Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA GEOGRAPHIA - Ediţia nr.3 din 2009  
         
         
   
1.  CUVANT INAINTE.
          Autori: FLORIN MOLDOVAN, PANDI GAVRIL.


2.  SCHIMBĂRILE CLIMATICE ŞI RECOUSELE DE APĂ.
          Autori: G. PANDI.


3.  AERUL ŞI APA. PATOLOGIE ŞI TERAPIE..
          Autori: ELENA TEODOREANU.


4.  DEGRADAREA ECOSISTEMELOR ACVATICE CA COSECINŢĂ A IMPACTULUI ANTROPIC.
          Autori: NINA LIOGCHII.


5.  ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE TAXE ECOLOGICE.
          Autori: ADINA RUS.


6.  DETERMINAREA IMPACTULUI TRANSPORTULUI AUTO ÎN AGLOMERĂRILE URBANE.
          Autori: V. PLÂNGĂU, D. BUBURUZ, REGINA FASOLĂ.


7.  SECETELE DIN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ-OLTENIA.
          Autori: OCTAVIA BOGDAN, ION MARINICĂ.


8.  VARIAŢIA ZILNICĂ ŞI SEZONIERĂ DE CO2 ÎN MEDIUL URBAN DIN JUDEŢUL CLUJ.
          Autori: C. ROBA, IOVANCA HAIDUC, M.S. BELDEAN-GALEA.


9.  INTENSITATEA PRECIPITAŢIILOR CONSIDERABILE ÎN SEZONUL CALD, ÎN PARTEA DE NORD-VEST DE ROMÂNIA.
          Autori: T. TUDOSE, F. MOLDOVAN.


10.  CALITATEA AERULUI ŞI MECANISMELE LEGALE ALE CALITĂŢII A RM.
          Autori: D. BUBURUZ, V. BREGA, V. BOBEICĂ, REGINA FASOLĂ.


11.  CONDIŢIILE CLIMATICE DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN CARPAŢII MERIDIONALI. STUDIU DE CAZ - MUNŢII CINDREL.
          Autori: ADINA-ELIZA CROITORU, P. COCEAN, A. SUCIU.


12.  CONCEPTUL FURTUNA PE MARE. PRAGURI PENTRU NAVIGARE DE SIGURANŢĂ ÎN PARTEA DE VEST A MĂRII NEGRE.
          Autori: BRÎNDUŞA CHIOTOROIU, LAURENŢIU CHIOTOROIU.


13.  UN CAZ CIUDAT DE GRINDINĂ ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI: 14 IULIE 2008.
          Autori: EUGENIA ŞERBAN, CARMEN SOFIA DRAGOTĂ.


14.  VARIAŢIA ALE CH4 ÎN MEDIUL URBAN DIN JUDEŢUL CLUJ.
          Autori: G. CRISTEA, IOVANCA HAIDUC, S.M. BELDEAN GALEA, S. CUNA.


15.  EVALUAREA CALITĂŢII AERULUI PRIN INDICAREA LICHEN ÎN ECOSISTEMELE FORESTIERE.
          Autori: A. BEGU, V. BREGA.


16.  RISCURI HIDRO-METEOROLOGICE PE TIMPUL IERNII ÎN DOBROGEA.
          Autori: A. TISCOVSCHI, M. MARIN, GABRIELA MANEA.


17.  MODIFICĂRI ÎN REGIMUL DE VITEZĂ A VÂNTULUI ÎN BAZINUL GIURGEULUI, ÎN ULTIMELE DECENII.
          Autori: ZS. MAGYARI-SÁSKA, I. DOMBAY.


18.  VARIAŢIA NIVELURILOR DE RADON ÎN AER LIBER ÎN ZONELE URBANE ALE JUDEŢULUI CLUJ.
          Autori: A. DINU, IONEL HAIDUC, M.S. BELDEAN-GALEA, F. COSMA, C. COSMA.


19.  MODELAREA STATISTICĂ A TEMPERATURILOR MEDII ANUALE DIN STAŢIA METEOROLOGICĂ IAŞI DIN 1894.
          Autori: C.V. PATRICHE.


20.  NUMĂRUL ECHIVALENT ALE ZILELOR DE SECETĂ ŞI INDICELE SINTETIC AL INTENSITĂŢII SECETEI.
          Autori: IULIAN CĂTĂLIN STÂNGĂ.


21.  PROCEDURA G.I.S. PENTRU ZONELE INUNDABILE CARTOGRAFIEREA PE BAZA REZULTATELOR ALE MODELELOR DE SIMULARE INUNDAŢII.
          Autori: P. STANCIU, V. CHENDEŞ, C. CORBUŞ, M. MĂTREAŢĂ.


22.  PERICOLE DE GHEŢAR ŞI DEZASTRE ÎN MUNŢII ALPII.
          Autori: LILIANA ZAHARIA.


23.  SCURGEREA RÂURILOR PODIŞULUI SOMEŞAN ÎN REGIM SEZONIER ŞI PARTICULARITĂŢILE LUNARE.
          Autori: V. SOROCOVSCHI.


24.  MODEL DE ANALIZĂ A RISCULUI DE INUNDAŢII ÎN SATUL SF. GHEORGHE / DELTA DUNĂRII.
          Autori: I. ARMAŞ, D. NISTORAN, S. DUMITRAŞCU.


25.  BLOCAREA CU ALUVIUNI A REZERVOARELOR DIN VALEA SOMEŞULUI CALD ÎN CONDIŢII DE ÎMPĂRŢIRE NEUNIFORMĂ A PĂDURILOR ŞI DEBITULUI ALUVIAL.
          Autori: GH. ŞERBAN, H.L. CACOVEAN.


26.  ESTIMARE A INFILTRĂRII APEI ÎN SOL UTILIZÂND INDICELE CN (NUMĂRUL CURBEI) ŞI TEHNICI GIS.
          Autori: A.I. CRĂCIUN, I. HAIDU.


27.  ANALIZA CHIMICĂ A APELOR DIN FÂNTÂNI, DIN SATUL CÂMPENEŞTI, JUDEŢUL CLUJ, ROMÂNIA.
          Autori: G.I. PESCAR, I.M. VARGA.


28.  ELIMINAREA APEI REZIDUALE ÎN BUCUREŞTI - RISCÂND DEZVOLTARE DURABILĂ PRIVIND BAZINUL INFERIOR AL RÂULUI ARGEŞ.
          Autori: DANIEL CONSTANTIN DIACONU.


29.  FOLOSIREA TEHNICII GIS ÎN ESTIMAREA FÂŞIILOR INUNDABILE ÎN RELAŢIE CU VALORILE DEBITELOR CU PROBABILITATE MICĂ DE APARIŢIE. STUDIU DE CAZ: RÂUL ARIEŞ- ORAŞUL TURDA.
          Autori: R. BĂTINAŞ, ŞT. BILAŞCO.


30.  CARACTERISTICI ALE DEBITELOR DE VÂRF ŞI ANUALE ALE CURSULUI SUPERIOR PE RÂURILE MUREŞ ŞI OLT.
          Autori: G. PANDI, Z. MAKFALVI, CS. HORVÁTH, ZS. MAKFALVI.


31.  REGIMUL DE OXIGEN ŞI NUTRIENŢI ÎN LACUL SFÂNTA ANA.
          Autori: MELINDA VIGH.


32.  ANALIZA RISCULUI DE INUNDAŢII ÎN BAZINUL BAHLUI.
          Autori: IONUŢ MINEA.


33.  POLUAREA APEI ŞI A AERULUI DIN COPŞA MICĂ ŞI IMPACTUL NEGATIV ASUPRA COMPONENTEI BIOTICE ŞI SĂNĂTĂŢII UMANE.
          Autori: RÉTI KINGA-OLGA, CORPADE ANA-MARIA, CS. HORVÁTH.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă