Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  KOINONIA CA CENTRUL UNITĂŢII BISERICII – CONCEPTUL CENTRAL AL CONFERINŢEI MONDIALE PENTRU CREDINŢĂ ŞI CONSTITUŢIE BISERICEASCĂ DE LA SANTIAGO DE COMPOSTELA (1993) / DIE MITTE DER EINHEIT DER KIRCHE ALS KOINONIA – ZUM ZENTRALBEGRIFF DER 5. WELTKONFERE.
          Autori: JÁNOS VIK.


2.  SFÂNTUL AUGUSTIN DESPRE BOTEZ ÎN „DE BAPTISMO LIBRI SEPTEM“ ŞI POZIŢIA SA LEGATĂ DE ÎNVĂŢĂTURA SFÂNTULUI CIPRIAN / DER HEILIGE AUGUSTINUS ÜBER DIE TAUFE IN „DE BAPTISMO LIBRI SEPTEM“ UND SEINE STELLUNGNAHME ZU DER LEHRE DES HEILIGEN CYPRIAN.
          Autori: EDE CSONT.


3.  CARACTERUL DE TAINĂ A CREŞTINĂTĂŢII LA MATTHIAS JOSEPH SCHEEBEN / DER GEHEIMNISCHARAKTER DES CHRISTENTUMS BEI MATTHIAS JOSEPH SCHEEBEN.
          Autori: DÉNES SZÉKELY.


4.  „HYMNUS SERAPHICUS” LA ISAIA – ANALIZAREA RĂDĂCINILOR VETERO-TESTAMENTARE AL CÂNTECULUI SANCTUS / DER JESAJISCHE „HYMNUS SERAPHICUS“ – UNTERSUCHUNG DER ALTTESTAMENTLICHEN WURZELN DES SANCTUS-GESANGES.
          Autori: DÁVID DIÓSI.


5.  CÂTEVA CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA ISTORIA ŞI CELEBRAREA SABBATULUI / SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE HISTORY AND CELEBRATION OF THE SHABBAT.
          Autori: MÓZES NÓDA.


6.  DIALOG ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT – RECEPŢIA MOŞTENIRII IEZUIŢILOR ÎN DIECEZA DE SATU-MARE DIN SECOLELE 19 ŞI 20 ÎN CONTEXT DE ISTORIE BISERICEASCĂ / DIALOG ZWISCHEN VERGANGENHEIT UND GEGENWART – DIE KIRCHENGESCHICHTLICHE REZEPTION DES JESUITEN-ERBES IN DER DIÖZESE SATHMAR (RUMÄNIEN) IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT.
          Autori: KLÁRA CSISZÁR.


7.  PROBLEMA EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN REVISTA PEDAGOGICĂ ERDÉLYI ISKOLA / THE ISSUE OF RELIGIOUS EDUCATION IN THE EDUCATIONAL JOURNAL ERDÉLYI ISKOLA.
          Autori: JUDIT OZSVÁTH.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă