Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA OECONOMICA - Ediţia nr.2 din 2005  
         
         
   
1.  PROVOCĂRI DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR TEHNOLOGICE A INFORMAŢIEI – REZULTATE DINTR-UN STUDIU DE CAZ / CHALLENGES IN IMPLEMENTING INFORMATION TECHNOLOGY STANDARDS – RESULTS FROM A CASE STUDY.
          Autori: RALUCA BUNDUCHI.


2.  DINAMISMUL TEHNOLOGIC AL COMUNICAŢIILOR MOBILE CHINEZEŞTI / THE TECHNOLOGICAL DYNAMISM OF CHINESE MOBILE COMMUNICATIONS.
          Autori: JING CAI.


3.  AMORTIZAREA VIEŢII ÎN MEDII DETERMINISTE ŞI STOCASTICE / LIFE AMORTIZATION IN DETERMINISTIC AND STOCHASTIC ENVIRONMENT.
          Autori: ELENA CARDONA, PAOLO DE ANGELIS, ERNESTO VOLPE DI PRIGNANO, A. FORTUNATI.


4.  IMPACTUL MACROECONOMIC AL MODIFICĂRILOR DE COMPOZIŢIE A PIB-ULUI ÎN ECONOMIA CROATĂ / MACROECONOMIC IMPACT OF GDP COMPOSITION CHANGES IN THE CROATIAN ECONOMY.
          Autori: VLADIMIR ČAVRAK, IVO DRUŽIĆ, DOMINIK PRIPUŽIĆ.


5.  COMPARAREA IMPOZITULUI CROAT ŞI AL CELUI EUROPEAN ŞI REGLEMENTĂRILE CONTABILE / COMPARISON OF CROATIAN AND EUROPEAN TAX AND ACCOUNTING REGULATIONS.
          Autori: IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY.


6.  ESTIMAREA MODIFICĂRILOR MARGINALE DORINŢEI DE A PLĂTI PENTRU CĂLĂTORIILE AFECTATE DE CONGESTIONARE / ESTIMATION OF THE MARGINAL CHANGES IN WILLINGNESS TO PAY FOR TRIPS AFFECTED BY CONGESTION.
          Autori: DIANA E. DUMITRAS, KIMBERLY ROLLINS.


7.  IERARHIA PROCESULUI DECIZIONAL / HIERARCHY OF DECISION MAKING PROCESS.
          Autori: MARIA PARLIŃSKA.


8.  NORMELE DE POLITICĂ MONETARĂ ÎNTR-O ECONOMIE CONVERGENTĂ MICĂ ŞI DESCHISĂ / MONETARY POLICY RULES IN A CONVERGING SMALL OPEN ECONOMY.
          Autori: ÉVA KATALIN POLGÁR.


9.  CANALUL DIRECT AL DISCIPLINEI DE PIAŢĂ – UN MODEL DE STIMULARE - / LE CANAL DIRECT DE LA DISCIPLINE DE MARCHÉ - UN MODÈLE D’INCITATION -.
          Autori: ADRIAN POP.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă