Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2008  
         
         
   
1.  EUHARISTIA – CADRU INTERPRETATIV AL COMUNIUNII INTERRELAŢIONALE DIVINE ŞI ECLEZIALE / THE EUCHARIST AS AN INTERPRETATIVE FRAMEWORK FOR THE INTER-RELATION BETWEEN DIVINE AND ECCLESIAL KOINONIA.
          Autori: PAUL M. COLLINS.


2.  CREAŢIA DIN DUMNEZEU ŞI ÎNSPRE DUMNEZEU / SCHÖPFUNG VON GOTT HER UND AUF GOTT HIN.
          Autori: LIVIU JITIANU.


3.  BISERICA – CADRUL EXPERIENŢEI SACRAMENTALE A UNEI RELAŢII CENTRATE PE VALORI ÎNTRE FERICIREA IMANENTĂ ŞI MÂNTUIREA TRANSCENDENTĂ / KIRCHE - DER SAKRAMENTALE ERFAHRUNGSRAUM EINER SINNORIENTIERTEN ZUORDNUNG VON IMMANENTEM GLÜCK UND TRANSZENDENTEM HEIL.
          Autori: JÁNOS VIK.


4.  CĂUTAREA ÎNŢELEPCIUNII CA CĂUTARE DE IDENTITATE. CAZUL LITERATURII ÎNŢELEPCIUNII DEUTEROCANONICE / QUEST FOR WISDOM AS QUEST FOR IDENTITY. THE CASE OF THE DEUTEROCANONICAL WISDOM LITERATURE.
          Autori: KORINNA ZAMFIR.


5.  JAROSS BÉLA ŞI MIŞCAREA PENTRU PACE / JAROSS BÉLA AND THE PEACE MOVEMENT.
          Autori: ZSOLT TAMÁSI.


6.  RECENZII - LAVINIA STAN, LUCIAN TURCESCU, RELIGIA ŞI POLITICA ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ.
          Autori: MAGDA ROBU.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă