Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA - Ediţia nr.1-2 din 2008  
         
         
   
1.  PRELEGERE CU OCAZIA CURSULUI FESTIV AL ABSOLVENŢILOR / ÉVZÁRÓ BESZÉD.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


2.  DECALOGUL / A TÍZPARANCSOLAT – 2MÓZ 20,1–17.
          Autori: MOLNÁR JÁNOS.


3.  ÎN GRĂDINA GETHSEMANE / A GECSEMÁNÉ-KERTBEN.
          Autori: LÉSZAI LEHEL.


4.  INTERPRETAREA TEODICEEI LA IMMANUEL KANT / IMMANUEL KANT TEODICEÁJA, AVAGY A ROSSZ PROBLÉMÁJÁRA ADOTT ELMÉLETI VÁLASZLEHETŐSÉGEK ELUTASÍTÁSA.
          Autori: VISKY SÁNDOR-BÉLA.


5.  KIERKEGAARD: FILOZOF SAU TEOLOG? / FILOZÓFUS VOLT-E KIERKEGAARD VAGY TEOLÓGUS?.
          Autori: PÜSÖK SAROLTA.


6.  SIMBOLUL CĂDERII ÎN TEOLOGIA LUI PAUL TILLICH / A BUKÁS SZIMBÓLUMA PAUL TILLICH TEOLÓGIÁJÁBAN.
          Autori: DEÁK ANGÉLA.


7.  PICTURILE MURALE DIN MĂNĂSTIRILE MOLDOVENEŞTI ŞI LUPTELE RELIGIOASE DIN SEC. 16 / DIE MOLDAUISCHE AUSSENMALEREI UND DIE GLAUBENSKÄMPFE DES 16. JAHRHUNDERTS.
          Autori: RUTH FABRITIUS.


8.  ATROCITĂŢI COMISE CONTRA CREDINCIOŞILOR REFORMAŢI DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1940–1945 / REFORMÁTUSOK ELLENI ATROCITÁSOK ROMÁNIÁBAN 1940–45. KÖZÖTT..
          Autori: HANKÓ-NAGY ALPÁR.


9.  TEXTILE DIN SEC. 18. ÎN INVENTARUL PAROHIEI REFORMATE SÂNPETRU DE CÂMPIE / UZDISZENTPÉTER 18. SZÁZADI TEXTÍLIÁI.
          Autori: HORVÁTH IRINGÓ.


10.  CHIABURII DIN SOVATA ŞI SATELE ÎNVECINATE / SZOVÁTA ÉS A HOZZÁTARTOZÓ FALVAK KULÁKJAI.
          Autori: JÁNOSI CSONGOR.


11.  RELAŢIA DINTRE UNIVERSITATE ŞI FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂÎN TRANSILVANIA SEC. 17–20 / AZ EGYETEM ÉS A REFORMÁTUS TEOLÓGIA KAPCSOLATA ERDÉLYBEN A 17–19. SZÁZADBAN.
          Autori: LUKÁCS OLGA.


12.  DE LA MEMORIA VINDECĂTOARE LA COMUNITATEA RECONCILIATĂ / A GYÓGYÍTÓ EMLÉKEZÉSTŐL A MEGBÉKÉLT KÖZÖSSÉGIG.
          Autori: FAZAKAS SÁNDOR.


13.  SPIRITUALITATE – IDEI (NU NUMAI) PENTRU ASISTENŢI PASTORALI PROTESTANŢI / A SPIRITUALITÁSRÓL – GONDOLATOK NEM CSAK PROTESTÁNS SEGÍTŐKNEK.
          Autori: HÉZSER GÁBOR.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă