Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  TEOLOGIA CREAŢIEI ŞI PROBLEMATICA EVOLUŢIONISMULUI – PIERRE TEILHARD DE CHARDIN ŞI TEORIILE CREAŢIONISTE ŞI EVOLUŢIONISTE CONTEMPORANE / LA THEOLOGIE DE LA CREATION ET LA PROBLEMATIQUE DE L’EVOLUTIONNISME – PIERRE TEILHARD DE CHARDIN ET LES THEORIES CREATIONNISTES ET EVOLUTIONNISTES CONTEMPORAINE.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


2.  ELEMENTELE TEOLOGICO-STRUCTURALE ALE LITURGHIEI CUVÂNTULUI, UNITATEA PRINCIPALĂ ÎN CELEBRAREA EUHARISTICĂ SAU DOAR O INTRODUCERE SIMULATĂ? / ELEMENTI TEOLOGICO-STRUTTURALI DELLA LITURGIA DELLA PAROLA UNITÀ COSTITUTIVA PRINCIPALE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA, OSSIA SEMPLICE PARTE INTRODUTTIVA? / DES ELEMENTS THEOLOGIQUES-STRUCTURELS DE LA LITURGIE DE LA PAROLE, L’UITE PRINCIPALE DE LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE OU JUSTE UNE SIMULE PARTIE INTRODUCTIVE?.
          Autori: EDUARD FELICIAN FISCHER.


3.  DUMNEZEU ŞI/SAU MAMONA, CA ALTERNATIVE EXISTENŢIALE – O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ ŞI AXIOLOGICĂ / DIEU ET/OÙ MAMONA COMME ALTERNATIVES EXISTENTIELLES – UNE PERSPECTIVE PSYCHOLOGIQUE ET AXIALE .
          Autori: .


4.  DISCUŢIILE ACTUALE PRIVIND VALORILE COMUNE EXISTENTE ÎN BISERICA DE EST ŞI ÎN VEST. VALORI ÎN FAZA DE VERIFICARE / ZUR AKTUELLEN DISKUSSION UM DIE GEMEINSAMEN WERTE IN OST- UND WESTKIRCHEWERTE AUF DEM PRÜFSTAND / LES DISCUSSIONS ACTUELLES SUR LES VALEURS COMMUNES EXISTENTES DANS L’EGLISE D’ORIENT ET DANS CELLE D’OCCIDENT. VALEURS EN PHASE DE VÉRIFICATION.
          Autori: RUDOLF PROKSCHI.


5.  IUBIREA, CATEGORIA BALTHASARIANĂ DE ÎNŢELEGERE A REVELAŢIEI / L’AMORE, CATEGORIA BALTHASARIANA PER LA COMPRENSIONE DELLA RIVELAZIONE .
          Autori: CRISITIAN FLORIN SABĂU.


6.  APĂ DIN PIATRĂ SEACĂ: ECUMENISM ŞI SPIRITUALITATE EUHARISTICĂ / WASSER AUS DEM STEIN SCHLAGEN. ÖKUMENE UND EUCHARISTISCHE SPIRITUALITÄT .
          Autori: BERTRAM STUBENRAUCH.


7.  LATINII ŞI GRECII, DOUĂ REALITĂŢI CARE SUNT CONCURENTE ÎNTR-O BISERICĂ SAU CATOLICII ŞI ORTODOCŞII DOUĂ CONFESIUNI? / LATEINER UND GRIECHEN: ZWEI STREITENDE PARTEIEN IN EINER KIRCHE - ODER ALS KATHOLIKEN UND ORTHODOXEZWEI KONFESSIONEN? / LES LATINS ET LES GRECS: DEUX REALITES QUI SE DISPUTENT DANS UNE EGLISE OU LES CATHOLIQUES ET LES ORTHODOXES DEUX CONFESSIONS? .
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


8.  IDEEA DE EUROPĂ CREŞTINĂ LA ROMANTICII GERMANI / DIE CHRISTLICHE EUROPASIDEE DER DEUTSCHEN ROMANTIKER.
          Autori: GEORGIŢĂ MIHAI.


9.  ARTA ESTE ESTE CREATOR? CÂTEVA ELEMENTE DE REFLEXIE ALE LUI JACQUES MARITAIN / L’ART EST-IL CREATEUR? ELEMENTS DE REFLEXION A PARTIR DE JACQUES MARITAIN.
          Autori: IOAN CRISTIAN TISELIŢĂ.


10.  GIANNI VATTIMO - CÂTEVA ASPECTE ALE TENTAŢIEI FILOSOFICE / GIANNI VATTIMO: ALCUNI ASPETTI DELLA TENTAZIONE FILOSOFICA.
          Autori: DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.


11.  GRECO-CATOLICII DIN DIECEZA DE CENAD ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA.
          Autori: CLAUDIU CĂLIN.


12.  ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONFESIONAL GRECO-CATOLIC PRIMAR. REMUNERAŢIE, TRIBULAŢIE, EDIFICARE (1892-1924).
          Autori: BLAGA MIHOC.


13.  PRIMA PREDICĂ, ÎN CALITATE DE EPISCOP, A LUI IOSIF PAPP-SZILÁGYI.
          Autori: ADRIAN-AUREL PODARU.


14.  ASPECTE DIN PERIOADA DE ILEGALITATE A BISERICII ROMÂNE UNITE: CUVÂNTĂRI FUNEBRE ŢINUTE LA ÎNMORMÂNTAREA PR. PROF. DR. GEORGE GRECU (13 MARTIE 1979) / ASPETTI DAL PERIODO DI ILLEGALITÀ DELLA CHIESA RUMENA UNITA: DISCORSI FUNEBRI TENUTI AL FUNERALE DEL P. PROF. DR. GEORGE GRECU (13 MARZO 1979) .
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


15.  PREOTUL ÎN EPARHIA ROMÂNĂ UNITĂ DE ORADEA MARE ÎN ULTIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA / IL SACERDOTE NELL’EPARCHIA RUMENA UNITA DI ORADEA NELLA SECONDA METÀ DEL SECOLO XIX .
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


16.  ASPECTE ALE FUNCŢIONĂRII GRECO-CATOLICE A EPISCOPULUI DE ORADEA BENKOVICH AUGUSTIN, (1682-1702) / BENKOVICH ÁGOSTON VÁRADI PÜSPÖK MŰKÖDÉSÉNEK GÖRÖG KATOLIKUS VONATKOZÁSAI (1682-1702) / ATTIVITÀ UNIONISTICA DI AGOSTINO BENKOVICH, VESCVOVO DI VARADINO (1692-1702) TRA I CRISTIANI ORIENTALI .
          Autori: VÉGHSEÖ TAMÁS.


17.  RECENZII: TOMA DE AQUINO - SUMMA THEOLOGICA, TRADUCERE SUB COORDONAREA ALEXANDER BAUMGARTEN, EDITURA POLIROM 2009.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


18.  RECENZII: CRISTIAN BARTA, EPISTEMOLOGIE TEOLOGICĂ, EDITURA ARGONAUT, CLUJ-NAPOCA 2008, 308 PAGINI .
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


19.  RECENZII: ALBERT GERHARDS - CLEMENS LEONHARD (ED.), LITURGHII EVREIEŞTI ŞI CREŞTINE ŞI ÎNCHINAREA. SERIA NOI PERSPECTIVE ÎN ISTORIA ŞI INTERACŢIUNEA EI, PERSPECTIVE EVREIEŞTI ŞI CREŞTINE, VOL.. 15, BRILL, LEIDEN - BOSTON, 2007, 334 P.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


20.  RECENZII: DAVID C. ALEXANDRU, TEOLOGIA TIMPURIE A BISERICII A LUI AUGUSTIN. EMERGENŢA ŞI IMPLICAŢII, 386-391 (COL. "STUDII PATRISTICE", VOL. 9), PETER LANG, NEW YORK, 2008, 451 P..
          Autori: CORNEL DÂRLE.


21.  RECENZII: IVAN BILIARSKY / RADU G. PĂUN (ED.), MODELE BIBLICE DE PUTERE ŞI LEGE / MODELE BIBLICE DE PUTERE ŞI DE DREPT. DOCUMENTELE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE, BUCUREŞTI, COLEGIUL NOUA EUROPA 2005 / LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL, BUCURESTI, COLEGIUL NOUA EUROPA ÎN 2005 (COLECŢIA "RECHTSHISTORISCHE REIHE, VOL. 366.), LANG PETER - INTERNATIONALER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN, FRANKFURT AM MAIN, 2008, 309 P..
          Autori: CORNEL DÂRLE.


22.  RECENZII: IVANCSÓ, I., DOCUMENTATIA PUBLICATIILOR LITURGICE GRECO-CATOLICE I. (GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIKUS KIADVANYAINK DOKUMENTACIOJA), NYIREGYHAZA 2006..
          Autori: PALLAI BÉLA JR..


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă