡΤΥΡΊΑ. MARTIRII – MĂRTURISITORI JERTFELNICI AI DREPTEI CREDINŢE.
          Autori: LIVIU PETCU.


25.  NOTE ŞI RECENZII – VALERIA-GEMMA MORARU, REVISTA TEOLOGICĂ. ORGAN PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI VIAŢĂ BISERICEASCĂ (1907-1916; 1921-1947) – INDICE BIBLIOGRAFIC.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


26.  NOTE ŞI RECENZII – DUMITRU MEGHEŞAN, RUGĂCIUNEA LUI IISUS, MIJLOC TERAPEUTIC DE PURIFICARE A MINŢII.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.


27.  NOTE ŞI RECENZII – MIGUEL DE SALIS AMARAL, DOUĂ VIZIUNI ORTODOXE CU PRIVIRE LA BISERICĂ: BULGAKOV ŞI FLOROVSKY.
          Autori: LIVIU VIDICAN-MANCI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă