Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
         
   
1.  SLUJIRE BISERICII FAŢĂ DE SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ. ARHIEPISCOPUL DE BUCUREŞTI RAYMUND NETZHAMMER ŞI PATRIARHUL ROMÂNIEI IUSTINIAN MARINA / DER DIENST DER KIRCHE FÜR DIE RUMÄNISCHE GESELLSCHAFT AUS DER SICHT DES BUKARESTER ERZBISCHOFS RAYMUND NETZHAMMER UND DES RUMÄNISCHEN PATRIARCHEN JUSTINIAN MARINA.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


2.  „FUNDAMENTELE ÎNVĂŢĂTURII ORTODOXE ASUPRA DEMNITĂŢII, LIBERTĂŢII ŞI DREPTURILOR OMULUI” DIN LUNA IUNIE 2008.
          Autori: FRANS HOPPENBROUWERS.


3.  EUROPA ŞI BISERICILE. PERSPECTIVE CU PRIVIRE LA PROBLEMA ACTUALĂ A „SUFLETULUI” ÎN CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ / EUROPA UND DIE KIRCHEN PERSPEKTIVEN ZUR AKTUELLEN FRAGE NACH DER „SEELE” IM EUROPÄISCHEN HAUS.
          Autori: ENGELBERT GROSS.


4.  TEORIA ASUPRA EDUCAŢIEI A LUI ORESTES A. BROWNSON ÎN AMERICA SECOLULUI XIX / ORESTES A. BROWNSON’S EDUCATIONAL THEORY IN THE CONTEXT OF 19TH CENTURY AMERICA.
          Autori: ERALDO CACCHIONE S.J..


5.  CREAŢIA, UN MISTER CE ÎNCAPE ÎNTR-O ŞTIRE DE ZIAR? PARTEA A DOUA. PENTRU O LECTURĂ AVIZATĂ ASUPRA TEXTELOR BIBLICE DESPRE CREAREA OMULUI.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


6.  FEMEIA PRINSĂ ÎN ADULTER: APARŢINE SAU NU FRAGMENTUL DE LA IN 7,53-8,11 TRADIŢIEI IOANEICE?.
          Autori: CRISTINA PALICI.


7.  BISERICA ROMANĂ ŞI REGLEMENTAREA IMPUNERII NUMELUI ÎN TRANSILVANIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIII-LEA.
          Autori: ŞERBAN TURCUŞ.


8.  IDENTITATE ŞI DIVERSITATE. DESPRE BISERICA ROMÂNILOR ARDELENI (1744-1754).
          Autori: LAURA STANCIU.


9.  CATEHISMELE GRECO-CATOLICE: ELEMENTE DE FORMARE ŞI ÎNTĂRIRE A IDENTITĂŢII CONFESIONALE (1850-1948).
          Autori: IOANA BONDA, CIPRIAN GHIŞA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă