Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2008  
         
         
   
1.  CALCULUL DATEI PAŞTELUI. SCURT ISTORIC ŞI PERSPECTIVE.
          Autori: WILHELM TAUWINKL.


2.  CE MAI ARE DE SPUS CREŞTINISMUL ÎNTR-O CULTURĂ ÎN CURS DE SECULARIZARE? / QUELLE PERTINENCE DU CHRISTIANISME DANS UNE CULTURE EN VOIE DE SÉCULARISATION?.
          Autori: FRANÇOIS BOUSQUET.


3.  RELIGIOZITATEA ROMÂNILOR, ÎNTRE ILUZIE ŞI INDIFERENTISM? / LA RELIGIOSITÉ DES ROUMAINS, ENTRE L’ILLUSION ET L’INDIFFÉRENTISME?.
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


4.  PENTRU O CULTURĂ A CUVÂNTULUI: CONFERINŢA PAPEI BENEDICT AL XVI-LEA ADRESATĂ REPREZENTANŢILOR CULTURII LA PARIS (12 SEPTEMBRIE 2008) / POUR UNE CULTURE DE LA PAROLE: LA CONFÉRENCE DU PAPE BENOÎT XVI AU MONDE DE LA CULTURE À PARIS (12 SEPTEMBRE 2008).
          Autori: MARTIN DE LA RONCIÈRE.


5.  MAGISTERIUL BISERICII ŞI PROBLEMA HIROTONIRII FEMEII.
          Autori: VICTORIA BOLFĂ-OTIC.


6.  ARMENII DIN POLONIA ŞI UNGARIA ÎN SECOLUL AL XVII-LEA ÎN CONCOMITENTĂ COMUNIUNE CU BISERICA ROMEI ŞI BISERICA PATRIARHALĂ ARMEANĂ / DIE ARMENIER POLENS UND UNGARNS DES 17. JAHRHUNDERTS IN GLEICHZEITIGER COMMUNIO MIT ROM UND MIT EČMIADZIN.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


7.  SINCERITATE ECUMENICĂ ÎN AUSTRIA ÎN SECOLUL XX. O MIJLOCIRE PRIVIND COMUNITĂŢILE DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN MONARHIA HABSBURGICĂ / ÖKUMENISCHE OFFENHEIT IM ÖSTERREICH DES 20. JAHRHUNDERTS: EINE AUSWIRKUNG INSBESONDERE DER KIRCHENGEMEINDEN VON BYZANTINISCHER TRADITION IN DER HABSBURGERMONARCHIE.
          Autori: ERNST CHRISTOPH SUTTNER.


8.  ASPECTE ALE ARTEI PALEOCREŞTINE: SCULPTURA ÎN OS ŞI FILDEŞ.
          Autori: NARCIS MARTINIUC.


9.  PREZENŢE ARTISTICE LA BISERICA DE LEMN DIN TĂU.
          Autori: ANA DUMITRAN, ELENA-DANIELA CUCUI.


10.  VICTORIA BOLFĂ-OTIC OSBM, ASPECTE DIN ISTORIA COMUNITĂŢII SURORILOR BAZILIENE DIN ROMÂNIA. FORMAREA ŞI PERIOADA DE PERSECUŢIE, 1948-1989. TÂRGU-LĂPUŞ 2007, 215 P. + 46 IL..
          Autori: NICOLAE GUDEA.


11.  CUVÂNTUL ÎN SLUJBA VALORILOR CREŞTINE SAU DESPRE O REEDITARE: ION AGÂRBICEANU, SCRIERI CREŞTINE, BUNA VESTIRE, BLAJ 2008, 390 P..
          Autori: SIMONA ŞTEFANA ZETEA.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă