Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
         
   
1.  PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN MĂRUŢOIU - BIOGRAFIA.
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


2.  CUVÂNTUL RECTORULUI ANDREI MARGA.
          Autori: ANDREI MARGA.


3.  LAUDATIO - TO THE MOST REVERENT IOANNIS ZIZIOULAS METROPOLITAN OF PERGAMON.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


4.  SEMNIFICAŢIA EXISTENŢIALĂ A ECLESIOLOGIEI ORTODOXE.
          Autori: IOANNIS ZIZIOULAS.


5.  ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE BIBLICĂ: PERSOANĂ / SUBIECT, SINE ŞI SUFLET.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


6.  „IISUS – PROFET” ÎN MĂRTURIA CONTEMPORANILOR SĂI - O PERSPECTIVĂ TEOLOGICĂ A EVANGHELIEI A IV-A.
          Autori: .


7.  UNITATEA BISERICII ÎN CONCEPŢIA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE (329-379).
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


8.  CODUL PENAL VS. VALORILE BISERICII. OBSERVAŢII CANONICE ŞI TEOLOGICE PE MARGINEA PROIECTULUI NOULUI COD PENAL.
          Autori: GABRIEL-VIOREL GÂRDAN, EMILIAN-IUSTINIAN ROMAN.


9.  REVELAŢIE, TRADIŢIE ŞI DOGMĂ. INTERRELAŢIONALITATEA LOR ŞI ACTUALITATEA ACESTEIA.
          Autori: VALER BEL.


10.  UNITATEA ETICĂ A BISERICII DE RĂSĂRIT. MESAJUL ÎNTÂISTĂTĂTORILOR ORTODOXIEI (OCTOMBRIE 2008).
          Autori: RADU PREDA.


11.  DISCUŢII CU PRIVIRE LA FILIOQUE
ÎN TEOLOGIA CONTEMPORANĂ.
          Autori: GRIGORE-DINU MOŞ.


12.  PHILON DIN ALEXANDRIA – DESPRE POCĂINŢĂ.
          Autori: ANA BACIU.


13.  PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA ŞI APOSTOLATUL SOCIAL ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII SOCIALISTE. REPERE PENTRU O MĂRTURIE CREŞTINĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ.
          Autori: CRISTIAN SONEA.


14.  INTEGRAREA SPIRITUALĂ A ROMÂNIEI ÎN EUROPA ŞI REVENIREA EUROPEI LA BAZELE SALE CREŞTINE.
          Autori: .


15.  OMILIA A XVI-A A SF. VASILE CEL MARE LA VERSETUL: „LA ÎNCEPUT ERA CUVÂNTUL”.
          Autori: ADRIAN-AUREL PODARU.


16.  ASPECTE PEDAGOGICE ÎN LUCRAREA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


17.  PREOT, PAROHIE, ENORIAŞI.
          Autori: DOREL MAN.


18.  PARALELĂ ÎNTRE CUVÂNTARE LA SFINTELE PAŞTI A SFÂNTULUI GRIGORIE DE NAZIANZ ŞI ICOANA ANASTASIS.
          Autori: .


19.  DOCUMENTAŢIA DE RESTAURARE A PICTURII - APLICAŢII ASISTATE DE PROGRAME GRAFICE.
          Autori: ANAMARIA BACIU.


20.  DES FEMMES ACTEURS DE LA MISSION APOSTOLIQUE : L’EXEMPLE DU QUATRIÈME ÉVANGILE / FEMEI, ACTORI AI MISIUII APOSTOLICE – CAZUL EVANGHELIEI A PATRA.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


21.  RELIGIE ŞI DREPTURI ALE OMULUI ÎNTR-O SOCIETATE PLURALISTĂ: CAZUL NIGERIEI.
          Autori: CHRIS UKACHUKWU MANUS, JUDE CHIEDO UKAGA.


22.  SF. GRIGORE DE NAZIANZ ŞI TEOLOGIA DUHULUI SFÂNT. CÂTEVA CONTRIBUŢII TERMINOLOGICE.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.


23.  JEAN CALVIN (1509-1564) ŞI ÎNVĂŢĂTURA LUI DESPRE BISERICĂ.
          Autori: .


24.  COSMOGONIA CATHARĂ DUPĂ INTERROGATIO JOHANNIS.
          Autori: LIVIU VIDICAN-MANCI.


25.  FIRUL ROŞU DIN ICOANA BUNEI VESTIRI.
          Autori: ANIELA ASTĂLUŞ.


26.  REPERE CULTURAL-MUZICALE ÎN ISTORIA MĂNĂSTIRII SINAIA.
          Autori: MIHAIL HARBUZARU.


27.  RECENZIE - PR. PROF. DR. VASILE MUNTEAN, ISTORIA CREŞTINĂ GENERALĂ.
          Autori: ALEXANDRU MORARU.


28.  RECENZIE – ŞTEFAN ILOAIE (COORD.), ETHOS ŞI ETNOS, ASPECTE TEOLOGICE ŞI SOCIALE ALE MĂRTURIEI CREŞTINE.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.


29.  RECENZIE – SEBASTIAN NAZÂRU, SFÂNTUL TEODOR STUDITUL SAU DESPRE DATORIA DE A MĂRTURISI.
          Autori: MIRCEA DINU BIDIAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă