Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  PRELEGERE CU OCAZIA CURSULUI FESTIV AL ABSOLVENŢILOR / ÉVZÁRÓ BESZÉD.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  DEFINIREA ISTORICA A EREI PĂRINŢILOR BIBLICI / A PÁTRIÁRKÁK KORÁNAK TÖRTÉNELMI MEGHATÁROZÁSA.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


3.  MISIUNEA LUI ISUS HRISTOS / JÉZUS KRISZTUS KÜLDETÉSE.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


4.  RELAŢIA DINTRE DUMNEZEU ŞI OM ÎN ARTA POETICĂ A LUI ADY ENDRE / AZ ISTENHEZ HANYATLÓ ÁRNYÉKISTEN ÉS EMBER KAPCSOLATA ADY ENDRE KÖLTÉSZETÉBEN.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


5.  CÂTEVA CONSIDERAŢII TEOLOGICE REFERITOARE LA DEZBATEREA: CREAŢIE VS. EVOLUŢIE / SEVERAL THEOLOGICAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE CREATION VS. EVOLUTION DEBATE.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


6.  PETRU BOD, ISTORIC AL BISERICII ŞI LUCRAREA SA: HISTORIA HUNGAROROUM ECCLESIASTICA / BOD PÉTER, AZ EGYHÁZTÖRTÉNÉSZ ÉS EGYHÁZTÖRTÉNETE.
          Autori: BUZOGÁNY DEZSŐ.


7.  LEGILE STĂRII DE ASEDIU ŞI BISERICA REFORMATĂ DIN ROMÂNIA / A ROMÁNIAI OSTROMÁLLAPOT HATÁSA A DÉL-ERDÉLYI REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGEKRE (1940–45).
          Autori: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


8.  SCHIMBĂRI ÎN CULTURA EDUCAŢIONALĂ REFORMATĂ DIN TRANSILVANIA SECOLELOR 16–17 / 16–17. SZÁZADI VÁLTOZÁSOK AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS ISKOLAKULTÚRÁBAN CHANGES IN THE 16–17TH CENTURIES IN THE REFORMED SCHOOL CULTURE OF TRANSYLVANIA.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


9.  SISTEMUL EDUCAŢIONAL ÎN PEDAGOGIA LUI COMENIUS / A NEVELÉS RENDSZERE JOHANNES AMOS COMENIUS PEDAGÓGIÁJA ALAPJÁN.
          Autori: KINDA ELEONÓRA.


10.  MOŞTENIREA NOASTRĂ CALVINISTĂ / KÁLVINI ÖRÖKSÉGÜNK.
          Autori: KUN MÁRIA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă