Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
         
   
1.  FOCUL ÎN RAPORT CU DUMNEZEIREA. TERMINOLOGIE, SENSURI, TEXTE SEMNIFICATIVE ÎN VECHIUL TESTAMENT / FUOCO IN RELAZIONE ALLA DIVINITÀ. TERMIONOLGIA, SENSI, TESTI SIGNIFICATIVI NELL’ANTICO TESTAMENTO.
          Autori: .


2.  ITINERARIUL LĂUNTRIC AL LUI ŚATAKŌPAN.
          Autori: .


3.  REÎNFIINŢAREA SLUJIRII DIACONALE PERMANENTE ÎN BISERICA ROMANO-CATOLICĂ OLANDEZĂ.
          Autori: .


4.  BISERICĂ ŞI STAT ÎN MONARHIA DUNĂREANĂ (ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA). CADRUL JURIDIC: PREVEDERI ŞI CONSECINŢE.
          Autori: ANA VICTORIA SIMA.


5.  OMUL PREDESTINAT (CHEMAT) SPRE ÎNDUMNEZEIRE.
          Autori: .


6.  ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI DIRIJORALĂ A LUI CELESTIN CHEREBEŢIU.
          Autori: ALEXANDRU SUCIU.


7.  PETER OLEXAK, KODIKOLOGIA, RUŽOMBEROK, 2007, 130 P..
          Autori: ANDREEA MÂRZA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă