Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2008  
         
         
   
1.  CUVÂNT DE DESCHIDERE A CONGRESULUI NAŢIONAL AL FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE CATOLICĂ. PERSPECTIVE TEOLOGICE ASUPRA SPERANŢEI.
          Autori: VIRGIL BERCEA.


2.  ATUNCI CÂND IUBIREA SE PRESCHIMBĂ ÎN SPERANŢĂ / QUANDO L’AMORE SI TRASFORMA IN SPERANZA.
          Autori: JOSÉ NORIEGA.


3.  SPERANŢA ÎN CAPITOLELE 4 ŞI 5 DIN EVANGHELIA DUPĂ SFÂNTUL MARCU / L’ESPÉRANCE DANS LES CHAPITRES 4 ET 5 DE L’ÉVANGILE DE ST MARC.
          Autori: JEAN-FRANÇOIS DESCLAUX.


4.  VIRTUTEA SPERANŢEI ÎN GÂNDIREA TEOLOGICĂ PAULINĂ.
          Autori: IOSIF BIŞOC.


5.  FRANZ ROSENZWEIG, DESPRE SPERANŢĂ.
          Autori: CORNEL DÂRLE.


6.  SPERANŢA – CRITERIU DE AUTENTICITATE A VIEŢII SPIRITUALE.
          Autori: CLAUDIU POP.


7.  LOCUL SPERANŢEI ÎN ACTUL ÎNDREPTĂŢIRII OMULUI.
          Autori: MIRCEA MANU.


8.  CRIZA IDENTITĂŢII ŞI CRIZA SEMNIFICAŢIEI ÎN ENCICLICA SPE SALVI.
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


9.  „GUSTUL SPERANŢEI” SPERANŢA ÎNTRE AMINTIRE ŞI REPETARE.
          Autori: MARIUS TALOŞ.


10.  CRISTINA CAMPO, CATOLICISMUL ŞI RITUL BIZANTIN / CRISTINA CAMPO, IL CATTOLICESIMO E IL RITO BIZANTINO.
          Autori: ALESSANDRO GIOVANARDI.


11.  INTERCOMUNIUNEA, RELAŢIILE (PRE-)MATRIMONIALE ŞI ECUMENISMUL.
          Autori: WILHELM TAUWINKL.


12.  LUMINA PASCALĂ A NAŞTERII.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


13.  UCENICUL LUI ISUS ASTĂZI.
          Autori: MARCELIN ROTARU.


14.  IMPORTANŢA LEGII ÎN STRUCTURAREA UMANĂ.
          Autori: HELGA STOICA.


15.  ÎNVĂŢĂTORUL ŞI ŞCOALA CONFESIONALĂ ÎN EPARHIA ROMÂNĂ UNITĂ DE ORADEA MARE (1850-1900).
          Autori: SILVIU-IULIAN SANA.


16.  BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ (GRECO-CATOLICĂ). 1945-1948 CONFRUNTĂRILE CU STATUL COMUNIST.
          Autori: NICOLAE GUDEA.


17.  VIRTUTEA SPERANŢEI ÎN VIZIUNEA TEOLOGIEI MORALE A PROFESORULUI ANSELM GÜNTOR.
          Autori: IOAN MITROFAN.


18.  ENEA SILVIO PICCOLOMINI, EUROPA, EDITORI: GÜNTER FRANK ŞI PAUL METZGER,TRADUCERE DE ALBRECHT HARTMANN, HEIDELBERG UBSTADT-WEIHER-BASEL, ED. “REGIONALKULTUR”, 2005, 431 P..
          Autori: ANDREEA MÂRZA.


19.  DIN ISTORIA BISERICII GRECO-CATOLICE CLANDESTINE. 2: DR. MIRCEA R. BIRTZ OBSS, OHSG, OV – DR. MANFRED KIEREIN-KUENRING – DR. SABIN SEBASTIAN FAGARAŞ OSBM, FĂRÂME DIN PRESCURA PRIGOANEI. 1948-1990. COORDONATOR MIRCEA R. BIRTZ. CU O PREFAŢĂ DE DR. GHEORGHE IANCU, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC I. EDITURA NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA 2008, 259 P. + 53 FOTOGRAFII (PE HÂRTIE CRETATĂ, NENUMEROTATE).
          Autori: NICOLAE GUDEA.


20.  JEAN-MICHEL MALDAMÉ, PĂCATUL ORIGINAR. CREDINŢA CREŞTINĂ MIT ŞI METAFIZICĂ, COGITATIO FIDEI 262, PARIS, CERF, 2008, 350 P. / JEAN-MICHEL MALDAMÉ, LE PÉCHÉ ORIGINEL. FOI CHRÉTIENNE MYTHE ET MÉTAPHYSIQUE, COGITATIO FIDEI 262, PARIS, CERF, 2008, 350 P..
          Autori: CĂLIN SĂPLĂCAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă