Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  RAPORT DESPRE EVENIMENTELE MAJORE ALE ANILOR 2008–2009 LA FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ / BESZÁMOLÓ A 2008. ÉS 2009. ÉVEK FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL A KOLOZSVÁRI BBTE REFORMÁTUS TANÁRKÉPZŐ KARÁN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


2.  FORMAREA CANONULUI EBRAIC / A HÉBER KÁNON KIALAKULÁSA.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


3.  RELIGIA DIN CANAAN, PROBLEME ORIENTATIVE PRIVIND RELIGIA SEMITICĂ TIMPURIE / A KÁNAÁNI VALLÁS, ADALÉKOK AZ Ó-IZRAELI VALLÁS MEGISMERÉSÉHEZ.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


4.  CARISMELE / A KARIZMÁK.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


5.  DOCTRINA ELECTORALĂ ŞI PERSEVERENŢA FINALĂ ÎN TEOLOGIA JOHN LUI NEWTON / THE DOCTRINE OF ELECTION AND FINAL PERSEVERANCE IN JOHN NEWTON’S THEOLOGY.
          Autori: CIPRIAN SIMUŢ.


6.  A FI ÎNTREG ÎNTR-O LUME DEZBINATĂ / EGÉSZKÉNT EGY MEGTÖRT VILÁGBAN, AVAGY: MEGVÁLTOTTAK A VÁLSÁGBAN.
          Autori: VISKY S. BÉLA.


7.  CALVIN ŞI MELANCHTHON: “AR TREBUI SĂ TE CĂSĂTOREŞTI, JOHANNES” / KÁLVIN ÉS MELANCHTHON, AVAGY „MEG KELLENE HÁZASODNOD, JÁNOS!”.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


8.  TRANSYLVANIAN REFORMED CHURCH CENZURA DIN ROMÂNIA ÎNTRE 1940–44 ŞI BISERICA REFORMATĂ DIN TRANSILVANIA DE SUD / A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN GYAKOROLT CENZÚRA ROMÁNIÁBAN ÉS A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ.
          Autori: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


9.  DEZVOLTAREA FORMELOR ECONOMICE SOCIALISTE ÎN SOVATA. CIRCUMSTANŢELE COLECTIVIZĂRII / A SZOCIALISTA GAZDASÁGI FORMÁK KIALAKULÁSA SZOVÁTÁN. A KOLLEKTIVIZÁLÁS FŐBB MOMENTUMAI.
          Autori: JÁNOSI CSONGOR.


10.  REPREZENTAREA NAŢIONALĂ A BISERICII REFORMATE MAGHIARE: DEZVOLTAREA ŞI ROLUL EI ÎN IMPERIUL AUSTRO-UNGAR / A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETEK ORSZÁGOS KÉPVISELETÉNEK KIALAKULÁSA ÉS SZEREPE AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIÁBAN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


11.  PROBLEMATICA COMUNICĂRII ÎN BIBLIE / A KOMMUNIKÁCIÓ PROBLEMATIKÁJA A BIBLIÁBAN.
          Autori: GÁSPÁR ÉVA.


12.  APLICAREA CONSILIERII PASTORALE CA METODĂ ÎN ORELE DE RELIGIE ŞI DE DIRIGENŢIE / A SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A VALLÁS ÉS/VAGY OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁKON.
          Autori: GORBAI GABRIELLA.


13.  ÎNTÂLNIREA MARILOR SPIRITUALITĂŢI (RAVASZ ŞI BRUNNER DESPRE PARABOLA FIULUI RĂTĂCIT) / NAGY SZELLEMEK TALÁLKOZNAK A TÉKOZLÓ FIÚ PÉLDÁZATA (LK 15,11–32) AZ EMIL BRUNNER ÉS RAVASZ LÁSZLÓ KÖZÖTT FENNÁLLÓ SZELLEMI-GONDOLATI ROKONSÁG A K.
          Autori: KUN MÁRIA.


14.  INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI / ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK.
          Autori: .


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă