Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  DESPRE GÂNDURILE RĂUTĂŢII ŞI PERIOADA PREGĂTITOARE A POSTULUI MARE.
          Autori: FLORIN BUDĂU.


2.  TEOLOGIA SÂMBETEI MARI ÎN AD INFEROS / LA THEOLOGIE DU SAMEDI SAINT DANS AD INFEROS.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


3.  IZVOARELE CANOANELOR CCEO CU PRIVIRE LA PROTOPOP / LE FONTI DEI CANONI DEL CCEO SUL PROTOPRESBITERO.
          Autori: .


4.  PROBLEMELE FAMILIEI EUROPENE MODERNE.
          Autori: .


5.  DOGMA NEPRIHĂNITEI ZĂMISLIRI, ADEVĂR DE CREDINŢĂ SAU „EREZIE PAPALĂ” ? / IL DOGMA DELL’IMMACULATA CONCEZIONE, VERITÀ DI FEDE O “ERESIA PAPALE”? .
          Autori: .


6.  DOCUMENTUL CATOLICO-ORTODOX A COMISIEI DE LA BALAMAND NUMITĂ "UNIATISMUL - O MODALITATE DE MODĂ VECHE ŞI CĂUTĂRILE ACTUALE ALE DEPLINEI COMUNIUNI" / DAS DOKUMENT DER KATH.-ORTH. DIALOGKOMMISSION VON BALAMAND MIT DER ÜBERSCHRIFT: „DER UNIATISMUS – EINE ÜBERHOLTE UNIONSMETHODE - UND DIE DERZEITIGE SUCHE NACH DER VOLLEN GEMEINSCHAFT“.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


7.  IERTAREA ÎN ÎNVĂŢĂTURILE LUI IOAN PAUL AL II-LEA, O IUBIRE MAI PUTERNICĂ DECÂT PĂCATUL / LE PARDON CHEZ JEAN PAUL II, EN TANT QUE L’AMOUR PLUS FORT QUE LE PECHE.
          Autori: IOAN CRISTIAN TISELIŢĂ.


8.  EUHARISTIA: DE LA REUNIUNEA ADUNĂRII LA LITANIA NEÎNCETATĂ / L’EUCARISTIA: DAL RADUNO DELL’ASSEMBLEA ALLA LITANIA INTENSA.
          Autori: VASILE TRIFOI.


9.  MĂRTURIA LUI GEO JOSZ: LECTURĂ DIN GIORGIO BASSANI TOMBSTONE ON VIA MAZZINI / IL TESTIMONE GEO JOSZ: LETTURA DIN UNA LAPIDE IN VIA MAZZINI DI GIORGIO BASSANI.
          Autori: GABRIELA LUNGU.


10.  EFICIENŢA UNUI DIALOG VIRTUAL. HYPERTEXTUL CA O EXPRESIE MULTIDIMENSIONALĂ A REALULUI / L’EFFICACIA DIALOGICA DEL VIRTUALE. L’IPERTESTO QUALE MULTIDIMENSIONALE ESPRESSIONE DEL REALE.
          Autori: ROSA MARIA MARAFIOTI.


11.  BISERICĂ ŞI STAT ÎN ORIENT ŞI OCCIDENT. CELE DOUĂ CETĂŢI ŞI CONFLICTUL CELOR DOUĂ PUTERI .
          Autori: .


12.  CULTIVAREA UNEI CULTURI ŞCOLARE FAVORABILE ÎNVĂŢĂRII PRIN DESCOPERIRE (INQUIRY BASED LEARNING) / LA COLTIVAZIONE DI UNA CULTURA SCOLASTICA INCLINE AD IMPARARE TRAMITE LA SCOPERTA (INQUIRY BASED LEARNING) .
          Autori: .


13.  AUTENTICITATEA ÎN CREDINŢĂ.
          Autori: .


14.  CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA SECULARIZARE ŞI ANTICLERICALISM I / ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA SECOLARIZZAZIONE ED ANTICLERICALISMO .
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


15.  CONTRIBUŢII LA BIOGRAFIA UNUI IERARH ORĂDEAN. EPISCOPUL DR. IULIU HIRŢEA (1914 – 1978) .
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


16.  RECENZII: ANDREI MARGA: ABSOLUTUL ASTĂZI. TEOLOGIA ŞI FILOSOFIA LUI JOSEPH RATZINGER, EIKON, CLUJ NAPOCA 2010.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


17.  RECENZII: PAUL EVDOKIMOV - O VIZIUNE ORTODOXĂ DE TEOLOGIE MORALĂ. DUMNEZEU ÎN VIAŢA OMULUI [COL. PATRIMONIU - ORTODOXIA], ÉDITIONS DU CERF, PARIS 2009, P. 193 / PAUL EVDOKIMOV, UNE VISION ORTHODOXE DE LA THÉOLOGIE MORALE. DIEU DANS LA VIE DES HOMMES [COL PATRIMOINES – ORTHODOXIE], LES ÉDITIONS DU CERF, PARIS 2009, 193 P.
          Autori: .


18.  RECENZII: BERNARD S. JACKSON - ESEURI DESPRE HALAKHAH ÎN NOUL TESTAMENT (SERIA PERSPECTIVE "EVREIEŞTI ŞI CREŞTINE"), VOL. 16., BRILL, LEIDEN-BOSTON, 2008, 264 P.
          Autori: .


19.  RECENZII: MICHAEL J. VLACH – BISERICA, CA O ÎNLOCUIRE A ISRAELULUI: O ANALIZĂ A SUPERSESSIONISM [COL. EDIS - EDIŢIA ISRAELOGIE, 2], EDITURA PETER LANG, FRANKFURT AM MAIN 2009, 221P..
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă