Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  ASPECTELE LITURGICE, SPIRITUALE ŞI TEOLOGICE A BOTEZULUI ÎN „VIAŢA ÎN HRISTOS” DE CĂTRE NICHOLAS CABASILA / ASPETTI LITURGICI, SPIRITUALI E TEOLOGICI DEL BATTESIMO NELLA OPERA LA "VITA IN CRISTO" DI NICOLA CABASILAS / LES ASPECTS LITURGIQUES, SPIRITUELS ET THEOLOGIQUES DU BAPTEME DANS L’OEUVRE LA VIE EN CHRIST DE NICHOLAS CABASILAS .
          Autori: BOGDAN VASILE BUDA.


2.  CREŞTINISMUL ŞI ORGANIZAREA BISERICII ÎN TRANSILVANIA / DAS CHRISTENTUM UND KIRCHLICHE ORGANISIERUNG IN TRANSILVANIEN / CHRISTIANISME ET ORGANISATION ECCLÉSIALE EN TRANSYLVANIE.
          Autori: FLORIN BUDĂU.


3.  LOCUL BISERICII ROMÂNE PRINTRE BISERICILE DE RIT CONSTANTINOPOLITAN.
          Autori: ALEXANDRU BUZALIC.


4.  INTERES ISTORIC PENTRU NESTORIUS / LE SOUCI DES HISTORIENS POUR NESTORIUS.
          Autori: EMIL MARIAN EMBER.


5.  CUM NE SFĂTUIEŞTE GRIGORIE SINAITUL SĂ NE RUGĂM / COME FARE LA PREGHIERA SECONDO L’INSEGNAMENTO DI GREGORIO SINAITA / COMMENT EST-CE QU’ON FAIT LA PRIERE SELON GREGOIRE LE SINAÏTIQUE?.
          Autori: IOAN-IRINEU FĂRCAŞ.


6.   ANAFURA LUI ADDAI ŞI MARI:"ORTODOX" CHIAR ŞI FĂRĂ CUVÂNTUL INSTITUŢIEI EUHARISTICE / L’ANAFORA DI ADDAI E MARI: “ORTODOSSA” ANCHE SENZA LE PAROLE DELL’ISTITUZIONE EUCARISTICA / L’ANAPHORE D’ADDAI ET DE MARI: “ORTHODOXE” MÊME SANS LES PAROLES DE L’INSTITUTION EUCHARISTIQUE .
          Autori: EDUARD FELICIAN FISCHER.


7.  CONCILIUL VATICAN II: ASPECTELE REFERITOARE LA GENEZĂ A TEXTULUI IUBIRII CONJUGALE (GS 49) / CONCILIO VATICANO II: ASPETTI CHE RIGUARDANO LA GENESI DEL TESTO SULL’AMORE CONIUGALE (GS 49) III /LE CONCILE VATICAN II: LES ASPECTS QUI CONCERNENT LA GENESE DU TEXTE SUR L’AMOUR CONJUGAL (GS 49).
          Autori: ANIKÓ NICHITA.


8.  TEOLOGIA NATURII ÎN FRANŢA, ÎN TIMPUL SECOLULUI 20 / LA THEOLOGIE DE LA NATURE EN FRANCE AU XXE SIECLE.
          Autori: OLIVIER LANDRON.


9.  IMAGINEA DE ISTORIE ÎN TEORIA FORMELOR POLITICE ÎN POLYBIU, ARISTOTEL ŞI PLATON / L’IMAGE DE L’HISTOIRE DANS LA THEORIE DES FORMES POLITIQUES CHEZ POLYBE, ARISTOTE ET PLATON.
          Autori: ANDREI BERESCHI.


10.  URME INVIZIBILE ÎN PICTURA MODERNĂ / LA TRACE DE L’ INVISIBLE DANS LA PEINTURE MODERNE.
          Autori: DANIELA IANOS.


11.  ÎNTRE TEOLOGIE ŞI FILOSOFIE: HEIDEGGER ŞI DUNS SCOTUS / TRA TEOLOGIA E FILOSOFIA: HEIDEGGER E DUNS SCOTO / ENTRE LA THEOLOGIE ET LA PHILOSOPHIE: HEIDEGGER ET DUNS SCOT .
          Autori: ROSA MARIA MARAFIOTI.


12.  SEMNIFICAŢIA UNUI UMANISM NOU / THE SIGNIFICANCE OF A NEW HUMANISM .
          Autori: IONUŢ MIHAI POPESCU.


13.  CONSIDERAŢII ISTORICE-RELIGIOASE ÎN JURUL CREĂRII MITROPOLIEI TRANSILVANIEI UNITE (1853) / CONSIDERAŢII ISTORICE-RELIGIOASE ÎN JURUL CREĂRII MITROPOLIEI TRANSILVANIEI UNITE (1853) / CONSIDERAZIONI STORICO-RELIGIOSE INTORNO ALLA CREAZIONE DELLA METROPOLI UNITA DELLA TRANSILVANIA (1853) / CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES – RELIGIEUSE AUTOUR DE LA CRÉATION DE LA MÉTROPOLIE UNIE DE LA TRANSYLVANIE (1853).
          Autori: OVIDIU HOREA POP.


14.  SFÂNTA BISERICĂ APOSTOLICĂ ARMEANĂ - O TRADIŢIE VENERABILĂ A BISERICII RĂSĂRITENE, ÎN DESFĂŞURARE / DIE HEILIGE ARMENISCH-APOSTOLISCHE KIRCHE – EINE ALTEHRWÜRDIGE ORIENTALISCHE KIRCHE IM AUFBRUCH / LA SACRA CHIESA APOSTOLICA ARMENA – UNA CHIESA ORIENTALE DI VENERABILE TRADIZIONE E IN CONTINUO SVILUPPO .
          Autori: RUDOLF PROKSCHI.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă