Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
         
   
1.  SEPTUAGINTA – SURSĂ A EDIŢIILOR BIBLIEI ROMÂNEŞTI, REPERE DESPRE MUNCA DE TRADUCERE A BIBLIEI ÎN LIMBA ROMÂNĂ.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  NUMELE LUI DUMNEZEU, SEMN AL PREZENŢEI PERSONALE ŞI ACŢIUNEA SA IZBĂVITOARE (SOTIRICĂ).
          Autori: .


3.  ISTORIE ŞI TRADIŢIE ÎN EPISODUL NAŞTERII LUI IISUS HRISTOS, ÎN RELATARE MATEIANĂ (MT. 1-2). GENUL ŞI SURSELE NARAŢIUNII.
          Autori: .


4.  SĂRĂCIA - COMPONENTĂ A APOSTOLATULUI MATEIAN ÎNTR-O EXPUNERE PARADOXALĂ.
          Autori: .


5.  CONTRIBUŢIA CLERULUI ŞI A CREDINCIOŞILOR LA RECUNOAŞTEREA AUTOCEFALIEI (1885) ŞI PROMOVAREA LA RANG DE PATRIARHAT A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE (1925) / LA CONTRIBUTION DU CLERGÉ ET DES CROYANTS À LA RECONNAISANCE DE L’AUTOCÉPHALIE ET À LA PROMOVATION AU RANG DE PATRIARCAT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


6.  MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA ŞI AUTOCEFALIA B.O.R..
          Autori: ANA BACIU.


7.  PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN SOLNOC II (1881-1906) - UNITĂŢI ADMINISTRATIVE BISERICEŞTI, SUFLETE, CLERICI ŞI ÎNVĂŢĂTORI -.
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


8.  IZVOARE CATHARE EDITE. O PREZENTARE ANALITICĂ.
          Autori: LIVIU VIDICAN-MANCI.


9.  BISERICILE TURCULUI: VALAHII LUI SPANDOUNES ŞI GENEZA MITROPOLIILOR ŢĂRII ROMÂNEŞTI ŞI MOLDOVEI.
          Autori: ALEXANDRU SIMON.


10.  DE LA AUTONOMIE ŞI AUTOCEFALIE LA UNITATE CANONICĂ ŞI ETICĂ. DILEME SOCIAL-TEOLOGICE ALE ORTODOXIEI ACTUALE.
          Autori: RADU PREDA.


11.  SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR. CATEHEZA A DOUA CĂTRE CEI CE URMEAZĂ SĂ FIE ILUMINAŢI; ŞI DESPRE FEMEILE CARE-ŞI ÎMPODOBESC PĂRUL CU ÎMPLETITURĂ ŞI CU AUR; ŞI DESPRE CEI CE S-AU FOLOSIT DE SEMNE, DE AMULETE SAU DESCÂNTECE, CARE TOATE SUNT STRĂIN.
          Autori: ADRIAN-AUREL PODARU.


12.  BISERICA – O INSTITUŢIE DIVINO-UMANĂ.
          Autori: .


13.  INTERCORELAŢIA DINTRE SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA LITURGHIE ÎN VIAŢA BISERICII ŞI A CREDINCIOŞILOR.
          Autori: .


14.  SIMON PÉCHI ŞI LITERATURA SABATARIANĂ SCRISĂ ÎN PROZĂ.
          Autori: IOAN-GHEORGHE ROTARU.


15.  DIE MUTTER DES HERRN IM KULTUS DER ORTHODOXEN KIRCHE UND IN DER ORTHODOXEN IKONOGRAPHIE / MAICA DOMNULUI ÎN CULTUL DIN BISERICA ORTODOXĂ ŞI ÎN ICONOGRAFIA ORTODOXĂ.
          Autori: MIRCEA OROS.


16.  CATEDRALA PATRIARHALĂ, ISTORIE, ARHITECTURĂ, ARTĂ.
          Autori: .


17.  ÎNVĂŢĂTURA DESPRE „PRAXIS” ÎN GNOSEOLOGIA VASILIANĂ.
          Autori: .


18.  ACTIVITATEA ECUMENICĂ A COMUNITĂŢII MONAHALE DIN BOSE.
          Autori: .


19.  O CERCETARE ASUPRA FOLOSIRII METAFOREI ÎNDUMNEZEIRII ÎN TRADIŢIA ANGLICANĂ.
          Autori: PAUL M. COLLINS.


20.  LA LUMIÈRE DANS LA BIBLE : THÉOLOGIE DU VITRAIL / LUMINA ÎN BIBLIE: TEOLOGIA VITRALIULUI.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


21.  TRADIŢIA BISERICII SAU DESPRE HERMENEUTICĂ ŞI SFINŢENIE.
          Autori: .


22.  TRADUCEREA SFINTEI SCRIPTURI ÎN NEOGREACĂ DIN SEC. AL XIX-LEA LA CEREREA ŞI SUB INFLUENŢA MISIUNILOR NEOPROTESTANTE; VERSIUNEA LUI NEOFIT VAMVAS.
          Autori: .


23.  DISPUTA DINTRE EXPONENŢII MIŞCĂRII DE TREZIRE SPIRITUALĂ DIN GRECIA ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA (TRADIŢIONALIŞTII ŞI ILUMINIŞTII).
          Autori: .


24.  LIMBAJ, FILOZOFIE ŞI POLITICĂ ÎN PREZENTAREA CLAUZEI FILIOQUE.
          Autori: .


25.  LA CONNAISSANCE CLAIRE-OBSCURE DE DIEU CHEZ PASCAL / CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU CLAR-OBSCURA LA PASCAL.
          Autori: CĂLIN CRISTIAN POP.


26.  REFLECŢII TEOLOGICE PE MARGINEA PROLOGULUI CĂRŢII IN CANTICUM CANTICORUM A SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA.
          Autori: LIVIU PETCU.


27.  RECENZII - CREDINŢĂ ŞI VIAŢĂ ÎN HRISTOS. ANUARUL EPISCOPIEI SĂLAJULUI.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


28.  RECENZII - ADRIAN CAREBIA, ISTORIOGRAFIA REFORMEI PROTESTANTE.
          Autori: .


29.  RECENZII - ADRIAN CAREBIA, JEAN CALVIN ŞI TRIUMFUL REFORMEI.
          Autori: .


30.  RECENZII - PR. DR. DOREL MAN, PASTORAŢIE ŞI DUHOVNICIE I.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă