Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  BIBLIA CONTRA ŞTIINŢELOR NATURII? CONSIDERAŢII EXEGETICE PRIVIND GEN 1–2 / BIBLE VERSUS NATURAL SCIENCE? SOME EXEGETICAL CONSIDERATIONS ON GEN 1–2.
          Autori: KORINNA ZAMFIR.


2.  HAZARDUL LUI DARWIN CONTRA DUMNEZEUL LUI EINSTEIN? FIZICA CUANTICĂ – EVOLUŢIA – CREAŢIA / DARWINS ZUFALL CONTRA EINSTEINS GOTT? QUANTENPHYSIK – EVOLUTION – SCHÖPFUNG.
          Autori: .


3.  DUMNEZEU LA NIVEL CUANTIC – SAU CINE ESTE OBSERVATOR EXTERN?/ GOD AT QUANTUM LEVEL – OR WHO IS THE EXTERNAL OBSERVER?.
          Autori: LÁSZLÓ NAGY.


4.  O PRIVIRE DE ANSAMBLU ŞTINŢIFICĂ ASUPRA LUMII / A SCIENTIFIC GRAND VIEW OF THE WORLD.
          Autori: .


5.  SFÂNTUL AUGUSTIN DESPRE BOTEZ ÎN „DE BAPTISMO LIBRI SEPTEM“ ŞI POZIŢIA SA LEGATĂ DE ÎNVĂŢĂTURA SFÂNTULUI CIPRIAN (PARTEA A II-A) / DER HEILIGE AUGUSTINUS ÜBER DIE TAUFE IN „DE BAPTISMO LIBRI SEPTEM“ UND SEINE STELLUNGNAHME ZU DER LEHRE DES HEILIGEN CYPRIAN (TEIL 2).
          Autori: EDE CSONT.


6.  EVE ŞI MARII – ROLURI FEMININE ŞI IMAGINEA FEMEII ÎN EPOCA MODERNĂ TIMPURIE DIN PERSPECTIVA SCRIERII LUI ANDRÁS ILLYÉS A KERESZTYÉNI ÉLETNEK PÉLDÁJA AVAGY TUKORE [EXEMPLUL SAU OGLINDA VIEŢII CREŞTINE] / EVES AND MARY - FEMALE ROLES AND THE IMAGE OF WOMEN IN EARLY MODERNITY, WITH PECIAL REFERENCE TO ANDRÁS ILLYÉS’S COLLECTION OF LEGENDS ENTITLED A KERESZTYÉNI ÉLETNEK PÉLDÁJA AVAGY TUKORE... [THE EXEMPLUM OR MIRROR OF CHRISTIAN LIFE...].
          Autori: .


7.  RECENZII: ANDREI MARGA, ABSOLUTUL ASTĂZI. TEOLOGIA ŞI FILOZOFIA LUI JOSEPH RATZINGER [DAS ABSOLUTE HEUTE. DIE THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE VON JOSEPH RATZINGER].
          Autori: LIVIU JITIANU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă