Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2009  
         
         
   
1.  MOARTEA ŞI VIAŢA DE DINCOLO LA VECHII EGIPTENI.
          Autori: BEKE CSABA.


2.  METODOLOGIA CERCETĂRII TEOLOGICE ŞI PLURALISMUL LEGITIM ŞCOLILOR TEOLOGICE / LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE THEOLOGIQUE ET LE PLURALISME LEGITIME DES ECOLES THEOLOGIQUES.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


3.  CĂSĂTORIA, „INTIMĂ COMUNIUNE DE VIAŢĂ ŞI DE IUBIRE” / MATRIMONIO, “INTÍMA COMUNIÓN DE VIDA Y AMOR” .
          Autori: LEONARD DIAC.


4.  ISUS HRISTOS, PRINCIPIUL HERMENEUTIC AL ASERŢIUNILOR ESHATOLOGICE / GESÙ, IL CRISTO, PRINCIPIO ERMENEUTICO DELLE ASSERZIONI ESCATOLOGICHE (II) .
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.


5.  REDACTAREA CANOANELOR PENTRU PROTOPRESBITERE / LA REDAZIONE DEI CANONI SUL PROTOPRESBITERO / LA REDACTION DES CANONS SUR LE PROTO-PRESBYTE .
          Autori: OCTAVIAN FRINC.


6.  REGULILE HERMENEUTICE IN OMILIA EXEGETICA / LES RÈGLES HERMÉNEUTIQUES DANS L’HOMÉLIE EXÉGÉTIQUE.
          Autori: .


7.  RETORICA ANTICĂ ŞI OMILETICA / LA RHÉTORIQUE ANTIQUE ET L’HOMILÉTIQUE .
          Autori: .


8.  TRADIŢIA ORALĂ ŞI SCRISĂ - CAZUL CÂNTĂRII BIZANTINE / LA TRADIZIONE ORALE E SCRITTA. IL CASO DEL CANTO BIZANTINO. TESTI E APPLICAZIONE MNEMONICA DELLA MELODIA / LA TRADITION ORALE ET ÉCRITE – LE CAS DU CHANT BYZANTIN.
          Autori: RADU IOAN MUREŞAN.


9.  CONCILIUL VATICAN II: ASPECTE CU PRIVIRE LA GENEZA TEXTULUI DESPRE IUBIREA CONJUGALĂ (GS 49) IV / CONCILIO VATICANO II: ASPETTI CHE RIGUARDANO LA GENESI DEL TESTO SULL’AMORE CONIUGALE (GS 49) .
          Autori: ANIKÓ NICHITA.


10.  DIALOGUL ECUMENIC DINTRE BISERICA CATOLICĂ ŞI ORTODOXIE / DER ÖKUMENISCHE DIALOG DER KATHOLISCHEN KIRCHE MIT DER ORTHODOXIE .
          Autori: RUDOLF PROKSCHI.


11.  EXISTENŢA AGONICĂ / L’EXISTENCE AGONIQUE .
          Autori: VALY CEIA.


12.  SOLUŢII VECHI ŞI NOI LA PROBLEMA CONFLICTULUI DINTRE IDENTITĂŢILE COLECTIVE / DES VIEILLES ET NEUVES SOLUTIONS POUR LE PROBLEME DU CONFLIT ENTRE LES IDENTITES COLLECTIVES.
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


13.  ÎN CONFESIUNE ŞI ÎNTRE CONFESIUNI.
          Autori: BLAGA MIHOC.


14.  TIPOLOGIA CRISMONULUI ŞI EVOLUŢIA LUI.
          Autori: JULA FLORIN.


15.  APOTEOZA TENTAŢIEI POLITICE A BISERICII ROMÂNE UNITE - REVOLUŢIA DE LA 1848 / L’APOTEOSI DELLA TENTAZIONE POLITICA PER LA CHIESA RUMENA UNITA: LA RIVOLUZIONE DEL 1848 / L’APOTHÉOSE DE LA TENTATION POLITIQUE DE L’EGLISE ROUMAINE UNIE – LA RÉVOLUTION DE 1848 .
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


16.  POLITICA DE TOLERANŢĂ A LUI IOSIF II (1780-1790) ÎN TRANSILVANIA ŞI ÎN PARTIUM. ŞI CONSECINŢELE EDICTELOR DE TOLERANŢĂ AL EPARHIEI GRECO-CATOLICE DIN ORADEA / LA POLITICA DI TOLLERANZA DI GIUSEPPE II (1780-1790) IN TRANSILVANIA E NEL PARTIUM. LE CONSEGUENZE DELLA PATENTE DI TOLLERANZA NELL’EPARCHIA GRECO-CATTOLICA DI ORADEA .
          Autori: RAIMONDO RUDOLF SALANSCHI.


17.  RECENZII: LAURENŢIU D. TĂNASE, PLURALISMUL RELIGIOS ŞI SOCIETATEA ÎN ROMÂNIA, COL. "UNIVERSITATEA EUROPEANĂ PENTRU PUBLICAŢII", SERIA XXII - SOCIOLOGIE, VOL.. 422, PETER LANG, BERNA, 2008, P. 313 / LAURENŢIU D. TĂNASE, PLURALISATION RELIGIEUSE ET SOCIÉTÉ EN ROUMANIE, COL. „PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES”, SERIA XXII – SOCIOLOGIE, VOL. 422, PETER LANG, BERNA, 2008, 313 P..
          Autori: CORNEL DÂRLE.


18.  RECENZII: MICHEL REMAUD, CREŞTINI ŞI EVREI ÎNTRE TRECUT ŞI VIITOR [TITLUL ORIGINAL, CHRÉTIENS ET JUIFS ENTRE PASSÉ ET L’AVENIR, ÉDITIONS LESSIUS, BRUXELLES, 2000; TRAD. CORNEL DÎRLE], SAPIENTIA, IAŞI, 2008, 199 P..
          Autori: CORNEL DÂRLE.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă