Cuprins ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat cuprinsul ediţiei STUDIA ce a fost selectată. Vizualizarea rezumatului unui articol se face prin accesarea linkului din titlul acestuia. Pentru obţinerea unei sinteze despre un autor de articol, accesarea linkului din numele autorului va afişa toate articolele din arhivă în care acesta este autor şi/sau coautor.

 
       
         
    Cuprins STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2008  
         
         
   
1.  ARGUMENT.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


2.  BIOBIBLIOGRAFIA PĂRINTELUI PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU MORARU - LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 60 DE ANI –.
          Autori: COSMIN COSMUŢA.


3.  TREI NAŢIUNI ŞI PATRU CONFESIUNI RECEPTE ŞI STATUTUL ROMÂNILOR ÎN TRANSILVANIA SECOLELOR XVI - XVII / TROIS NATIONS ET QUATRE CONFESSIONS RECONNUES ET LE STATUT DES ROUMAINS DANS LA TRANSYLVANIE DES SIÈCLES XVI - XVII .
          Autori: IOAN-VASILE LEB.


4.  DIALOGUL DINTRE TEOLOGIA CUVÂNTULUI ŞI TEOLOGIA MISTERULUI. CORESPONDENŢA DINTRE TEOLOGII LUTERANI DIN TÜBINGEN ŞI PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI IEREMIA AL II-LEA – 1573-1581 / LE DIALOGUE ENTRE LA THÉOLOGIE DU VERBE ET LA THÉOLOGIE DU MYSTÈRE..
          Autori: GABRIEL GÂRDAN.


5.  PROTOPOPUL SIMION STOICA DE ALBA IULIA – COLABORATOR AL LUI SOFRONIE DE LA CIOARA ŞI APĂRĂTOR AL ORTODOXIEI.
          Autori: ALIN ALBU.


6.  LITERATURA PRIMEI PERIOADE A SABATARIANISMULUI / LA LETTERATURA DEL PRIMO PERIODO DEL SABATARIANISMO.
          Autori: IOAN-GHEORGHE ROTARU.


7.  DESPRE LOGOS, CREAŢIE ŞI RE-CREAŢIE / LOGOS, CRÉATION ET RE-CRÉATION.
          Autori: IOAN CHIRILĂ.


8.  BAZELE BIBLICE ŞI PATRISTICE ŞI DIMENSIUNEA LITURGICĂ ŞI CONTEMPORANĂ A TEOLOGIEI DOGMATICE.
          Autori: VALER BEL.


9.  IISUS – ”MIELUL LUI DUMNEZEU” ÎN MĂRTURIA LUI IOAN BOTEZĂTORUL (IN 1,29) - O PERSPECTIVĂ A HRISTOLOGIEI IOANEICE -.
          Autori: .


10.  SPECIFICUL PERSONAL AL RESPONSABILITĂŢII MORALE.
          Autori: ȘTEFAN ILOAIE.


11.  SUCCESIUNI CONCOMITENTE: ÎNTRE POSTCOMUNISM ŞI POSTMODERNITATE. O ANALIZĂ SOCIAL-TEOLOGICĂ.
          Autori: RADU PREDA.


12.  ROLUL DE MODERATOR ÎNDEPLINIT DE PRESA ROMÂNEASCĂ ÎN DISPUTELE FILOLOGICE DIN TRANSILVANIA PRIVIND ADOPTAREA ALFABETULUI LATIN.
          Autori: ANA BACIU.


13.  UN IMN MARIOLOGIC CELEBRU: MĂRIRE… ŞI ACUM… DIN VECERNIA ADORMIRII NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU / UN HYMNE MARIOLOGIQUE CÉLÈBRE DES VÊPRES DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE.
          Autori: VASILE STANCIU.


14.  EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ŞI ASUMAREA VALORILOR.
          Autori: GHEORGHE ŞANTA.


15.  EPISCOPUL NICOLAE COLAN LA HRAMUL MĂNĂSTIRII TOPLIŢA (1940-1944) / L’ÉNÊQUE NICOLAE COLAN À LA FÊTE DU MONASTÈRE TOPLIŢA (1940 – 1944).
          Autori: DOREL MAN.


16.  PROPOSITION D’APPLICATION DE LA PRAGMATIQUE DE LA COMMUNICATION (ECOLE DE PALO ALTO) A LA PRÉDICATION / PROPUNERE DE APLICARE A PRAGMATICII COMUNICĂRII (ŞCOALA DE LA PALO ALTO) LA PREDICĂ.
          Autori: IOAN TOADER.


17.  DIE PENTEKOSTARIONSFESTE UND IHRE SPIRITUALITÄT. DAS FEST CHRISTI HIMMELFAHRT - LITURGISCHER KOMMENTAR / SĂRBĂTORILE PENTICOSTARULUI ŞI SENSUL LOR DUHOVNICESC. SĂRBĂTOAREA ÎNĂLŢĂRII LA CER A MÂNTUITORULUI. COMENTARIU LITURGIC.
          Autori: MIRCEA OROS.


18.  JÉSUS, LE FILS ENVOYÉ DU PÈRE / IISUS, FIUL TRIMIS AL TATĂLUI.
          Autori: YVES-MARIE BLANCHARD.


19.  DIMENSIUNEA COMUNITARĂ A LIBERTĂŢII RELIGIOASE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ / LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE DANS L’UNION EUROPÉENNE.
          Autori: PATRICIU DORIN VLAICU.


20.  MAICA DOMNULUI ÎNDURERATĂ ÎN ICOANELE PE STICLĂ DIN TRANSILVANIA (SEC. XVIII – XX).
          Autori: TEODORA ROŞCA.


21.  IDEI DOGMATICE ÎN CUVÂNTĂRILE MITROPOLITULUI ANDREI ŞAGUNA.
          Autori: .


22.  RECENZII – MACIEJ BIELAWSKI, MONAHISMUL BIZANTIN.
          Autori: ION CÂRJA.


23.  RECENZII – OLIVIER CLEMENT, OCHIUL DE FOC.
          Autori: CĂTĂLIN PĂLIMARU.


24.  RECENZII – ANDRÉ SCRIMA, ORTODOXIA ŞI ÎNCERCAREA COMUNISMULUI.
          Autori: FLORIN CĂTĂLIN GHIT.


25.  RECENZII – SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL ŞI TOVARĂŞII SĂI ÎNTRU MARTIRIU: PAPA MARTIN, ANASTASIE MONAHUL, ANASTASIE APOCRISIARUL – „VIEŢI” – ACTELE PROCESULUI – DOCUMENTELE EXILULUI.
          Autori: CIPRIAN VIDICAN.


   
         
     
         
      Revenire la pagina precedentă